Często zadawane pytania

INFORMACJE OGÓLNE O DRUKU 3D

Druk 3D to metoda tworzenia trójwymiarowych obiektów na podstawie pliku komputerowego z modelem. Obecnie stosuje się wiele różnych sposobów druku 3D. Drukarki 3D firmy Dremel wykorzystują technologię Fused Filament Fabrication (FFF), która polega na wytłaczaniu warstw stopionego tworzywa jedna na drugiej, aż do wykonania obiektu.

Jakość wykonania zależy od wielu czynników, takich jak np. grubość warstwy i ustawienia oprogramowania do cięcia. Drukarki Dremel wytłaczają filament w warstwach cieńszych niż arkusz papieru, od 50 do 300 mikronów (0,05 - 3 mm). Im cieńsze warstwy, tym bardziej szczegółowy wydruk. Ponadto, różne ustawienia slicera mogą także wpływać na jakość wykonania. Slicer DigiLab ma ustawienia zoptymalizowane pod kątem drukarek 3D Dremel.

3D20: Maksymalne wymiary wydruku to 230 mm x 150 mm x 140 mm (9” x 5,9” x 5,5”).
3D40, 3D40 Flex i 3D45: Maksymalne wymiary wydruku to 254mm x 154mm x 170mm (10”x 6” x 6,7”). 30% większy niż 3D20.”

Przyklejanie się wydruków do stołu jest dobre. Powstające wydruki powinny mocno przylegać do stołu roboczego. Ma to na celu zapewnienie stabilności obiektu w czasie całego procesu drukowania. Jeśli wydruki jest za trudno usunąć, dysza może znajdować się zbyt blisko stołu. Niezbędne może okazać się dostosowanie wysokości nanoszenia pierwszej warstwy, którą można wybrać w menu ustawień (Wspomagana kalibracja wysokości dyszy). Instrukcja wspomaganej kalibracji wysokości dyszy znajduje się tutaj: samodzielna naprawa Jeśli masz pytania lub opisane działanie nie sprawdza się, skontaktuj się z obsługą klienta. Instrukcje usuwania obiektu znaleźć można w instrukcji obsługi.

Grubość warstw drukowanych obiektów można wybrać. Drukarki 3D40, 3D40 Flex i 3D45 mają maksymalną rozdzielczość na poziomie 50 mikronów (0,05 mm), a model 3D20 100 mikronów (0,1 mm). Wszystkie drukarki oferują minimalną rozdzielczość 300 mikronów (0,30 mm). Im wyższa rozdzielczość, tym mniejsza każda warstwa i tym lepiej będzie wyglądał każdy wydruk. Rozdzielczość warstwy zależy od ustawienia:
niska – 0,3 mm
średnia – 0,2 mm
wysoka – 0,1 mm
ultra – 0,05 mm (tylko 3D40 i 3D45)

Przyklejanie się wydruków do stołu jest dobre. Powstające wydruki powinny mocno przylegać do stołu roboczego. Ma to na celu zapewnienie stabilności obiektu w czasie całego procesu drukowania. Jeśli wydruki jest za trudno usunąć, dysza może znajdować się zbyt blisko stołu. Niezbędne może okazać się dostosowanie wysokości nanoszenia pierwszej warstwy, którą można wybrać w menu ustawień (Wspomagana kalibracja wysokości dyszy). Instrukcja wspomaganej kalibracji wysokości dyszy znajduje się tutaj: samodzielna naprawa Jeśli masz pytania lub opisane działanie nie sprawdza się, skontaktuj się z obsługą klienta. Instrukcje usuwania obiektu znaleźć można w instrukcji obsługi.

Obiekty mogą nie przyklejać się do stołu z wielu powodów. Najpierw upewnij się, że taśma na stole jest czysta, wolna od zabrudzeń oraz nieuszkodzona. Następnie sprawdź, czy stół jest wypoziomowany. Powyższe dwa powody są najczęstszymi dla nieprzyklejenia się wydruku. Jeśli wydruki dalej nie przyklejają się, dysza może znajdować się zbyt daleko od stołu. Niezbędne może okazać się dostosowanie wysokości nanoszenia pierwszej warstwy, którą można wybrać w menu ustawień (Wspomagana kalibracja wysokości dyszy). Instrukcja wspomaganej kalibracji wysokości dyszy znajduje się tutaj: samodzielna naprawa Jeśli masz pytania lub opisane działanie nie sprawdza się, skontaktuj się z obsługą klienta.

