Technické vlastnosti elektrického nářadí

Produkty společnosti Bosch Power Tools B.V. se vyvíjejí a vyrábějí v souladu s vysokými standardy kvality a s všeobecně akceptovanými technologickými pravidly. Během vývoje a sériové výroby pravidelně kontrolujeme technické údaje a funkce našich produktů pomocí statistických metod. Díky tomu zajišťujeme, že naše produkty co nejlépe splňují naše standardy kvality a očekávání našich uživatelů.

Je však normální, že se skutečná výkonnost elektrického nářadí může u jednotlivých kusů lišit. Významný vliv mají i specifické způsoby použití nářadí a pracovní prostředí. Konkrétní technické informace, např. na balení či v návodech, uvádějí průměrné hodnoty a vztahují se na nové produkty a jejich příslušenství. Níže uvádíme přehled nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují skutečný výkon elektrického nářadí s ohledem na daný způsob použití a podmínky prostředí.

Varování
TYPICKÉ IKONY A HODNOTY
může se lišit v závislosti na modelu

Doba chodu na jedno nabití akumulátoru

Doba chodu na jedno nabití akumulátoru
Typické ikony a hodnoty (mohou se lišit v závislosti na modelu)

Doba chodu našeho akumulátorového nářadí na jedno nabití závisí na několika faktorech, jako např.

 • externí zatížení, které závisí na
  • materiálové vlastnosti obrobku (například výška a hustota trávy, hustota dřeva, ...)
  • rozměry obrobku (například objem pneumatik, průměr a délka šroubu, ...)
  • pracovní postupy a rychlost (například síla vynaložená obsluhou)

Nejdelší doby chodu lze typicky dosáhnout při práci bez zatížení.

 • okolní teplota – optimální výkonnosti akumulátor dosahuje v rozmezí teplot 15–25 °C. Při nízkých teplotách se dostupná doba chodu a výkonnost akumulátoru snižují.
 • stav akumulátoru: kapacita akumulátoru značně závisí na jeho dosavadní historii, například stáří, počtu dobíjecích cyklů, způsobu dobíjení (rychlé/pomalé), úrovni dobíjení (využívání vždy „do prázdna“ nebo do hlubokého vybití může postupem času snižovat kapacitu akumulátoru).

 

Doba nabíjení

Doba nabíjení
Typické ikony a hodnoty (mohou se lišit v závislosti na modelu)

Doba nabíjení našich akumulátorů závisí na několika faktorech, jako např.

 • úroveň nabití akumulátoru před začátkem dobíjení
 • teplota prostředí
 • stav akumulátoru: kapacita (postupem času se snižuje) a historie jeho dobíjení, například počet dobíjecích cyklů, způsob dobíjení (rychlé/pomalé), úroveň dobíjení (využívání vždy „do prázdna“ nebo do hlubokého vybití může postupem času snižovat kapacitu akumulátoru).

 

Výkon při řezání, frézování a stříhání

Výkon při řezání, frézování a stříhání
Typické ikony a hodnoty (mohou se lišit v závislosti na modelu)

Výkon našeho elektrického nářadí při řezání, frézování a stříhání závisí na několika faktorech, jako např.

 • typ, kvalita & a stav příslušenství (výběr vhodného listu, bitu, ...)
 • externí zatížení, které závisí na materiálových vlastnostech obrobku (např. tvrdost a hustota), rozměry příslušenství, hloubka řezání apod.
 • dobře upevněný obrobek/stroj – např. žádné vibrace při řezání kmitací pilou
 • mazání při některých aplikacích
 • pracovní postupy, např.
  • síla, kterou na nářadí působí obsluha
  • orientace vláken ve dřevě vzhledem ke směru řezu
 • typ akumulátoru a stav dobití

Výkon při pískování, broušení, hoblování

Výkon našeho elektrického nářadí při pískování, broušení a hoblování závisí na několika faktorech, jako např.

 • typ, kvalita & a stav příslušenství (typ brusného papíru, zrnitost, typ nože, typ bitu, ...)
 • externí zatížení, které závisí na materiálových vlastnostech obrobku (např. rozměry, tvrdost, hustota, vlhkost, orientace vláken, ...), velikost pracovního povrchu apod.
 • pracovní postupy, např.
  • síla, kterou na nářadí působí obsluha
  • upevnění obrobku a stroje – pro prevenci vibrací
 • typ akumulátoru a stav dobití

Rychlost (ot/min) – volnoběžné otáčky

Otáčky našeho elektrického nářadí jsou uvedeny jako maximální hodnota volnoběžných otáček, která se nesmí překročit, aby nedošlo k nehodám s nevhodným příslušenstvím. Závisí na několika faktorech, např.

 • stav nářadí, například zaběhnutí a teplota, která ovlivňuje výdrž akumulátoru, a viskozita vnitřního maziva
 • vstupní elektrické napětí & a proud, stav nabití akumulátoru
 • zatížení způsobené rozměry a hmotností příslušenství

Hluk a vibrace

Hluk a vibrace
Typické ikony a hodnoty (mohou se lišit v závislosti na modelu)

Úroveň vibrací a hodnota emisí hluku se měří v souladu s normovanými postupy měření, např. EN 62841‑2‑11.

Uvedená úroveň vibrací a hodnoty emisí hluku se týkají hlavních způsobů použití elektrického nářadí. Pokud se však nářadí používá jiným způsobem, s jiným či opotřebovaným příslušenstvím nebo je jeho údržba nedostatečná, úroveň vibrací a hodnota emisí hluku se může lišit. To může významně zvýšit úroveň vibrací a hodnotu emisí hluku během celé doby práce.

Elektrický příkon

Elektrický příkon
Typické ikony a hodnoty (mohou se lišit v závislosti na modelu)

Elektrický příkon našeho nářadí závisí na vstupním elektrickém napětí & a proudu dodávaném z místní elektrické sítě.

Svítivost

Svítivost našich svítidel závisí na několika faktorech, jako např.

 • stav nabití akumulátoru
 • úroveň údržby svítidla (důkladné čištění skel)

Lepicí výkon

Lepicí výkon
Typické ikony a hodnoty (mohou se lišit v závislosti na modelu)

Lepicí výkon našich lepicích pistolí závisí na několika faktorech, jako je ...

 • použití správné lepicí tyčinky: materiálové vlastnosti a rozměry lepidla
 • stav trysky (čistota)
 • síla použitá obsluhou
 • typ akumulátoru a stav dobití

Doba zahřívání / připravenost k práci za x sekund

Doba zahřívání našich lepicích pistolí závisí zejména na okolní teplotě a výchozí teplotě lepicí pistole.

Teplota proudícího vzduchu horkovzdušné pistole

Teplota proudícího vzduchu horkovzdušné pistole závisí zejména na pracovní vzdálenosti mezi tryskou a obrobkem. Pro dosažení optimálních výsledků je třeba, aby se zahřívací cyklus dokončil.