Sähkötyökalujen tekniset ominaisuudet

Bosch Power Tools B.V.:n tuotteet on kehitetty ja valmistettu korkeiden laatuvaatimusten ja yleisesti hyväksyttyjen tekniikan sääntöjen mukaisesti. Tuotteidemme teknisten tietojen ja toimintojen tarkistus tehdään säännöllisesti kehitystyön ja sarjatuotannon aikana tilastollisin menetelmin. Tällä varmistamme, että tuotteet täyttävät asettamamme laatuvaatimukset ja käyttäjien odotukset mahdollisimman optimaalisesti.

On kuitenkin normaalia, että sähkötyökalun todellinen suorituskyky vaihtelee laitekohtaisesti. Tähän vaikuttavat merkittävästi työkalun käyttökohde ja ympäristöolosuhteet. Asiaankuuluvat tekniset tiedot, esim. pakkauksissa ja käsikirjoissa, perustuvat keskiarvoihin ja koskevat uusia tuotteita sekä niiden tarvikkeita. Alla olevasta yleiskatsauksesta näet tärkeimmät sähkötyökalun todelliseen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät työkalun käyttötarkoituksen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

Varoitus
TYYPILLISET KUVAKKEET JA ARVOT
voivat vaihdella mallista riippuen

Akun käyttöaika

Akun käyttöaika
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Akkutyökalujen akun käyttöaika riippuu useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu
  • työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. ruohon pituus ja tiheys, puun tiheys jne.)
  • työkappaleen mitoista (esim. renkaiden tilavuus, ruuvien halkaisija ja pituus jne.)
  • työskentelytavoista ja -nopeudesta (esimerkiksi käyttäjän käyttämä voima)

Pisin käyttöaika saavutetaan yleensä tyhjäkäynnillä ilman kuormitusta.

 • ympäristön lämpötila – akun optimaalinen suorituskyky saavutetaan 15-25 °C lämpötilassa. Alhaisissa lämpötiloissa akun käyttöaika ja teho heikkenevät.
 • akun kunto: akun kapasiteetti riippuu voimakkaasti sen käyttöhistoriasta, esimerkiksi iästä, latausjaksojen määrästä, lataustavasta (nopea/hidas), lataustiloista (käyttö aina "tyhjäksi" tai jopa syväpurkaustilaan heikentää ajan myötä akun kapasiteettia).

 

Latausaika

Latausaika
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Akkujen latausaika riippuu monista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • akun lataustila ennen latauksen aloitusta
 • ympäristön lämpötila
 • akun kunto: kapasiteetti (laskee vähitellen akun käytön myötä) sekä akun lataushistoria, esimerkiksi latausjaksojen määrä, lataustapa (nopea, hidas), lataustasot (käyttö aina "tyhjäksi" tai jopa syväpurkaustilaan heikentää ajan myötä akun kapasiteettia).

 

Sahaus-, jyrsintä- ja leikkausteho

Sahaus-, jyrsintä- ja leikkausteho
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Sähkötyökalujen sahaus-, jyrsintä- ja leikkausteho riippuvat useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • käyttötarvikkeen tyyppi, laatu & kunto (sopivan terän valinta)
 • ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. kovuus ja tiheys), käyttötarvikkeen mitat, sahaussyvyys jne.
 • hyvin kiinnitetty työkappale/laite – esim. ei tärinää pistosahaustyössä
 • voitelu joissakin käyttökohteissa
 • työskentelytavat, esim.
  • painamisvoima
  • puun syiden suunta sahaussuuntaan nähden
 • akun tyyppi ja lataustila

Hionta-, katkaisu- ja höyläysteho

Sähkötyökalujen hionta-, katkaisu- ja höyläysteho riippuvat useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • Käyttötarvikkeen tyyppi, laatu & kunto (hiomapaperin tyyppi, karkeus, terän tyyppi, laikan tyyppi jne.)
 • ·ulkoisen kuormituksen profiili, joka riippuu työkappaleen materiaaliominaisuuksista (esim. mitat, kovuus, tiheys, kosteus, puun syiden suunta jne.), työstettävän pinnan koosta jne.
 • työskentelytavat, esim.
  • painamisvoima
  • työkappaleen ja laitteen kiinnitys – tärinän välttämiseksi
 • akun tyyppi ja lataustila

Kierrosluku (r/min) – tyhjäkäyntikierrosluku

Sähkötyökalujen ilmoitettu kierrosnopeus tarkoittaa kuormittamatonta huippukierroslukua, jota ei ylitetä epäsopivista käyttötarvikkeista aiheutuvien onnettomuuksien välttämiseksi. Se riippuu useista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • työkalun tila, kuten sen totutuskäyttötila ja lämpötila, joka vaikuttaa akun suorituskykyyn ja sisäisen voiteluaineen viskositeettiin
 • syöttöjännite & syöttövirta, akun varaustila
 • käyttötarvikkeen mittojen ja massan aiheuttama kuormitus

Melu ja tärinä

Melu ja tärinä
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Tärinä- ja meluarvot on mitattu standardoidun mittausmenettelyn, esim. standardin EN 62841‑2‑11, mukaisesti.

Ilmoitetut tärinä- ja meluarvot edustavat sähkötyökalun pääkäyttökohteita. Tärinä- ja meluarvot saattavat kuitenkin vaihdella, jos sähkötyökalua käytetään muihin käyttökohteisiin, muunlaisilla tai kuluneilla käyttötarvikkeilla tai puutteellisesti huollettuna. Tämä voi lisätä merkittävästi tärinää ja melupäästöjä koko työskentelyjakson aikana.

Sähköteho

Sähköteho
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Sähkötyökalun sähköteho riippuu pääasiassa käytettävän virtalähteen syöttämästä jännitteestä & virrasta.

Valaisuvoima

Valaisimien valaisuvoima riippuu monista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • akun varaustila
 • valaisimen kunto (puhtaat valolasit)

Liimausteho

Liimausteho
Tyypilliset kuvakkeet ja arvot (voivat vaihdella mallista riippuen)

Liimausteho riippuu monista eri tekijöistä. Näitä ovat esim.

 • oikean liimapuikon käyttö: liimapuikon materiaaliominaisuudet ja mitat
 • suuttimen kunto (puhdas)
 • laitteeseen kohdistettava painamisvoima
 • akun tyyppi ja lataustila

Lämpenemisaika / käyttövalmis x sekunnissa

Liimapistoolien lämpenemisaika riippuu pääasiassa ympäristön lämpötilasta ja liimapistoolin alkulämpötilasta.

Kuumailmapuhaltimien ilmavirran lämpötila

Kuumailmapuhaltimien ilmavirran lämpötila riippuu pääasiassa suuttimen ja työkappaleen välisestä työskentelyetäisyydestä. Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi lämmitysjakso on suoritettava loppuun asti.