Tak. Możesz wstrzymać wydruk, a następnie zmienić w tym czasie filament. Drukowanie można wygodnie wznowić po zakończeniu wymiany filamentu.

Być może konieczna jest optymalizacja projektu modelu. Odchylenia od pionu o ponad 45 stopni wymagają podpór zewnętrznych. Dla niektórych modeli podpory to za mało: mogą one potrzebować także konkretnej orientacji nadającej stabilność podczas druku lub dodatkowej warstwy, która zapewni przywieranie. Kliknij opcje „Generate Support” (Generuj podporę) i „Build Plate Adhesion” (Wzmocnij przywieranie) w programie do cięcia plików DigiLab. Jeśli problemy się utrzymują, skontaktuj się z obsługą klienta, by uzyskać dalsze wskazówki.

Tak, możesz wydrukować taki model, korzystając z podpór wygenerowanych przez program do cięcia. Kliknij opcję „Generate Support” (Generuj podporę) w programie do cięcia plików DigiLab.

Podpory zaprojektowano z myślą o ich łatwym usunięciu, więc powinny pozostawić jedynie minimalne ślady na wydruku. Ewentualne ślady możesz zeszlifować papierem ściernym o drobnym uziarnieniu.

Taśma do wydruków wymagana jest wyłącznie w modelach 3D20, 3D40 i 3D40 Flex. Czarna taśma do wydruków wytrzyma do 50 wydruków; niebieska do 10 wydruków. Czarną taśmę można czyścić łagodnym środkiem w sprayu, co powinno przedłużyć jej żywotność.

Obie taśmy do wydruków zapewniają identyczną jakość wykonania. Główna różnica wynika z tego, że czarna taśma jest trwalsza i lepiej trzyma obiekty.

Najlepsza orientacja do drukowania to zazwyczaj taka, która minimalizuje wszelkie poziome nawisy, które wymagałyby podparcia, i maksymalizuje powierzchnię styku ze stołem. Nie zawsze są to te same pozycje, a optymalizacja może wymagać eksperymentów.

Nazywa się to obwódką lub brzegiem (skirt i brim) i służy zapewnieniu płynnego przepływu filamentu przed rozpoczęciem drukowania faktycznego modelu.

Możesz zarejestrować swoje drukarki 3D40 lub 3D45 w usłudze Dremel Print Cloud. Umożliwia to przesyłanie modeli, obróbkę, cięcie, rozpoczęcie drukowania i monitorowanie wydruku aż do jego zakończenia. Jeśli masz drukarkę 3D45, będziesz mieć podgląd z wbudowanej kamery pokazujący postęp. Usługa Dremel Print Cloud jest dostępna tutaj: strona oprogramowania.

TYLKO DLA 3D

Na następnej stronie możesz zobaczyć drukarki 3D Dremel w akcji: samodzielna naprawa.

„3D20: skrócona instrukcja obsługi, filament PLA (1x szpula 0,5 kg), kabel USB, karta SD z plikami modeli i oprogramowaniem Dremel3D, taśma do wydruków, narzędzie do usuwania wydruków, instrukcja obsługi, narzędzie do odblokowywania i arkusz poziomujący. 3D40: skrócona instrukcja obsługi, filament PLA (1x szpula 0.5 kg), kabel USB, pamięć flash USB z plikami modeli i oprogramowaniem Digilab Slicer, taśma do wydruków (2), narzędzie do usuwania wydruków, instrukcja obsługi, narzędzie do odblokowywania i arkusz do wydruków. 3D40 FLEX: skrócona instrukcja obsługi, filament PLA (1x szpula 0.5kg), kabel USB, pamięć flash USB z plikami modeli i oprogramowaniem Digilab Slicer, taśma do wydruków (2), narzędzie do usuwania obiektów, instrukcja obsługi, narzędzie do odblokowania i elastyczne płyta do wydruków 3D45: skrócona instrukcja obsługi, filament ECO_ABS (1x szpula 0.5kg), filament PETG (1x szpula 0.5kg), kabel USB, pamięć flash USB z plikami modeli i oprogramowaniem Digilab Slicer, klej do stołu do wydruków, narzędzie do usuwania wydruków, instrukcja obsługi, narzędzie do odblokowywania i arkusz do wydruków."

