Garantie

Alle Dremel elektrische gereedschappen worden zorgvuldig gecontroleerd, getest en onderworpen aan strenge controles door Dremel kwaliteitsborging. Dremel biedt daarom garantie op Dremel elektrische gereedschappen. Je garantieclaim op basis van je verkoopcontract met de handelaar, inclusief je wettelijke rechten, wordt niet aangetast door deze garantie.

 

 1. Onze garantie in overeenstemming met de volgende voorwaarden (cijfers 2 - 7) voorziet in het kosteloos verhelpen van gebreken aan het gereedschap, als aan het Dremel servicecentrum overtuigend kan worden aangetoond dat de gebreken werden veroorzaakt door een materiaal- of productiefout binnen de garantieperiode.
   
 2. De garantieperiode bedraagt 24 maanden of, in het geval van commercieel of professioneel gebruik, 12 maanden. De garantieperiode begint vanaf het moment dat het gereedschap nieuw werd aangeschaft. De begindatum is de datum op het originele aankoopbewijs.
   
 3. Dit valt niet onder de garantie:
  • onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik of andere natuurlijke slijtage en defecten bij het gereedschap die zijn veroorzaakt door gebruik of andere natuurlijke slijtage
    
  • defecten bij het gereedschap die zijn veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, verkeerd gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, ongeschikte gebruiksomstandigheden, overbelasting of onvoldoende service of onderhoud
    
  • defecten die zijn veroorzaakt door het gebruik van accessoires, onderdelen of reserveonderdelen die geen originele Dremel onderdelen zijn
    
  • gereedschap waaraan/waarop wijzigingen of aanvullingen zijn aangebracht
    
  • minimale afwijkingen van de gespecificeerde hoedanigheid die de waarde en functionaliteit van het gereedschap niet beïnvloeden
    
 4. Defecten die door ons worden erkend als vallend onder de garantie, worden ofwel verholpen door het defecte gereedschap gratis te repareren of middels vervanging door een gereedschap dat in perfecte staat verkeert (dit kan eventueel een nieuwer model zijn). Gereedschap waarvoor een vervanging is geleverd, wordt ons eigendom.
   
 5. De garantieclaim dient binnen de garantieperiode te worden ingediend. Dit vereist het voorleggen of opsturen van het complete gereedschap in kwestie met het originele aankoopbewijs, waarop de aankoopdatum en de productomschrijving moeten zijn vermeld, bij/naar de handelaar of een van de klantenservicecentra die staan vermeld op WWW.DREMEL.COM. Geheel of gedeeltelijk uit elkaar gehaalde gereedschappen kunnen niet worden voorgelegd of opgestuurd bij een garantieclaim. Als je ervoor kiest om het gereedschap naar een handelaar of een klantenservicecentrum op te sturen, draag jij hiervoor de vervoerskosten en het vervoersrisico.
   
 6. Andere claims dan het recht op verhelpen van fouten in het gereedschap die in deze garantievoorwaarden worden genoemd, vallen niet onder onze garantie.
   
 7. Onder garantie verleende diensten verlengen of vernieuwen de garantieperiode voor het gereedschap niet.
   

De bovengenoemde garantievoorwaarden gelden voor gereedschappen die in Europa worden gekocht en gebruikt. Nationaal recht is van toepassing op deze garantie, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag, CISG).

DREMEL
Breda, Nederland

Februari 2018