Firmware

Dremel 3D20-skriver

3D20

Den siste firmware-versjonen

3D40, 3D40 FLEX, 3D45

Bosch har lisensiert Dremel Digilab-merket til 3PI Tech Solutions, Inc. for bruk av deres 3D-skrivere, filamenter og tilbehør. 3PI Tech Solutions, Inc. har også lisens for all nåværende og fremtidig fastvare for DREMEL-merkede skrivere i 3D40- og 3D45-skriverfamiliene, enten de er produsert av BOSCH eller 3PI. 3PI vil gi alle fremtidige fastvareoppdateringer via deres egen nettside for alle DREMEL-merkede skrivere i 3D40- og 3D45-skriverfamiliene, enten de er produsert av BOSCH eller 3PI. Besøk 3PI-nettstedet her for de siste fastvareoppdateringene.