Drukarka 3D Dremel i filament PLA Dremel dostępne są w wybranych sklepach w całym kraju, a także w Internecie. Internetowa wyszukiwarka sprzedawców Digilab.

3D20: Dremel 3D20 nie ma blokady ani monitorowania drzwi. 3D40 i 3D45: Drzwi są monitorowane i obie muszą być zamknięte, aby możliwe było rozpoczęcie zdalnego drukowania z poziomu Dremel Printcloud. Dzięki temu wewnątrz drukarki nie znajdą się czyjeś ręce, gdy drukowanie jest uruchamiane przez użytkownika, który nie jest w pobliżu urządzenia. W każdym innym momencie, również podczas wydruku, otwarcie drzwi spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia na ekranie.

Nie, nie ma przycisku zatrzymania awaryjnego, ale wyłącznik zasilania z boku urządzenia natychmiast odcina zasilanie we wszystkich modelach drukarek 3D Dremel.

Drukarki 3D40 i 3D45 posiadają funkcję „Quik Level”, która określa pozycję stołu roboczego dzięki technologii inteligentnych czujników. Ustanawia ona punkt odniesienia z tyłu stołu, a potem przenosi wskazany poziom na dwa przednie regulowane punkty. Następnie kieruje regulacją, aż do uzyskania identycznego poziomu wszystkich punktów.

Różnice między 3D20, 3D40 i 3D45 wymienia tabela porównawcza modeli na naszej stronie internetowej.

Nie, wszystkie drukarki 3D Dremel (3D20, 3D40, 3D45) korzystają z jednej wytłaczarki.

Można je wypłukać w wodzie lub wytrzeć wilgotną szmatką.

3D45 oferuje kilka dodatkowych rozwiązań w porównaniu do 3D40:

  • Obsługę wielu rodzajów filamentu. PLA, ECO-ABS, Nylon i PETG w chwili premiery i więcej w przyszłości.
  • Kamerę do zdalnego monitorowania wydruku
  • Wykrywanie rodzaju i długości filamentu
  • Podgrzewany stół ograniczający deformacje wydruku
  • Większy ekran dotykowy i nowy interfejs użytkownika
  • Filtr odprowadzanego powietrza, cząstek stałych i z węglem aktywnym

Podgrzewany stół roboczy pomaga zapobiegać deformacjom wydruku. Szczególne znaczenie ma to w przypadku bardziej technicznie wymagających materiałów, takich jak nylon i ECO-ABS.

Dostarczony klej to najlepszy i najbezpieczniejszy znaleziony przez nas materiał, który jest kompatybilny ze wszystkimi filamentami obsługiwanymi przez 3D45. Zapewnia on silną przyczepność, która pomaga zapobiegać deformacjom wydruku.

Wyjmij go z drukarki i przemyj pod ciepłą wodą. Klej się rozpuści. Po wyczyszczeniu stołu roboczego odczekaj na jego całkowite wyschnięcie przed ponownym montażem w 3D45.

Kleju ze stołu roboczego nie musisz usuwać za każdym razem. Wystarczy zeskrobać szorstkie krawędzie po zakończeniu wydruku i przy nakładaniu większej ilości kleju. Może się to sprawdzić, gdy utworzysz kilka warstw. Wymycie jest niezbędne, jeśli w warstwie kleju są głębokie wyżłobienia lub tworzy nierówną warstwę i w efekcie nierówność stołu.

