Lag en flott adventskalender

Lage en adventskalender

  Du trenger

  Sett i gang - trinn for trinn

  Trinn19

  Tegn et enkelt juletre på MDF-platen.

  Du trenger:

  Tegn et enkelt juletre på MDF-platen som er 73 cm høy og 50 cm bred. Begynn med å tegne en vertikal linje i midten av platen og sette et merke for hver 10 cm fra bunnen til toppen av linjen i midten. Gå helt ned til bunnen igjen og merk av 10 cm inn fra hver kant. Fortsett med å tegne som vist. Pass på at greinene omtrent får disse målene: 50 cm nederst, 41,5 cm, 33,7 cm, 25,5 cm, 17,8 cm, 9,8 cm.

  Trinn29

  Skjær ut treet med Dremel Moto-Saw og fint sagblad MS52

  Du trenger:

  Nå når juletreet er tegnet over på MDF-platen, skjær ut konturene av treet med Dremel® Moto-Saw og det fine sagebladet for tre, MS52. Dette blir forsiden av adventskalenderen.

  Trinn39

  Bruk treet du har skåret ut som mal til bakplate. Tegn av omrisset til treet, og sag ut malen

  Du trenger:

  Når du har gjort det, bruker du det utskårne juletreet som mal til baksideplaten på adventskalenderen. Gjør dette ved å legge det på toppen av en 3 mm MDF-plate på 73 cm x 50 cm og tegn rundt det. Skjær det ut med Dremel® Moto-Saw som før. Nå skal du ha to utskårne juletre-former.

  Trinn49

  Sag trebitene til lukene med Dremel Moto-Saw

  Du trenger:

  Lag deretter dørene til adventskalenderen. Bruk Dremel Moto-Saw til å skjære to 45 mm x 70 cm-strimler 9 mm MDF til 25 45 mm-firkanter.

  Trinn59

  Tegn rundt hver luke på platen; pass på at det er nok plass mellom dem

  Du trenger:

  Plasser lukene du har saget ut, på det 18 mm tykke juletreet: nedenfra og opp – 3, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1 – med samme avstand mellom alle lukene. Tegn deretter rundt hver dør. Når du har gjort dette, tegn en parallell strek 2 mm eller 3 mm innenfor streken du nettopp har tegnet på platen Da får du en plan for å skjære ut midten av hver firkant for å lage hull for sjokoladen eller søtsaken som gjemmes bak hver dør.

  Trinn69

  Sag ut lukene du har tegnet, med Dremel Moto-Saw

  Du trenger:

  For å skjære ut midten av hver firkant, bruker du Dremel 3000 og Dremel Multipurpose Spiral Cutting Bit 561 til å lage et hull og skjær gjennom til delen du skal ta ut. Før nå Dremel Moto-Saw og det fine sagbladet til tre gjennom utskjæringen du har laget og skjær én side. Fortsett på denne måten til alle fire sider er skåret ut og trebiten faller ut.

  Trinn79

  Fest bakplaten til MDF-platen med en hammer og spiker

  Du trenger:

  Heft den juletreformede bakplaten i 3 mm-MDF til MDF-forsiden på 18 mm. Bruk en stiftepistol eller slå inn panelstifter med hammer rundt kantene og noen få oppover midten. Du kan også bruke PVA-trelim, påføre jevnt trykk og la tørke.

  Trinn89

  Bor et hull med Dremel 3000 og borsettet 628

  Du trenger:

  Fest nå dørene til adventskalenderen. Skru først en hengsel på kanten til hver luke med presisjonsskrutrekker nr. 0. Bor deretter et hull for hver skrue med Dremel 3000 ved bruk av Dremel presisjonsbor 1,2 mm fra 628-settet. Fest skruene med presisjonsskrutrekkeren. Fest deretter den andre siden av hengselen til forsiden av adventskalenderen.

  Trinn99

  Fest en hengsel i den ener enden av MDF-platen

  Du trenger:

  Fest til slutt messingkanthengselen på 64 mm til den ene enden av 9 mm-MDF-platen på 50 cm x 8 cm ved å bore et pilothull med Dremel 2.0 presisjonsdrillbor fra 628-settet. Bruk deretter skruer og presisjonsskrutrekker til å feste midten av baksiden til adventskalenderen for å lage avstiver. Avstiveren skal sørge for at adventskalenderen kan stå i ca. 10-graders vinkel.