Vytvořte si ovocnou či zeleninovou stěnu

Jak vytvořit ovocnou či zeleninovou stěnu

  Potřebuješ

  Do toho – krok za krokem

  Krok19

  Změřte si stěnu a zakreslete si plán

  Potřebuješ:

  Změřte prostor stěny a na list papíru si nakreslete plán. Náš návrh měří 137 cm na výšku a 51,4 cm na šířku.

  Krok29

  Pomocí pily DSM20 a kotouče DSM510 nařezejte šest hliníkových tyčí

  Potřebuješ:

  Pomocí kompaktní pily Dremel DSM20 a řezného kotouče DSM510 na kov a plast nařezejte šest hliníkových tyčí na délku 50 cm a upevněte je na pracovním stolku Dremel nebo podobném univerzálním stojanu. To budou oka, každé s vnějším průměrem 16,5 cm, která ponesou květináče.

  Krok39

  Hořákem Dremel Versaflame svařte oba konce oka

  Potřebuješ:

  Potom jednotlivé tyče ohněte do kruhů. Na pracovní stůl přišroubujte čtyři kovové konzoly, které budou držet oko v rozměru, který chcete svařit. Hořákem Dremel Versaflame svařte oba konce oka. Předtím však očistěte povrchy nářadím Dremel 3000 s drátěným kartáčem z nerezové oceli Dremel 530, abyste odstranili rez, prach atd. Potom pomocí hořáku Dremel Versaflame nahřejte oba konce oka na teplotu tavení. Na oba konce oka naneste kapku ze svařovacího drátu. Je-li konec oka dostatečně horký, svařovací drát se na koncovou plochu přitaví.

  Krok49

  Potřebuješ:

  Dokud je kapka svařovacího drátu ještě žhavá, obruste žhavý svařovací drát brusnou tyčí z nerezové oceli, abyste porušili oxidaci vytvořenou pod žhavou kapkou svařovacího drátu. Tím zajistíte, že se kapka svařovacího drátu spojí s hliníkem. Spojte oba konce oka a sevřete je v příslušné poloze pomocí truhlářských svěrek Dremel nebo podobného nářadí, potom je znovu nahřejte na teplotu tavení svařovacího drátu a oba povrchy k sobě přivařte. V případě potřeby přidejte svařovací drát. Na YouTube jsou dobré návody, které vám s tím pomohou.

  Krok59

  Přivařte metr dlouhou hliníkovou tyč k oku a opakujte

  Potřebuješ:

  Vezměte jeden metr dlouhou hliníkovou tyč, která bude jednou ze svislých tyčí mřížoví. První oko připevněte ve vzdálenosti 6,5 cm, druhé v 50 cm a třetí oko připojte ve vzdálenosti 93,5 cm. Tento postup opakujte s druhou metrovou hliníkovou tyčí.

  Krok69

  Nyní pomocí hořáku Dremel Versaflame přivařte vodorovné vzpěry na svislé tyče

  Potřebuješ:

  Nyní nařezejte tři hliníkové tyče dlouhé 50 cm pomocí kompaktní pily Dremel DSM20 a řezného kotouče na kov a plast použitého již dříve. To budou vodorovné vzpěry. Označte, kde se svislé tyče budou křížit s vodorovnými vzpěrami, tj. ve vzdálenosti 12,5 cm, 25 cm a 37,5 cm. Označte také svislé tyče, k nimž jste přivařili oka, ve vzdálenosti 0 mm, 44 mm a 87,5 cm, kde se budou křížit s vodorovnými vzpěrami. Nyní přivařte vodorovné vzpěry na svislé tyče.

  Krok79

  Potřebuješ:

  Potom vezměte dvě metrové hliníkové tyče a pomocí hořáku Dremel Versaflame je přivařte na obou stranách jako vnější boční svislé vzpěry. Jinou metrovou hliníkovou tyč ohněte do oblouku pro horní část konstrukce. My jsme pro její ohnutí použili víko popelnice. Konce přivařte k vnějším bočním svislým vzpěrám. Vezměte metrovou hliníkovou tyč, potom uřízněte kus dlouhý 36,5 cm, svařte je jako střední stojku a přivařte ji ve všech průsečících. Připojte dva horní rovné díly v délce 32,5 cm a přivařte. Nakonec připojte podpěry v délce 11 cm – dvě na každé oko, tj. pro 6 ok celkem 12 podpěr.

  Krok89

  Pomocí nářadí Dremel 3000 vyřežte z hliníkové desky lístky

  Potřebuješ:

  Když je tato konstrukce hotová, vytvořte lístek na větvičku a přivařte jej na horní část oblouku. Uřízněte k tomu hliníkovou tyč v délce 80 cm, ručně ji ohněte uprostřed do tvaru V a potom ji přihněte na koncích jako stonky, na které připojíte kovové lístky. Z velmi tenké hliníkové desky o tloušťce 1 mm vyřízněte předznačené kovové listy ve tvaru diamantu pomocí nářadí Dremel 3000, upínacího trnu Dremel EZ SpeedClic SC402 a kotouče na řezání v kovu SC456, potom je přivařte na stonky z hliníkové tyče hořákem Dremel Versaflame.

  Krok99

  Do glazurovaných terakotových nebo plastových květináčů nasázejte ovocné rostlinky

  Potřebuješ:

  Konstrukci buď ponechte stříbrnou, nebo ji nastříkejte černou barvou pro kontrast se stěnou. Kovovou konstrukci namontujte na stěnu pomocí háků nebo kovových konzol. Do glazurovaných terakotových nebo plastových květináčů nasázejte ovocné nebo zeleninové rostlinky.