Jeśli widzisz pozostałości kleju na czujniku poziomu, możesz je delikatnie zeskrobać ruchem z boku na bok. Nie używaj narzędzi, które są ostre lub mogą doprowadzić do ściśnięcia tłoka. Uważaj, aby nie dotknąć dyszy za czujnikiem poziomu. Może być gorąca.

Znacznik RFID pozwala drukarce Digilab 3D45 określić rodzaj załadowanego filamentu. Informacje te pozwalają 3D45 ustawić prawidłowe temperatury i prędkość dla optymalnego drukowania wybranego modelu. Zrobi to nawet, jeśli oryginalny plik wydruku został przygotowany pod kątem innego materiału. Znacznik RFID umożliwia również 3D45 śledzenie filamentu pozostałego na szpuli, dzięki czemu może ostrzec o niewystarczającej ilości do ukończenia wydruku.

Oprogramowanie Dremel Slicing umożliwia druk za pośrednictwem sieci lokalnej (LAN) z obsługą kamery. Instrukcję znajdziesz tutaj: https://digilab.dremel.com/blog/dremel-digilab-3d-slicer-update

Jeśli klej trzyma za mocno, najlepiej użyć dostarczonego narzędzia do usuwania wydruku (skrobaka). Wsuń go pod róg lub bok, a następnie wpychaj pod wydruk, aż zostanie on uwolniony.

Adapter węża jest przeznaczony do stosowania z systemem wyciągu lub z wentylacją kanałową. Najpierw musisz wydrukować adapter z pliku adaptera węża w drukarce. Może zostać wydrukowany z dowolnego materiału (PLA, ECO-ABS lub Nylon). Jeśli korzystasz z systemu wyciągu oparów, pamiętaj o jego włączeniu przy każdym użyciu drukarki.

„3D45 wybiera ustawienia zoptymalizowane dla każdego rodzaju filamentu. Rozumiemy jednak, że może być niezbędne ich dostosowanie. Istnieją dwa poziomy kontroli użytkownika nad ustawieniami drukowania. 1. Na ekranie głównym naciśnij FILAMENT > VIEW/EDIT FILAMENT SETTINGS (FILAMENT > ZOBACZ/EDYTUJ USTAWIENIA FILAMENTU). Pozwala to określić temperatury i prędkości. Ustawienia te zostaną za pamiętane tak długo, jak załadowana będzie określona szpula 2. Na ekranie głównym naciśnij TOOLS > SETTINGS > ADV. MODE (NARZĘDZIA > USTAWIENIA > TRYB ZAAWANS.). Wybranie opcji „PRIORITIZE G-CODE SETTINGS” (NADAJ PRIORYTET USTAWIENIOM G-CODE) spowoduje ustawienie drukarki, w którym zawsze stosuje ustawienie wydruku zawarte w pliku do druku. Umożliwia to zmianę parametrów slicera i wykorzystanie ich wiernie przez drukarkę.”

Filtr cząstek stałych i filtr z węglem aktywnym.

Dremel umożliwia podłączenie drukarek 3D45 do układów wentylacyjnych oraz odciągu.

UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić końcówki wytłaczarki podczas czyszczenia. Dremel 3D Idea Builder nie będzie działał poprawnie w przypadku uszkodzonej końcówki wytłaczarki i będzie wymagał wymiany.OSTREŻENIE: Nie dotykaj końcówki wytłaczarki, gdy Dremel 3D Idea Builder działa lub dopóki nie ostygnie do 60 °C (140 °F). Kontakt z końcówką wytłaczarki podczas lub krótko po pracy może spowodować obrażenia ciała. Za pomocą szczypiec precyzyjnych wyciągnij wszelkie zanieczyszczenia tworzywem sztucznym z końcówki wytłaczarki. Jeśli zanieczyszczenia są trudne do usunięcia, konieczne może być podgrzanie wytłaczarki w celu ich zmiękczenia.

FILAMENT

Filament Dremel jest produkowany tak, by zapewniał najwyższą jakość podczas pracy i umożliwiał płynne działanie drukarki Dremel 3D. DigiLab 3D45 wykorzystuje również informacje w znaczniku RFID każdej szpuli do zapewnienia prawidłowej temperatury, prędkości i innych parametrów dla każdego rodzaju filamentu.

