Tekniske data for elektroverktøy

Produktene fra Bosch Power Tools B.V. er utviklet og produsert i samsvar med strenge kvalitetsstandarder og i overensstemmelse med anerkjente regler for teknologi. De tekniske spesifikasjonene for og funksjonene til våre produkter kontrolleres jevnlig under utviklingen og i serieproduksjonen ved bruk av statistiske metoder. Dette gir maksimal sikkerhet for at produktene oppfyller våre kvalitetsstandarder og brukernes forventninger.

Det er imidlertid normalt at den faktiske ytelsen til et elektroverktøy varierer fra én enhet til en annen. Den spesifikke bruken av et verktøy og forhold i omgivelsene har vesentlig innflytelse. Den tekniske informasjonen, for eksempel på emballasje og i bruksanvisninger, er basert på gjennomsnittsverdier og gjelder for produktene og produktenes tilbehør i ny tilstand. Nedenfor finner du en oversikt med eksempler på de viktigste påvirkningsfaktorene for den faktiske ytelsen til et elektroverktøy med hensyn til bruken og omgivelsesforholdene.

Advarsel
VANLIGE SYMBOLER OG VERDIER
kan variere avhengig av modellen

Batteritid

Batteritid
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Batteritiden til våre batteridrevne verktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel

 • den eksterne belastningen, som avhenger av
  • materialegenskapene til emnet (for eksempel høyde og tetthet på gress, tetthet til treverk, …)
  • emnets dimensjoner (for eksempel volum på dekk, diameter og lengde på skruer, …)
  • arbeidsteknikker og arbeidshastighet (for eksempel kraften som utøves av brukeren)

Den lengste batteritiden kan vanligvis oppnås uten belastning.

 • omgivelsestemperatur – optimal batteriytelse kan oppnås i området 15–25 °C. Ved lav temperatur reduseres den tilgjengelige batteritiden og effekten til et batteri.
 • batteristatus: kapasiteten til et batteri avhenger i storm grad av batteriets historikk, for eksempel alder, antall ladesykluser, type lading (rask/langsom), ladenivåer (alltid til "tomt", eller helt til dyputlading, kan redusere batterikapasiteten over tid).

 

Ladetid

Ladetid
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Ladetiden til batteriene våre avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • batteriets ladenivå før lading starter
 • omgivelsestemperaturen
 • batteristatusen: kapasiteten (reduseres etter hvert som batteriet blir eldre), ladehistorikken, for eksempel antall ladesykluser, type lading (rask/langsom), ladenivåer (alltid til "tomt", eller helt til dyputlading, kan redusere batterikapasiteten over tid).

 

Sage-, frese- og kuttekapasitet

Sage-, frese- og kuttekapasitet
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Sagekapasiteten til våre elektroverktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • typen, kvaliteten & tilstanden til tilbehør (valg av egnede blad, bits…)
 • den eksterne belastningen, som avhenger av materialegenskapene til emnet (for eksempel hardhet og tetthet), tilbehørets dimensjoner, kuttedybden osv.
 • godt fastet emne/maskin – for eksempel ingen vibrasjon under arbeid med stikksag
 • smøring ved enkelte bruksområder
 • arbeidsteknikker, for eksempel
  • kraften som utøves av brukeren
  • treverkets fiberretning i forhold til sageretningen
 • batteritype og ladenivå

Pusse-, slipe- og høvlekapasitet

Pusse-, slipe- og høvlekapasiteten til våre elektroverktøy avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • Typen, kvaliteten & tilstanden til tilbehøret (type slipepapir, korning, bladtype, bitstype,…)
 • ·ekstern belastning, som avhenger av emnets materialegenskaper (for eksempel dimensjoner, hardhet, tetthet, fuktighet, treverkets fiberretning …), størrelsen på overflaten som bearbeides osv.
 • arbeidsteknikker, for eksempel
  • kraften som utøves av brukeren
  • riktig fastgjøring av emne og maskin – for å unngå vibrasjoner
 • batteritype og ladenivå

Turtall (o/min) – tomgangsturtall

Rotasjonshastigheten til våre elektroverktøy er angitt som en maksimumsverdi ved tomgang som ikke overskrides, for å unngå ulykker med uegnet tilbehør. Den avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • tilstanden til verktøyet, som oppvarmingsstatus og temperatur, som påvirker batteriytelsen og viskositeten til den innvendige smøringen
 • elektrisk inngangsspenning & strøm, batteriets ladenivå
 • last som skyldes dimensjonene og vekten på tilbehøret

Støy og vibrasjon

Støy og vibrasjon
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Vibrasjonsnivå og støyutslipp er målt i samsvar med en standardisert målemetode, for eksempel EN 62841‑2‑11.

Det angitte verdiene for vibrasjonsnivå og støyutslipp representerer de viktigste bruksområdene til elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet brukes til andre oppgaver, med annet eller slitt tilbehør eller blir dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsnivået og støyutslippet avvike fra de angitte verdiene. Dette kan øke vibrasjonsnivået og støyutslippet vesentlig i løpet av verktøyets brukstid.

Elektrisk inngangseffekt

Elektrisk inngangseffekt
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Den elektriske inngangseffekten til våre elektroverktøy avhenger hovedsakelig av inngangsspenningen & strømmen fra brukerens strømnett.

Lysstyrke

Lysstyrken til lampene våre avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • batteriets ladenivå
 • lampens vedlikeholdsstatus (godt rengjort glass)

Limekapasitet

Limekapasitet
Vanlige symboler og verdier (kan variere avhengig av modellen)

Limekapasiteten til våre limpistoler avhenger av flere forskjellige faktorer, for eksempel …

 • bruk av riktig limpatron: limpatronens materialegenskaper og dimensjoner
 • tilstanden til dysen (ren)
 • kraften som utøves av brukeren
 • batteritype og ladenivå

Oppvarmingstid / klar til bruk på x sekunder

Oppvarmingstiden til våre limpistoler avhenger av omgivelsestemperaturen og temperaturen limpistolen har i utgangspunktet.

Luftstrømtemperaturen til varmluftpistoler

Luftstrømstemperaturen til varmluftpistoler avhenger hovedsakelig av avstanden mellom dysen og emnet under arbeidet. For optimalt resultat er det viktig å vente til oppvarmingen er avsluttet.