Tekniske data for el-værktøj

Produkterne fra Bosch Power Tools B.V. udvikles og produceres i henhold til høje kvalitetsstandarder samt generelt accepterede teknologiske regler. Vores produkters tekniske data og funktioner kontrolleres jævnligt i udviklingsfasen og i seriefremstillingen i henhold til statistiske metoder. På den måde sikrer vi, at produkterne opfylder vores kvalitetsstandarder samt brugernes forventninger så meget som muligt.

Det er dog normalt, at et el-værktøjs faktiske ydelse variere fra maskine til maskine. Det har stor betydning, hvordan værktøjet anvendes og under hvilke forhold. De relevante tekniske informationer, for eksempel på emballagen og i anvisningerne, er gennemsnitsværdier og gælder for produkter og tilbehørsdele, der er nye. Nedenfor kan du se eksempler på de faktorer, der oftest påvirker et el-værktøjs faktiske ydelse, herunder hvordan det anvendes og under hvilke forhold.

Tip
TYPISKE IKONER OG VÆRDIER
kan afvige fra model til model

Batteridriftstid

Batteridriftstid
Typiske ikoner og værdier (kan afvige fra model til model)

Batteridriftstiden for vores batteridrevne værktøjer afhænger af mange faktorer som for eksempel

 • den eksterne belastningsprofil, der afhænger af
  • emnets materialeegenskaber (for eksempel græssets højde og tæthed, træets tæthed ...)
  • emnets mål (for eksempel dækvolumen, skruediameter og -længde ...)
  • arbejdsteknikker og -hastighed (for eksempel den kraft, som operatøren anvender)

Den længste driftstid opnås typisk, når der ikke er nogen belastning.

 • omgivelsestemperatur – den optimale batteriydelse opnås ved 15-25°C. Ved lave temperaturer reduceres den tilgængelige driftstid og batteriets effekt.
 • batteristatus: et batteris kapacitet afhænger meget af dets historik, herunder for eksempel batteriets alder, antallet af ladecyklusser, typen af opladning (hurtig/langsom), ladeniveauer (hvis batteriet altid anvendes, indtil det er helt eller meget afladet, reduceres kapaciteten med tiden).

 

Opladningstid

Opladningstid
Typiske ikoner og værdier (kan afvige fra model til model)

Ladetiden for vores batterier afhænger af mange faktorer som for eksempel ...

 • batteriets ladestatus før opladningen påbegyndes
 • Omgivende temperatur
 • batteriets status: kapaciteten (falder i løbet af batteriets levetid) samt dets ladehistorik, herunder for eksempel antallet af ladecyklusser, typen af opladning (hurtig/langsom), ladeniveauer (hvis batteriet altid anvendes, indtil det er helt eller meget afladet, reduceres kapaciteten med tiden).

 

Save-, høvle- og skæreydelse

Save-, høvle- og skæreydelse
Typiske ikoner og værdier (kan afvige fra model til model)

Save-, høvle- og skæreydelsen for vores batteridrevne værktøjer afhænger af mange faktorer som for eksempel ...

 • typen, kvaliteten & status af tilbehøret (valg at passende klinge, bit ,...)
 • eksternt anvendt belastningsprofil, som igen afhænger af emnets materialeegenskaber (for eksempel hårdhed og tæthed), tilbehørets mål, skæredybde etc.
 • god fastgørelse af emne/maskine – dvs. ingen vibrationer ved stiksavning
 • smøring under visse forhold
 • arbejdsteknikker, for eksempel
  • den kraft, som brugeren anvender
  • retningen af årene i træet i forhold til skæreretningen
 • batteritype og ladestatus

Pudse-, slibe- og høvleydelse

Pudse-, slibe- og høvleydelsen for vores batteridrevne værktøjer afhænger af mange faktorer som for eksempel ...

 • Typen, kvaliteten & status af tilbehøret (typen af slibepapir, kornstørrelse, klingetype, bittype ...)
 • eksternt anvendt belastningsprofil, som igen afhænger af emnets materialeegenskaber (for eksempel mål, hårdhed, tæthed, fugtighed, åreretning i træet ... ), størrelsen af emnets overflade etc.
 • arbejdsteknikker, for eksempel
  • den kraft, som brugeren anvender
  • fastgørelse af emnet og maskinen – for at undgå vibrationer
 • batteritype og ladestatus

Hastighed (o/min) – ubelastet

Rotationshastigheden af vores el-værktøjer angives som en maksimumværdi i ubelastet tilstand, og som ikke overskrides, da det ellers kan forårsage ulykker ved brug af uegnet tilbehør. Den afhænger af mange forskellige faktorer som for eksempel ...

 • værktøjets status som for eksempel indkøringsstatus og temperatur, der påvirker batteriydelsen og viskositeten af de indvendige smøremidler
 • elektrisk indgangsspænding& strøm, batteriets ladestatus
 • belastningen, som forårsages af tilbehørets mål og masse

Støj og vibration

Støj og vibration
Typiske ikoner og værdier (kan afvige fra model til model)

Vibrationsniveauet og støjemissionsværdierne måles i henhold til en standardiseret måleprocedure, for eksempel EN 62841‑2‑11.

Det angivne vibrationsniveau og de angivne støjemissionsværdier er baseret på gennemsnitsanvendelse af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet anvendes til andre opgaver med forskelligt eller udtjent tilbehør, eller hvis det er dårligt vedligeholdt, kan vibrationsniveauet og støjemissionsværdierne være anderledes. Dette kan øge vibrationen og støjemissionerne markant under arbejdet.

Elektrisk indgangseffekt

Elektrisk indgangseffekt
Typiske ikoner og værdier (kan afvige fra model til model)

Den elektriske indgangseffekt for vores el-værktøjer afhænger primært af den elektriske indgangseffekt & -strøm i operatørens lysnet.

Lysstyrke

Lyseffekten for vores lamper afhænger af mange faktorer som for eksempel ...

 • batteris ladestatus
 • vedligeholdelsen af lampen (godt rengjorte skærme)

Limydelse

Limydelse
Typiske ikoner og værdier (kan afvige fra model til model)

Limkapaciteten for vores limpistoler afhænger af mange faktorer som for eksempel ...

 • anvendelsen af en korrekt limstav: materialeegenskaberne og limmål
 • dysetilstand (ren)
 • den kraft, brugeren anvender
 • batteritype og ladestatus

Opvarmningstid/klar til brug efter x sekunder

Opvarmningstiden for vores limstave afhænger primært af omgivelsestemperaturen og limpistolens starttemperatur.

Temperaturen af luftstrømmen i varmepistoler

Temperaturen af luftstrømmen i varmepistoler afhænger primært af standen mellem dyse og emne. Opvarmningscyklussen skal afsluttes for at opnå optimale resultater.