Wszystkie filamenty Dremel PLA są kompatybilne ze wszystkimi drukarkami Dremel 3D. Zaawansowane rodzaje filamentów (Eco-ABS, Nylon, itp.) są zgodne wyłącznie z nową drukarką DigiLab 3D45.

W Dremel 3D20 i 3D40 należy stosować wyłącznie filament Dremel PLA. DigiLab 3D45 obsługuje Dremel PLA, Eco-ABS i Nylon. Inne rodzaje filamentów mogą spowodować uszkodzenie drukarek i unieważnienie gwarancji.

Liczba wydruków zależy od kilku czynników, w tym jakości druku, gęstości wypełnienia i liczby wymaganych podpór. Na przykład, każda szpula Dremel PLA to co najmniej 175 metrów filamentu, a standardowy wydruk żaby Dremel wymaga około 5 metrów filamentu, więc z każdej szpuli powinno być możliwe wydrukowanie około 35 żab.

Prawidłowe przechowywanie filamentu wydłuża jego okres przydatności. Filament należy zawsze przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażonym na zmiany temperatury lub wilgotności. Dopóki nie będziesz korzystać z filamentu, zawsze pozostaw go wewnątrz folii termokurczliwej. Filament narażony na działanie wilgoci lub skrajnych temperatur może stać się kruchy lub trudny do stopienia.

Nie, firma Dremel opracowała specjalnie zmodyfikowaną mieszankę PLA, której właściwości przypominają ABS. Unikamy filamentu ABS ze względów zdrowotnych.

Karty charakterystyki (MSDS) są dostępne dla wszystkich filamentów Dremel. Prosimy o kontakt z działem serwisu w celu ich uzyskania.

Specyfikacje materiałowe dla wszystkich filamentów znajdują się tutaj: strona produktowa filamentu

Spowodowane jest to rozerwaniem wkładu osuszającego dostarczanego wraz z filamentem. Jest to częste, a „brud” widoczny na opakowaniu to forma soli, która utrzymuje filament w stanie suchym podczas przechowywania. Po otwarciu filamentu można ją bezpiecznie wyrzucić. Mimo że zawiera sól, nie należy jej spożywać.

OPROGRAMOWANIE

Zagadnienia ogólne

3D20: Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Kliknij przycisk „Machine information” (Informacje o maszynie) w menu narzędziowym. Porównaj pokazane tam dane z najnowszą wersją dostępną do pobrania na naszej stronie internetowej.

3D40 i 3D45: Podłącz drukarkę do Internetu za pośrednictwem kabla Ethernet lub Wi-Fi. Drukarka automatycznie sprawdzi dostępne aktualizacje po każdym włączeniu. W menu narzędziowym znajduje się również przycisk „Check for Updates” (Sprawdź aktualizacje). Jeśli drukarka nie jest podłączona do Internetu, wersję oprogramowania sprzętowego możesz sprawdzić na ekranie „About” (Informacje) w menu narzędziowym i porównać ją z wersją dostępną do pobrania na stronie internetowej tutaj.

Najpierw pobierz pakiet oprogramowania sprzętowego z witryny internetowej wskazanej tutaj. Następnie rozpakuj pobrany plik zip na pustą pamięć przenośną USB. Wyłącz drukarkę i wsuń pamięć USB do portu z przodu. Włącz ponownie drukarkę i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Jeśli nie zakończy się to powodzeniem, skontaktuj się z obsługą klienta tutaj.

Twoja nowa drukarka Dremel dostarczana jest z pakietem oprogramowania do cięcia zapisanym na pamięci przenośnej USB (3D40, 3D45) i karcie SD (3D20). Zaktualizowaliśmy naszą ofertę oprogramowania slicer dla każdej wersji drukarki. Najnowszą wersję programu DigiLab 3D Slicer znajdziesz tutaj. Obsługuje ona 3D20, 3D40 i 3D45. Istnieje również usługa zdalnego drukowania w chmurze, dostępna w 3D40 i 3D45, która umożliwia zdalne przygotowanie, uruchomienie i monitorowanie wydruków. Zdalne monitorowanie obejmuje stan wydruków rozpoczętych lokalnie i wideo tylko w przypadku 3D45. Do Dremel Print Cloud zalogujesz się tutaj.

