Křišťálový světelný závěs

Jak vyrobit křišťálový světelný závěs s univerzální nářadím Dremel a butanovým nářadím

Na výrobu úchvatného světelného závěsu nad jídelní stůl vám stačí kousek hliníkové trubky a pár křišťálových korálků. Přidáte-li LED napájené ze čtyř AA baterií, získáte dlouhotrvající mihotavé osvětlení, které ozvláštní atmosféru a uvede vaše hosty v úžas. Chopte se nástrojů Dremel® 8200 a Dremel® VersaTip a postupujte podle následujícího návodu!

Potřebuješ
 • Není třeba žádné jiné vybavení
 • Chromovaná trubka o průměru 40 mm a délce 900 mm
 • 2 chromované koncovky
 • 4 bílé LED s vysokou svítivostí a 4 držáky
 • 6 odporů R2
 • Držák na baterie a 4 baterie typu AA
 • 30 měděných kancelářských sponek
 • 2 metry zvonkového drátu
 • 1 ultraminiaturní vypínač
 • 4 svorky na ocelové lanko
 • Stropní konzoly
 • Ocelové lanko
D: délka, Š: šířka, V: výška, P: průměr

Do toho – krok za krokem

Krok 1 6
Vyměřte si body, kam pověsíte LED světla a křišťálové korálky

Kupte si chromovanou hliníkovou trubku dlouhou 900 mm. Obalte trubku vhodnou krycí páskou, abyste zabránili jejímu poškrábání a mohli na ni vyznačit vše potřebné. Po celé délce narýsujte čáru. Na této čáře vyměřte a vyznačte 5 stejných dílů. To budou body, do kterých umístíte LED.

Nyní narýsujte vlevo i vpravo ve vzdálenosti 20 mm od této čáry rovnoběžné přímky po celé délce trubky.

Podél těchto dvou čar pak zavěsíte křišťálové korálky.

Krok 2 6
Pomocí univerzálního nářadí Dremel 8200 s vrtákem (628) si navrtejte otvor

Nejprve použijte důlčík k vytvoření malé prohlubně, aby vám vrták při vrtání nesklouzl. Potom nástrojem Dremel® 8200 s vrtákem Dremel® 1,6 mm ze sady přesných vrtáků 628 vyvrtejte do výše popsané čáry vodicí otvor pro zavěšení LED. Potom zvětšete otvor vrtákem o průměru 8 mm.

Nyní přejděte ke dvěma rovnoběžným čarám, ze kterých budou zavěšené křišťálové korálky. Rozdělte každou z těchto čar na 5 stejných dílů a v každém z nich vyvrtejte 1,6mm vrtákem tři rovnoměrně rozmístěné otvory. A to tak, abyste mohli do každého oddílu zavěsit tři sady křišťálových korálků. Na horní čáře vyznačte na každé straně bod 20 mm od konce. Zde protáhnete ocelové lanko, kterým pak závěs zavěsíte k stropu. Vyvrtejte otvory podle tloušťky ocelového lanka.

TIP: Při vrtání do kovu doporučujeme použít procesní kapalinu.

Krok 3 6
Pomocí páječky Dremel Versatip a pájecího hrotu (201) svařte spoje

Měli byste postupovat podle schématu zapojení, které bylo dodáno k vaší sadě LED. Veškeré vodiče je třeba ve správném uspořádání protáhnout otvory v trubce. Ponechte vodiče dostatečně dlouhé, abyste je mohli pohodlně pájet mimo trubku.
Přečnívající vodiče, které umožňují spájení mimo trubku, můžete po spájení a zaizolování snadno zatlačit zpět do trubky. Připravené vodiče podle potřeby spájejte nářadím Dremel® VersaTip s pájecím hrotem 201. Také je třeba připájet vodiče k držáku baterie, odporům, vypínači a kontaktům LED.

My jsme od kladného pólu baterie vedli dva samostatné vodiče, každý přes tři odpory R2, a to paralelně ke dvěma samostatným párům LED zapojených sériově: A, K, A, K.

Od každého diodového páru jsme pak vedli vodič přes vypínač k zápornému pólu baterie.

Krok 4 6

Až to budete mít hotové, zaizolujte veškeré obnažené vodiče a kontakty LED. Jakmile máte elektrický obvod hotov, vyzkoušejte, zda vše funguje. Teprve potom dokončete montáž svítidla. Zasuňte LED do držáků a zatlačte veškeré přečnívající vodiče do trubky. Přitom dbejte na to, abyste nepoškodili izolaci.
Zatlačte držáky LED do otvorů v trubce.

BEZPEČNOSTNÍ TIP: Pokud si nejste jisti, že tento krok provedete bezpečně, požádejte o kontrolu nebo provedení zapojení profesionálního elektrikáře.

Krok 5 6
Zaizolujte, otestuje a poté nasuňte světla LED do držáků

Do koncovky vyvrtejte otvor odpovídající velikosti pro vypínač. Použijte k tomu Dremel® 8200 a vhodný vrták ze sady přesných vrtáků Dremel® 628 do velikosti 3,2 mm. Pokud bude třeba vyvrtat větší otvor, použijte jiný vrták a vrtačku. Připevněte vypínač.
Potom provlékněte ocelová lanka otvory na obou koncích trubky vyvrtanými k tomuto účelu a zkraťte je na potřebnou délku dle výšky vašeho stropu a podle toho, kam chcete závěs zavěsit. Na konec lanka upevněte svorku. Provlékněte lanko úchyty na strop. Zajistěte druhý konec lanka svorkou.
Stropní úchyty upevněte na strop s roztečí 860 mm.
K stropnímu úchytu přimontujte spodní díl.

Krok 6 6
Zajistěte trubku, pověste křišťálové korálky a poté rozsviťte světla

Jakmile je trubka bezpečně připevněná, zavěste do navrtaných otvorů křišťálové korálky. Rozsviťte světlo.