Parametry techniczne elektronarzędzi

Produkty firmy Bosch Power Tools B.V. są rozwijane i produkowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami techniki. Parametry techniczne i funkcje naszych produktów są regularnie kontrolowane na etapie rozwoju i produkcji seryjnej z zastosowaniem metod statystycznych. Możemy dzięki temu zapewnić, że produkty w jak najlepszym stopniu spełniają nasze normy jakościowe oraz oczekiwania użytkowników.

Rzeczywista wydajność elektronarzędzia może różnić się w zależności od urządzenia i jest to zjawisko normalne. Znaczący wpływ na to mają warunki otoczenia oraz konkretne zastosowanie elektronarzędzia. Odpowiednie informacje techniczne, zamieszczone np. na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi, odnoszą się do wartości średnich i dotyczą produktów oraz osprzętu w stanie nowym. Poniżej przedstawiamy przykładowe zestawienie najważniejszych czynników mających wpływ na rzeczywistą wydajność elektronarzędzia w odniesieniu do jego zastosowania i warunków otoczenia.

Ostrzeżenie
TYPOWE IKONY I WARTOŚCI
mogą różnić się w zależności od modelu

Czas pracy akumulatora

Czas pracy akumulatora
Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Czas pracy akumulatora naszych elektronarzędzi bezprzewodowych zależy od wielu czynników, takich jak ...

 • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od
  • właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wysokości i gęstości trawy, gęstości drewna, …)
  • wymiary obrabianego elementu (np. pojemność opon, średnica i długość wkrętów, …)
  • techniki pracy i prędkość pracy (np. siła wywierana przez użytkownika)

Najdłuższy czas pracy uzyskuje się zazwyczaj w warunkach bez obciążenia.

 • temperatura otoczenia – optymalną wydajność akumulator można osiągnąć przy temperaturze od 15 do 25°C. Przy niższych temperaturach czas pracy oraz wydajność akumulatora ulega skróceniu.
 • stan akumulatora: pojemność akumulatora w dużym stopniu zależy od historii jego użytkowania, np. wieku, liczby cykli ładowania, trybu ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwy energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” lub doprowadzanie go do stanu głębokiego rozładowania może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora).

 

Czas ładowania

Czas ładowania
Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Czas ładowania naszych akumulatorów zależy od wielu czynników, takich jak ...

 • stan naładowania akumulatora przed rozpoczęciem ładowania
 • temperatura otoczenia
 • stan akumulatora: pojemność (maleje w miarę eksploatacji akumulatora), a także historia jego użytkowania, np. liczba cykli ładowania, tryb ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwa energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” lub doprowadzanie go do stanu głębokiego rozładowania może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora).

 

Wydajność piłowania, frezowania i cięcia

Wydajność piłowania, frezowania i cięcia
Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Wydajność piłowania, frezowania i cięcia naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak ...

 • & typ, jakość i stan osprzętu (wybór odpowiedniego brzeszczotu, frezu, …)
 • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), wymiarów osprzętu, głębokości cięcia itp.
 • dobre zamocowanie obrabianego elementu / urządzenia – np. brak drgań podczas pracy wyrzynarką
 • smarowanie konieczne przy niektórych zastosowaniach
 • techniki pracy, np.
  • siła wywierana przez użytkownika
  • kierunek włókien w drewnie względem kierunku cięcia
 • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

Wydajność szlifowania i strugania

Wydajność szlifowania i strugania naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak ...

 • & Typ, jakość i stan osprzętu (typ papieru ściernego, wielkość ziarna, typ noża, typ osprzętu, …)
 • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wymiary, twardość, gęstość, wilgotność, kierunek włókien w drewnie, …), wielkość powierzchni roboczej itp.
 • techniki pracy, np.
  • siła wywierana przez użytkownika
  • zamocowanie obrabianego elementu i urządzenia – w celu zapobiegania drganiom
 • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

Prędkość (min–1) – prędkość bez obciążenia

Prędkość obrotowa naszych elektronarzędzi jest podawana jako wartość maksymalna bez obciążenia, której nie należy przekraczać, aby uniknąć problemów przy zastosowaniu nieodpowiedniego osprzętu. Parametr ten zależy od wielu czynników, takich jak …

 • stan elektronarzędzia, np. dotarcie i temperatura, które mają wpływ na wydajność akumulatora oraz lepkość smaru stosowanego w urządzeniu
 • & nominalne napięcie i natężenie prądu, stan naładowania akumulatora
 • obciążenie spowodowane wymiarami i masą własną osprzętu

Hałas i drgania

Hałas i drgania
Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Wartości emisji drgań i hałasu są oznaczane zgodnie ze standardową procedurą pomiarową, np. EN 62841‑2‑11.

Oznaczone wartości emisji drgań i hałasu odnoszą się do głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli jednak elektronarzędzie jest używane do innych zastosowań wraz z innym lub zużytym osprzętem, albo też elektronarzędzie nie jest we właściwy sposób konserwowane, emisja drgań i hałasu może się różnić od podanych wartości. Czynniki te mogą znacząco zwiększyć emisję drgań i hałasu w całym okresie eksploatacji.

Moc nominalna

Moc nominalna
Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Moc nominalna naszych elektronarzędzi zależy głównie od napięcia i natężenia prądu w sieci zasilającej. &

Natężenie światła

Natężenie światła naszych lamp zależy od wielu czynników, takich jak …

 • stan naładowania akumulatora
 • stan lampy (dobrze oczyszczone ekrany)

Wydajność klejenia

Wydajność klejenia
Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Wydajność klejenia naszych pistoletów do klejenia zależy od wielu czynników, takich jak ...

 • użycie właściwego wkładu klejącego: właściwości materiałowe i wymiary wkładu klejącego
 • stan dyszy (czysta dysza)
 • siła wywierana przez użytkownika
 • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

Czas nagrzewania / gotowość do pracy w ciągu x s

Czas nagrzewania naszych pistoletów do klejenia zależy głównie od temperatury otoczenia oraz temperatury wyjściowej pistoletu do klejenia.

Temperatura powietrza opalarek

Temperatura powietrza opalarek zależy głównie od odległości roboczej pomiędzy dyszą a obrabianym elementem. Należy zaczekać do zakończenia cyklu nagrzewania, aby osiągnąć optymalny rezultat pracy.