Dremel 3D20 może drukować wyłącznie z plików .g3drem, do tworzenia których można użyć Dremel Digilab 3D Slicer lub Simplify3D. Oba te programy obsługują pliki .STL i .OBJ.

Dremel 3D40 może drukować z plików .g3drem, .gcode i .g, do tworzenia których można użyć Dremel Digilab 3D Slicer lub Simplify3D. Oba te programy obsługują pliki .STL i .OBJ. Dremel 3D45 może drukować z plików .g3drem, .gcode i .g. Do tworzenia tych plików można użyć Dremel Digilab 3D Slicer lub Simplify3D. Programy te obsługują pliki .STL i .OBJ.

Firma Dremel skorzystała z wiedzy społeczności zajmującej się drukiem 3D i umieściła elementy typu open source w drukarkach i oprogramowaniu do cięcia plików. Dokonano wszystkich odpowiednich atrybucji, a odpowiedni kod źródłowy został udostępniony społeczności. Instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi.

Zarówno 3D40 (z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym), jak i 3D45 akceptują następujące popularne formaty gcode: .g3drem, .gcode i .g. Oficjalnie obsługiwane oprogramowanie slicer to: Dremel Digilab 3D Slicer, 3D PrinterOS i Simplify 3D. Chociaż inne slicery również będą działać, może być konieczna samodzielna optymalizacja ustawień.

Obrazy są zawarte w nagłówku pliku do wydruku. Niektóre programy slicer, na przykład Print Studio, nie są w stanie wygenerować informacji o obrazie, inne nie mają z tym problemów. Obecność obrazka nie ma żadnego wpływu na jakość wydruku.

Tak, jeśli program ten tworzy pliki .g3drem, .gcode lub .g. Jednak profile wbudowane w Print Studio, Digilab 3D Slicer i Simplify 3D są zoptymalizowane pod kątem drukarek Dremel 3D.

Modele 3D należy zapisać w formacie STL lub OBJ w programie użytym do stworzenia tych plików. Następnie możesz użyć dowolnego z obsługiwanych przez Dremel slicerów do wykonania konwersji plików na modele do druku. Obsługiwane oprogramowanie typu slicer to: Dremel Digilab 3D Slicer, 3DprinterOS i Simplify 3D.

Tak, możesz. Większość programów do modelowania umożliwia eksport plików do formatu STL, który odczytują programy Dremel Digilab 3D Slicer, 3DprinterOS i Simplify 3D.

Jeśli model jest zbyt duży i zmiana rozmiaru nie jest możliwa, musisz podzielić model na mniejsze części przed cięciem. Można to wykonać w TinkerCad i większości innych programów 3D.

OPROGRAMOWANIE

Dremel 3D (3D20)

Jeśli oprogramowanie Dremel Digilab 3D nie może połączyć się z drukarką, upewnij się najpierw, że kabel USB jest prawidłowo podłączony. Następnie upewnij się, że sterownik jest zainstalowany poprawnie. Problemy z instalacją sterownika sprawdź w systemie operacyjnym. W celu dalszego rozwiązywania problemów skontaktuj się z obsługą klienta.

Model będzie czerwony, jeśli jest zbyt duży dla stołu roboczego, unosi się nad stołem lub jego część wystaje poza stół. Użyj funkcji „Scale” (Skaluj) i „Move” (Przesuń) w oprogramowaniu Dremel 3D, aby dostosować model tak, by mieścił się w obszarze roboczym.

Przyczyn może być kilka. Częstym wynika to z tego, że plik modelu został zapisany poza obszarem wydruku lub przeskalowany na za mały do zobaczenia. Zaleca się użycie funkcji „Move” (Przesuń) do wyśrodkowania modelu i funkcji „Scale” (Skaluj) do zwiększenia rozmiaru modelu.

