Oprogramowanie sprzętowe

Drukarka Dremel 3D20

3D20

Najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego

3D40, 3D40 FLEX, 3D45

Bosch udzielił licencji na swoją markę Dremel Digilab firmie 3PI Tech Solutions, Inc. na korzystanie z jej drukarek 3D, filamentów i akcesoriów. 3PI Tech Solutions, Inc. posiada również licencję na wszystkie obecne i przyszłe oprogramowanie sprzętowe dla drukarek marki DREMEL z rodzin drukarek 3D40 i 3D45, niezależnie od tego, czy są one produkowane przez firmę BOSCH, czy 3PI. 3PI zapewni wszystkie przyszłe aktualizacje oprogramowania układowego za pośrednictwem własnej witryny internetowej dla wszystkich drukarek marki DREMEL z rodzin drukarek 3D40 i 3D45, niezależnie od tego, czy są one produkowane przez firmę BOSCH, czy 3PI. Odwiedź stronę internetową 3PI, aby uzyskać najnowsze aktualizacje oprogramowania układowego