Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρικών εργαλείων

Τα προϊόντα της Bosch Power Tools B.V. αναπτύσσονται και παράγονται σύμφωνα με πρότυπα υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες τεχνολογίας. Τα τεχνικά δεδομένα και οι λειτουργίες των προϊόντων μας ελέγχονται τακτικά κατά την ανάπτυξη και τη μαζική παραγωγή με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων. Έτσι εξασφαλίζουμε, ότι τα προϊόντα πληρούν τα πρότυπά μας ως προς την ποιότητα και τις προσδοκίες των χρηστών όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ωστόσο είναι φυσιολογικό, ότι η πραγματική απόδοση ενός ηλεκτρικού εργαλείου διαφέρει από εργαλείο σε εργαλείο. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ενός εργαλείου και οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά. Οι αντίστοιχες τεχνικές πληροφορίες, π.χ. στη συσκευασία και στα εγχειρίδια, αναφέρονται σε μέσες τιμές και ισχύουν για τα προϊόντα και τα εξαρτήματά τους, όταν είναι καινούργια. Παρακάτω μπορείς να βρεις μια υποδειγματική επισκόπηση των πιο σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την πραγματική απόδοση ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε σχέση με την εφαρμογή του και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Προειδοποίηση
ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο

Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας

Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας
Τυπικά εικονίδια και τιμές (μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο)

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας των εργαλείων μπαταρίας μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ.

 • προφίλ του εξωτερικά εφαρμοζόμενου φορτίου, το οποίο εξαρτάται από
  • ιδιότητες υλικού του επεξεργαζόμενου κομματιού (για παράδειγμα ύψος και πυκνότητα γρασιδιού, πυκνότητα ξύλου, …)
  • διαστάσεις του επεξεργαζόμενου κομματιού (για παράδειγμα όγκος ελαστικών, διάμετρος και μήκος βιδών, …)
  • τεχνικές εργασίας και ταχύτητα εργασίας (για παράδειγμα η δύναμη που ασκείται από τον χειριστή)

Ο μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας μπορεί συνήθως να επιτευχθεί υπό συνθήκες χωρίς φορτίο.

 • θερμοκρασία περιβάλλοντος – η ιδανική απόδοση της μπαταρίας μπορεί να επιτευχθεί στην περιοχή 15-25 °C. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας και η ισχύς μιας μπαταρίας μειώνονται.
 • κατάσταση της μπαταρίας: η χωρητικότητα μιας μπαταρίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιστορικό της διάρκειας ζωής της, για παράδειγμα η ηλικία, ο αριθμός των κύκλων φόρτισης, ο τύπος φόρτισης (γρήγορη/αργή), τα επίπεδα φόρτισης (πάντα σε «άδειο» ή ακόμη και σε κατάσταση πλήρους αποφόρτισης μπορεί να μειώσουν την χωρητικότητα της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου).

 

Χρόνος φόρτισης

Χρόνος φόρτισης
Τυπικά εικονίδια και τιμές (μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο)

Ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας προτού ξεκινήσει η φόρτιση
 • θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • κατάσταση της μπαταρίας: η χωρητικότητα (μειώνεται κατά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας), καθώς και το ιστορικό φόρτισής της, για παράδειγμα ο αριθμός των κύκλων φόρτισης, ο τύπος φόρτισης (γρήγορη, αργή), τα επίπεδα φόρτισης (πάντα σε «άδειο» ή ακόμη και σε κατάσταση πλήρους αποφόρτισης μπορεί να μειώσουν η χωρητικότητα της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου).

 

Απόδοση πριονίσματος, φρεζαρίσματος, κοπής

Απόδοση πριονίσματος, φρεζαρίσματος, κοπής
Τυπικά εικονίδια και τιμές (μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο)

Η απόδοση πριονίσματος, φρεζαρίσματος, κοπής των ηλεκτρικών εργαλείων μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • τύπος, κατάσταση ποιότητας & του εξαρτήματος (επιλογή κατάλληλης πριονόλαμας, κατσαβιδόλαμας,…)
 • εξωτερικά εφαρμοζόμενο προφίλ φορτίου, το οποίο εξαρτάται επίσης από τις ιδιότητες του υλικού του επεξεργαζόμενου κομματιού (π.χ. σκληρότητα και πυκνότητα), διαστάσεις εξαρτήματος, βάθος κοπής κ.λπ.
 • σωστά στερεωμένο επεξεργαζόμενο κομμάτι / εργαλείο – π.χ. χωρίς κραδασμούς κατά την εργασία με τη σέγα
 • λίπανση σε ορισμένες εφαρμογές
 • τεχνικές εργασίας, π.χ.
  • δύναμη που ασκείται από τον χειριστή
  • κατεύθυνση των ινών του ξύλου σε σχέση με την κατεύθυνση κοπής
 • τύπος μπαταρίας και κατάσταση φόρτισης