Niestety Dremel 3D nie umożliwia naprawy modeli. Najlepsze podejście to wypróbowanie Print Studio lub Digilab 3D Slicer, ponieważ oba umożliwiają pracę z niedoskonałymi modelami.

OPROGRAMOWANIE

Dremel Digilab 3D Slicer (3D40 i 3D45)

Dremel Digilab 3D Slicer to własne oprogramowanie firmy Dremel do cięcia plików. Opiera się na oprogramowaniu open source Cura z modyfikacjami wprowadzonymi specjalnie dla drukarek Dremel. Będziemy dalej rozwijać 3D Slicer, aby rozwinąć jego możliwości i ułatwić obsługę.

Tak, można korzystać z obu tych możliwości.

Obsługiwane systemy operacyjne:
Apple® Mac® OS® – obecnie nieobsługiwany (będzie obsługiwany po pierwszej aktualizacji). Microsoft® Windows® 7 SP1, 64-bitowy (wersja 32-bitowa nie jest obsługiwana)
Microsoft Windows 8.1, 64-bitowy (wersja 32-bitowa nie jest obsługiwana)
Microsoft Windows 10, 64-bitowy (wersja 32-bitowa nie jest obsługiwana)
Minimalne wymagania dla systemu Windows:
PROCESOR: 64-bitowy procesor (32-bitowy nie jest obsługiwany)
Pamięć: 3 GB RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
Miejsce na dysku: 300 MB wolnej przestrzeni dyskowej na instalację
Grafika: Układ graficzny zgodny z OpenGL 2, OpenGL 4.1 dla widoku warstwowego 3D

Teraz można już używać drukarki 3D20 z Digilab 3D Slicer.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Możliwe, że model, który próbujesz wydrukować, jest uszkodzony lub drukarka nie obsługuje tego typu pliku. Wyłącz i włącz ponownie drukarkę, a następnie spróbuj wydrukować jeden z fabrycznie zapisanych modeli. Sprawdź również, czy oprogramowanie sprzętowe (firmware) jest aktualne, ponieważ we wcześniejszych wersjach występowały problemy z alternatywnymi plikami.

Nieprawidłowy bieg wytłaczarki jest najczęściej spowodowany splątaniem szpuli filamentu. Uniemożliwia to ruch wytłaczarki w prawo. Sprawdź, czy filament jest wydawany ze szpuli swobodnie. Nieprawidłowy bieg może być również spowodowany poluzowaniem elementów wieloczęściowej konstrukcji na stole roboczym. Takie luźne elementy mogą zaklinować się między wytłaczarką a innymi częściami konstrukcji. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z obsługą klienta.

„3D20: Stół nie jest wypoziomowany. Wypoziomuj go ponownie za pomocą dostarczonej podkładki poziomującej.3D40/3D45: Spróbuj najpierw wypoziomować stół roboczy. Jeśli problem nie ustępuje, niezbędne może okazać się dostosowanie wysokości dyszy, którą można wybrać w menu ustawień (wspomagana kalibracja wysokości dyszy). Instrukcję można znaleźć tutaj: samodzielna naprawa Jeśli masz pytania lub opisane działanie nie sprawdza się, skontaktuj się z obsługą klienta.

Większość zatorów powodują nietopliwe odpadki, które dostają się do wytłaczarki. Dlatego ważne jest, aby utrzymać filament w czystym stanie, gdy jest otwarty, ale niewykorzystywany. Zatory mogą być również spowodowane zbyt znacznymi ruchami cofania w plikach do wydruku, użyciem wysokiej temperatury druku z filamentem o niskiej temperaturze topnienia oraz postrzępionymi lub wygiętymi końcówkami podczas wymiany filamentu.

Możesz udrożnić wytłaczarkę za pomocą narzędzia do odtykania, wykonując następujące kroki: samodzielna naprawa. Jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z obsługą klienta.

