Εγγύηση

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της Dremel ελέγχονται προσεκτικά, δοκιμάζονται και υπόκεινται στους αυστηρούς ελέγχους της Διασφάλισης Ποιότητας Dremel. Η Dremel προσφέρει γι’ αυτό μια εγγύηση για τα ηλεκτρικά εργαλεία Dremel. Η απαίτηση εγγύησης που βασίζεται στη σύμβαση πώλησης με τον αντιπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων δικαιωμάτων σου, δεν επηρεάζεται από αυτήν την εγγύηση.
 

 1. Η εγγύησή μας σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις (αριθμοί 2 - 7) προβλέπει τη διόρθωση των ελαττωμάτων στο εργαλείο, χωρίς χρέωση, εάν αυτό μπορεί να επαληθευτεί ικανοποιητικά για το Κέντρο Σέρβις της Dremel, ότι τα ελαττώματα οφείλονται σε ελάττωμα υλικού ή κατασκευής εντός της περιόδου εγγύησης
   
 2. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες ή, σε περίπτωση εμπορικής ή επαγγελματικής χρήσης, 12 μήνες. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά με την αγορά του καινούργιου εργαλείου. Η ημερομηνία έναρξης είναι η ημερομηνία στη γνήσια απόδειξη αγοράς.
   
 3. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
   
  • Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά που προκαλείται από χρήση ή άλλη φυσική φθορά και ελαττώματα στο εργαλείο λόγω χρήσης ή άλλης φυσικής φθοράς
  • Βλάβες στο εργαλείο που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας, ακατάλληλη χρήση, μη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, υπερφόρτωση ή ανεπαρκές σέρβις ή συντήρηση
  • Ελαττώματα που προκαλούνται από τη χρήση εξαρτημάτων, στοιχείων ή ανταλλακτικών εκτός των γνήσιων ανταλλακτικών της Dremel
  • Εργαλεία στα οποία έχουν γίνει αλλαγές ή προσθήκες
  • Μικρές αποκλίσεις από την καθορισμένη ποιότητα, που δεν επηρεάζουν την αξία και τη λειτουργικότητα του εργαλείου
    
 4. Τα ελαττώματα που αναγνωρίζονται από εμάς ότι καλύπτονται από την εγγύηση. θα διορθωθούν είτε επισκευάζοντας το ελαττωματικό εργαλείο δωρεάν είτε αντικαθιστώντας το με ένα πλήρως λειτουργικό εργαλείο (πιθανώς νεότερο μοντέλο). Τα παρακρατημένα εργαλεία, για τα οποία έχει παρασχεθεί αντικατάσταση, περνούν στην ιδιοκτησία μας.
   
 5. Η αξίωση εγγύησης πρέπει να υποβληθεί εντός της περιόδου εγγύησης. Αυτό απαιτεί την υποβολή ή την αποστολή του πλήρους αντίστοιχου εργαλείου με τη γνήσια απόδειξη αγοράς, η οποία πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία αγοράς και την ονομασία του προϊόντος, στον αντιπρόσωπο ή σε ένα από τα Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρονται στο WWW.DREMEL.COM. Τα μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένα εργαλεία δεν μπορούν να υποβληθούν ή να προωθηθούν σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης. Εάν επιλέξεις να στείλεις το εργαλείο σε έναν αντιπρόσωπο ή σε ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, θα επιβαρυνθείς με τα έξοδα μεταφοράς και θα αναλάβεις τον κίνδυνο μεταφοράς.
   
 6. Αξιώσεις εκτός από το δικαίωμα διόρθωσης σφαλμάτων στο εργαλείο που αναφέρεται σε αυτούς τους όρους εγγύησης δεν καλύπτονται από την εγγύησή μας.
   
 7. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν παρατείνουν ούτε ανανεώνουν την περίοδο εγγύησης για το εργαλείο.
   

Οι παραπάνω εγγυήσεις ισχύουν για εργαλεία που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Η εθνική νομοθεσία εφαρμόζεται σε αυτήν την εγγύηση με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG).

DREMEL
Breda, The Netherlands

Φεβρουάριος 2018