Lage et terrarium
Du trenger
  • Dremel limpistol
  • Håndverkskniv eller kartongkniv
  • Blyant
  • Målebånd
  • Dremel PLA-filament hvit
  • Pleksiglass
  • Trelim
L: lengde, B: bredde, H: høyde, D: diameter

Sett i gang - trinn for trinn

Trinn 1 9
Skriv ut seks enkeltdeler inkludert en firkant og en trekant, med 3D-skriveren

Du må skrive ut seks enkeltdeler for å bygge det 3D-utskrevne terrariet: Du trenger fire sidedeler, én bunn og en sokkeldel.

Trinn 2 9
Skjær til klart pleksiglass eller plastplater med en håndverkskniv

Når du har skrevet ut alle delene, kan du begynne lage til vinduene i terrariet. Når du skal gjøre dette, anbefaler Dremel at du kutter til klart pleksiglass eller plastark med en tapetkniv eller teppekniv.

Trinn 3 9
Riss opp paneler på materialet, og bruk en linjal som hjelp til å skjære ut panelene

For å få riktige mål på disse delene før du skjærer, tegner du opp omrisset av de ulike delene på vindusmaterialet du har valgt. Når du har tegnet omrisset, bruker du en linjal som hjelp til å kutte langs de merkede linjene.

Trinn 4 9
Fest vindusdelene godt på rammen ved bruk av limpistol

Nå er vinduene skåret til, og du kan sette dem inn i vindusrammene til terrariet. Vi anbefaler bruk av limpistol. Da er det lettere å feste vinduene ordentlig til rammen og oppnå renest mulig finish under monteringen av vinduene. Du bør legge en tynn stripe varm lim langs rammens parallellkanter.

Trinn 5 9
Legg det forhåndsutskårede vinduet, og trykk det fast ned

Mens limet fremdeles er varm, setter du i de utskårne vinduene og trykker hardt ned slik at forbindelsen blir tett.

Trinn 6 9
Påfør et tynt lag lim øverst på vinduet på de parallelle kantene på motsatt side

På de motsatte parallelle kantene legger du et tynt lag lim oppå vinduet så nær kanten av vindusrammen som mulig.

Trinn 7 9
Sett sammen delene til et ferdig produkt.

Nå er vinduene ferdig satt sammen, og du kan begynne å bygge sammen det ferdige produktet. Vi anbefaler at du bruker en limpistol for å feste vinduene sikkert sammen i det ferdig terrariet. For å gjøre byggingen enklere legger du bunnstykket til terrariet midt på arbeidsbordet. Plasser resten av vinduene rundt bunnen, slik at det visuelt er mulig for deg å lage terrariet. Påfør rikelig med lim på sporet i bunnstykket av terrariet, og sett fjæren på et av vinduene i dette sporet. Kontroller at den glatte kanten vender opp.

Trinn 8 9
Påfør lim både på fjæren på delen og noten

Smør lim både på noten til den delen du nettopp har festet, og på den vinkelrette fjæren i terrariets bunnstykke. Gjenta trinn 7 og 8 til du er ferdig.

Trinn 9 9
Plasser terrarium i vinkel, og fyll det med jord og planter!

Nå da terrariet er ferdig bygd, må du sette det på fotstykket i en vinkel som hindrer at innholdet faller ut. Fyll terrariet med jord og planter og plasser det i et rom du vil kvikke opp!