Technische specificaties van elektrische gereedschappen

De producten van Bosch Power Tools B.V. worden volgens hoge kwaliteitsnormen en in overeenstemming met de algemeen erkende regels van de techniek ontwikkeld en geproduceerd. De technische gegevens en functies van onze producten worden tijdens de ontwikkeling en serieproductie met behulp van statische methodes regelmatig gecontroleerd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de producten zoveel mogelijk aan onze kwaliteitsnormen en aan de verwachtingen van de gebruikers voldoen.

Het is echter normaal dat de werkelijke prestaties van een elektrisch gereedschap van machine tot machine variëren. De specifieke toepassing van een gereedschap en omgevingscondities hebben een belangrijke invloed. De respectieve technische gegevens, bijv. op verpakkingen en in gebruiksaanwijzingen, betreffen gemiddelde waarden en hebben betrekking op de producten en hun accessoires in nieuwe staat. Hieronder staat bij wijze van voorbeeld een overzicht van de belangrijkste invloedsfactoren op de werkelijke prestaties van een elektrisch gereedschap wat betreft de toepassing en de omgevingscondities.

Waarschuwing
TYPISCHE SYMBOLEN EN WAARDEN
kunnen afhankelijk van het model anders zijn

Acculooptijd

Acculooptijd
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De acculooptijd van onze accumachines is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv.

 • het extern toegepaste belastingprofiel dat afhankelijk is van
  • materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijvoorbeeld hoogte en dichtheid van gras, dichtheid van hout, …)
  • afmetingen van het werkstuk (bijvoorbeeld volume van banden, diameter en lengte van schroeven, …)
  • werktechnieken en werksnelheid (bijvoorbeeld de kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend)

De langste looptijd kan typisch worden bereikt onder onbelaste condities.

 • omgevingstemperatuur – optimale accuprestaties kunnen in het bereik van 15 tot 25°C worden bereikt. Bij lage temperaturen worden de beschikbare looptijd en het beschikbare vermogen van een accu verminderd.
 • status van accu: de capaciteit van een accu is sterk afhankelijk van de levensduurhistorie, bijvoorbeeld ouderdom, aantal oplaadcycli, manier van opladen (snel/langzaam), oplaadniveaus (altijd bij “leeg” of zelfs bij diepontlading kan de accucapaciteit na verloop van tijd verminderen).

 

Oplaadduur

Oplaadduur
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De oplaadduur van onze accu's is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • oplaadstatus van accu voordat het opladen begint
 • omgevingstemperatuur
 • status van de accu: capaciteit (neemt af gedurende de levensduur van de accu) evenals de levensduurhistorie, bijvoorbeeld het aantal oplaadcycli, manier van opladen (snel, langzaam), oplaadniveaus (altijd bij “empty” of zelfs bij diepontlading kan de accucapaciteit na verloop van tijd verminderen).

 

Zaag-, frees- en slijpprestaties

Zaag-, frees- en slijpprestaties
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De zaag-, frees- en slijpprestaties van onze elektrische gereedschappen zijn afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • type, kwaliteit & toestand van accessoire (keuze van het juiste blad, bit,…)
 • extern toegepast belastingprofiel, dat ook afhankelijk is van materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. hardheid en dichtheid), afmetingen van het accessoire, zaag-/slijpdiepte enz.
 • goed bevestigd(e) werkstuk/machine – bijv. geen trillingen bij het werken met een decoupeerzaag
 • smering bij sommige toepassingen
 • werktechnieken, bijv.
  • kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend
  • de vezelrichting van hout ten opzichte van de zaagrichting
 • accutype en oplaadstatus

Schuur-, doorslijp- en schaafprestaties

De schuur-, doorslijp- en schaafprestaties van onze elektrische gereedschappen zijn afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • type, kwaliteit & toestand van een accessoire (soort schuurpapier, korrelgrootte, soort schijf, soort bit,…)
 • ·extern toegepast belastingprofiel, dat afhankelijk is van materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. afmetingen, hardheid, dichtheid, vochtigheid, vezelrichting van hout, …), de grootte van het werkoppervlak, enz.
 • werktechnieken, bijv.
  • kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend
  • bevestiging van werkstuk en machine – om trillingen te verhinderen
 • accutype en oplaadstatus

Toerental (min-1) – onbelast toerental

De rotatiesnelheid van onze elektrische gereedschappen wordt aangeduid als een maximumwaarde onder onbelaste condities die niet wordt overschreden om ongelukken met ongeschikte accessoires te vermijden. Deze is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. …

 • status van de machine, zoals de aanlooptoestand en de temperatuur die de accuprestaties en de viscositeit van de inwendige smering beïnvloedt
 • elektrische ingangsspanning & -stroom, oplaadstatus van accu
 • belasting die wordt veroorzaakt door de afmetingen en de massa van het accessoire

Geluid en trillingen

Geluid en trillingen
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

Waarden voor trillingsniveau en geluidsemissie worden gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde meetprocedure, bijv. EN 62841‑2‑11.

De vermelde waarden voor trillingsniveau en geluidsemissie vertegenwoordigen de hoofdtoepassingen van het elektrische gereedschap. Als het elektrische gereedschap echter voor andere toepassingen, met andere of versleten accessoires wordt gebruikt of slecht onderhouden wordt, dan kunnen de waarden voor trillingsniveau en geluidsemissie anders zijn. Hierdoor kunnen de trillingen en geluidsemissies over de hele werkperiode aanzienlijk toenemen.

Elektrisch ingangsvermogen

Elektrisch ingangsvermogen
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

Het elektrische ingangsvermogen van onze elektrische gereedschappen is voornamelijk afhankelijk van de elektrische ingangsspanning & -stroom van het elektriciteitsnet van de gebruiker.

Lichtopbrengst

De lichtopbrengst van onze lampen is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • oplaadstatus van accu
 • onderhoudstoestand van de lamp (goed schoongemaakt glas)

Lijmcapaciteit

Lijmcapaciteit
Typische symbolen en waarden (kunnen afhankelijk van het model anders zijn)

De lijmcapaciteit van onze lijmpistolen is afhankelijk van verschillende invloedsfactoren, zoals bijv. ...

 • gebruik van de juiste lijmstick: materiaaleigenschappen en afmetingen van lijm
 • toestand van mondstuk (schoon)
 • kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend
 • accutype en oplaadstatus

Opwarmduur/klaar voor gebruik in x seconden

De opwarmduur van onze lijmpistolen is voornamelijk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de begintemperatuur van het lijmpistool.

Luchtstroomtemperatuur van heteluchtpistolen

De luchtstroomtemperatuur van heteluchtpistolen is voornamelijk afhankelijk van de werkafstand tussen mondstuk en werkstuk. De opwarmcyclus moet voltooid zijn voor optimale resultaten.