3D20: Upewnij się, że rura druciana wytłaczarki (rura z czarną siatką osłonową) porusza się swobodnie i znajduje z dala od stołu roboczego oraz prowadnic. W przypadku zaczepienia o stół roboczy wytłaczarka nie powróci do pozycji wyjściowej i może pojawić się głośny dźwięk. 3D40 i 3D45: Upewnij się, że filament nie jest splątany na szpuli. Sprawdź także, czy wytłaczarka nie zaczepiła się o stół roboczy lub drukowany przedmiot.

Może to być spowodowane niepowodzeniem wydruku z powodu słabego przyklejenia modelu. Jeśli wydruk nie przylega dobrze do stołu roboczego, może dochodzić do jego ciągnięcia przez wytłaczarkę. W takim przypadku wytłaczany filament przykleja się i zbiera na wytłaczarce. Aby temu zapobiec, zadbaj o to, by stół roboczy był wypoziomowany i przyczepny (dobra taśma lub klej). Aby usunąć zebrany materiał, rozgrzej w pełni wytłaczarkę, a następnie użyj szczypiec spiczastych do jej zdjęcia (uważaj, aby nie uszkodzić mosiężnej dyszy). Jeśli problem występuje dalej, skontaktuj się z obsługą klienta.

Wyczyść zewnętrzną powierzchnię drukarki Dremel 3D szmatką bezpyłową. Usuń widoczne zanieczyszczenia z wnętrza. Nie używaj wody, środków chemicznych ani innych środków czyszczących, gdyż mogą spowodować uszkodzenie drukarki Dremel 3D. Zawsze sprawdź, czy dysza wytłaczarki jest wolna od zanieczyszczeń za pomocą zwykłych szczypiec spiczastych.

3D20: Sprawdź wiązkę przewodów za wytłaczarką – może być ściskana między szyną a stołem roboczym, co powoduje ślizganie się paska. 3D40: Upewnij się, że używasz najnowszego oprogramowania sprzętowego, ponieważ wczesne wersje wykonywały ruch do pozycji wyjściowej z większą siłą. Długotrwały dźwięk podczas osiągania przez wytłaczarkę pozycji wyjściowej może wskazywać na luz i przeskakiwanie paska. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli pojawia się regularnie.3D45: Długotrwały dźwięk podczas osiągania przez wytłaczarkę pozycji wyjściowej może wskazywać na luz i przeskakiwanie paska. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli problem pojawia się regularnie.

Wszystkie drukarki 3D Dremel po przerwie w zasilaniu włączą się ponownie do nieogrzanego stanu bezczynności. Poprzedni wydruk zostanie automatycznie anulowany. Jeśli głowica drukująca jest wciąż gorąca, włączą się wentylatory, aby ją ochłodzić.

Nie zalecamy drukowania przedmiotów, które będą miały bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością.

Najpierw obróć szpulę o około 1/2 obrotu i spróbuj ponownie załadować filament. Drukarka wykona wyszukiwanie podczas operacji ładowania. Obserwuj górny pasek stanu podczas wyszukiwania filamentu, wyświetli się „Reading” (Odczytywanie). Możesz wyjść z operacji ładowania po zakończeniu operacji odczytu. Jeśli filament dalej nie jest wykryty, możesz wybrać rodzaj z poziomu ekranu wyboru. Jeśli problem powtarza się lub występuje z wieloma szpulami, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

SERWIS

Aby uzyskać informacje o serwisie, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Dremel. Odwiedź stronę pomocy, aby uzyskać dane kontaktowe.

Dremel posiada centra serwisowe na całym świecie. Adres do zwrotów można znaleźć tutaj.

Tak. Firma Dremel włożyła dużo pracy w projekt umożliwiający szybkie i łatwe pakowanie i rozpakowywanie drukarki Dremel 3D. Opakowanie przyda się do transportu i przechowywania w przyszłości.

Wsparcie DigiLab

Wyślij nam wiadomość przez formularz kontaktowy.

Infolinia serwisowa

W przypadku wszystkich pytań dotyczących naszych produktów, aplikacji i obsługi posprzedażnej:
Pracujemy w godzinach
8:00 – 17:00