Απόδοση τριψίματος, λείανσης, εξομάλυνσης

Η απόδοση τριψίματος, λείανσης, εξομάλυνσης των ηλεκτρικών εργαλείων μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • Ο τύπος, η κατάσταση ποιότητας & του εξαρτήματος (τύπος γυαλόχαρτου, μέγεθος κόκκων, τύπος λάμας, τύπος φρέζας,…)
 • ·εξωτερικά εφαρμοζόμενο προφίλ φορτίου, το οποίο εξαρτάται επίσης από τις ιδιότητες του υλικού του επεξεργαζόμενου κομματιού (π.χ. διαστάσεις, σκληρότητα, πυκνότητα, υγρασία, κατεύθυνση ινών ξύλου, …), μέγεθος της επιφάνειας εργασίας, κ.λπ.
 • τεχνικές εργασίας, π.χ.
  • δύναμη που ασκείται από τον χειριστή
  • στερέωση του επεξεργαζόμενου κομματιού και του εργαλείου για την αποφυγή κραδασμών
 • τύπος μπαταρίας και κατάσταση φόρτισης

Ταχύτητα (σ.α.λ.) – ταχύτητα χωρίς φορτίο

Η ταχύτητα περιστροφής των ηλεκτρικών εργαλείων μας δίδεται ως μέγιστη τιμή σε συνθήκες χωρίς φορτίο, που δεν ξεπερνιέται για την αποφυγή ατυχημάτων με ακατάλληλα εξαρτήματα. Εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • κατάσταση του εργαλείου, όπως η κατάσταση λειτουργίας και η θερμοκρασία του, που επηρεάζει την απόδοση της μπαταρίας και το ιξώδες της εσωτερικής λίπανσης
 • τάση εισόδου ηλεκτρικού ρεύματος &, κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
 • φορτίο που προκαλείται από τις διαστάσεις και τη μάζα του εξαρτήματος

Θόρυβος και κραδασμοί

Θόρυβος και κραδασμοί
Τυπικά εικονίδια και τιμές (μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο)

Το επίπεδο κραδασμών και οι τιμές εκπομπής θορύβου μετρώνται σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία μέτρησης, π.χ. EN 62841‑2‑11.

Το αναφερόμενο επίπεδο κραδασμών και οι τιμές εκπομπής θορύβου αντιπροσωπεύουν τις κύριες εφαρμογές του ηλεκτρικού εργαλείου. Ωστόσο, εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά ή φθαρμένα εξαρτήματα ή δε συντηρείται σωστά, το επίπεδο κραδασμών και η τιμή εκπομπής θορύβου μπορεί να διαφέρουν. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις εκπομπές κραδασμών και θορύβου για τη συνολική περίοδο εργασίας.

Ηλεκτρική ισχύς εισόδου

Ηλεκτρική ισχύς εισόδου
Τυπικά εικονίδια και τιμές (μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο)

Η ηλεκτρική ισχύς εισόδου των ηλεκτρικών εργαλείων μας εξαρτάται κυρίως από την ηλεκτρική τάση εισόδου & από το δίκτυο παροχής ισχύος του χειριστή.

Φωτεινότητα

Η φωτεινή ισχύς των φακών μας εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
 • κατάσταση συντήρησης του φακού (καλά καθαρισμένοι ανταυγαστήρες)

Απόδοση κόλλησης

Απόδοση κόλλησης
Τυπικά εικονίδια και τιμές (μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο)

Η απόδοση κόλλησης των πιστολιών μας θερμοκόλλησης εξαρτάται από διάφορους επιδρώντες παράγοντες, όπως π.χ. …

 • χρήση σωστής ράβδου κόλλας: ιδιότητες του υλικού και διαστάσεις της κόλλας
 • κατάσταση του ακροφυσίου (καθαρό)
 • δύναμη που ασκείται από τον χρήστη
 • τύπος μπαταρίας και κατάσταση φόρτισης

Χρόνος προθέρμανσης / ετοιμότητα εργασίας σε x δευτερόλεπτα

Ο χρόνος προθέρμανσης των πιστολιών μας θερμοκόλλησης εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την αρχική θερμοκρασία του πιστολιού θερμοκόλλησης.

Θερμοκρασία της ροής αέρα των πιστολιών θερμού αέρα

Η θερμοκρασία της ροής αέρα των πιστολιών θερμού αέρα εξαρτάται κυρίως από την απόσταση εργασίας μεταξύ ακροφυσίου και επεξεργαζόμενου κομματιού. Ο κύκλος προθέρμανσης πρέπει να ολοκληρωθεί για ιδανικά αποτελέσματα.