Lage et terrarium

  Du trenger

  Sett i gang - trinn for trinn

  Trinn19

  Skriv ut seks enkeltdeler inkludert en firkant og en trekant, med 3D-skriveren

  Du trenger:

  Du må skrive ut seks enkeltdeler for å bygge det 3D-utskrevne terrariet: Du trenger fire sidedeler, én bunn og en sokkeldel.

  Trinn29

  Skjær til klart pleksiglass eller plastplater med en håndverkskniv

  Du trenger:

  Når du har skrevet ut alle delene, kan du begynne lage til vinduene i terrariet. Når du skal gjøre dette, anbefaler Dremel at du kutter til klart pleksiglass eller plastark med en tapetkniv eller teppekniv.

  Trinn39

  Riss opp paneler på materialet, og bruk en linjal som hjelp til å skjære ut panelene

  Du trenger:

  For å få riktige mål på disse delene før du skjærer, tegner du opp omrisset av de ulike delene på vindusmaterialet du har valgt. Når du har tegnet omrisset, bruker du en linjal som hjelp til å kutte langs de merkede linjene.

  Trinn49

  Fest vindusdelene godt på rammen ved bruk av limpistol

  Du trenger:

  Nå er vinduene skåret til, og du kan sette dem inn i vindusrammene til terrariet. Vi anbefaler bruk av limpistol. Da er det lettere å feste vinduene ordentlig til rammen og oppnå renest mulig finish under monteringen av vinduene. Du bør legge en tynn stripe varm lim langs rammens parallellkanter.

  Trinn59

  Legg det forhåndsutskårede vinduet, og trykk det fast ned

  Du trenger:

  Mens limet fremdeles er varm, setter du i de utskårne vinduene og trykker hardt ned slik at forbindelsen blir tett.

  Trinn69

  Påfør et tynt lag lim øverst på vinduet på de parallelle kantene på motsatt side

  Du trenger:

  På de motsatte parallelle kantene legger du et tynt lag lim oppå vinduet så nær kanten av vindusrammen som mulig.

  Trinn79

  Sett sammen delene til et ferdig produkt.

  Du trenger:

  Nå er vinduene ferdig satt sammen, og du kan begynne å bygge sammen det ferdige produktet. Vi anbefaler at du bruker en limpistol for å feste vinduene sikkert sammen i det ferdig terrariet. For å gjøre byggingen enklere legger du bunnstykket til terrariet midt på arbeidsbordet. Plasser resten av vinduene rundt bunnen, slik at det visuelt er mulig for deg å lage terrariet. Påfør rikelig med lim på sporet i bunnstykket av terrariet, og sett fjæren på et av vinduene i dette sporet. Kontroller at den glatte kanten vender opp.

  Trinn89

  Påfør lim både på fjæren på delen og noten

  Du trenger:

  Smør lim både på noten til den delen du nettopp har festet, og på den vinkelrette fjæren i terrariets bunnstykke. Gjenta trinn 7 og 8 til du er ferdig.

  Trinn99

  Plasser terrarium i vinkel, og fyll det med jord og planter!

  Du trenger:

  Nå da terrariet er ferdig bygd, må du sette det på fotstykket i en vinkel som hindrer at innholdet faller ut. Fyll terrariet med jord og planter og plasser det i et rom du vil kvikke opp!