Your app is here...

Dremel-appen

STYRA, ÖVERVAKA OCH HANTERA DITT ROTERANDE MULTIVERKTYG VIA DREMEL-APPEN

Apple Store nedladdning Dremel-appen

Apple Store

Här kan du ladda ner iOS-appen gratis.

Google Play Store nedladdning Dremel-appen

Google Play Store

Här kan du ladda ner Android-appen gratis.


App-funktioner i korthet

Övervaka

ÖVERVAKA

Batteriövervakning i realtid visar batteriprocent och en uppskattning av återstående användningstid. Temperaturmätare övervakar verktygs- och batteritemperatur.

STYRA

Ställ in verktygshastigheten från appen med hjälp av manuella eller anpassade hastighetsreglage. Anpassad hastighetsreglering visar rekommenderad hastighet baserat på valt material och tillbehörstyp.

Hantera

HANTERA

Få varningar om överhettning, överbelastning och låg batterinivå med tips om förebyggande och lösning. Visa dina varningar i varningscentret.

HITTA TILLBEHÖR

Hitta roterande verktygstillbehör att använda baserat på din anpassade projekttyp eller genom att välja mellan populära projekt.

Support

SUPPORT

Kontakta den lokala Dremel-kundsupporten snabbt via e-post eller telefon.

Vanliga frågor

Du kan använda Dremels mobil-app för att lära dig mer om din(a) Dremel-produkt(er) och Dremel-produkttillbehör, rekommenderade Dremel-produktinställningar för olika material, tillämpningar och tillbehör och Dremel-tillbehör, för att kontakta Dremels kundtjänst och för kompatibla Dremel-produkter, för att kontrollera, övervaka och hantera din kompatibla Dremel-produkt. Oavsett vad som tillhandahålls i tjänsterna ska du alltid läsa bruks-/säkerhetsanvisningarna i din Dremel-produkts användarmanual innan du använder din Dremel-produkt eller några tillbehör

Med Dremel-appen kan du styra, övervaka och hantera din 8260. Få mer kontroll över ditt verktyg och dina projekt, från varningar om verktygshantering och prestanda, vägledning om tillbehör och mycket mer - från din smartphone eller surfplatta.

Nej, verktyget kan användas oberoende av Dremel-appen, men Dremel-appen har anslutningsfunktioner till 8260 som förbättrar din upplevelse av verktyget.

Ja, 8260 måste vara ansluten till din smarta enhet för att ta emot aviseringar.  Genom att aktivera aviseringar kan du också få en varning om lågt batteri när batteriet är under 10 %.

Appen kommer att visa gröna, gula och röda statusindikatorer för verktygs- och batteritemperatur.  Dremel-appen gör det också möjligt för dig att aktivera aviseringar för att ta emot den här informationen.

Om den röda varningslogotypen tänds kommer aviseringssektionen i appen att ge instruktioner om hur du löser problemen med verktyget.

Se följande felsökningstips:

  • Verktyget är påslaget.  Stäng av verktyget.  Verktyget måste vara avstängt för att kunna anslutas till din smarta enhet.
  • Bluetooth är inte aktiverad på din smarta enhet.  Aktivera Bluetooth.
  • Ditt verktyg var avstängt i 5 minuter och kopplades från automatiskt.  Följ anvisningarna för att återansluta 8260 till din smarta enhet.
  • Batteriet är tomt.  Ladda batteripaketet och följ återanslutningsinstruktionerna.
  • Om du tar bort batteripaketet från din 8260 kopplas verktyget från automatiskt.  Sätt i batteripaketet och följ återanslutningsinstruktionerna.
  • Ditt verktyg är redan parkopplat till en annan smart enhet.  Koppla från och koppla till din valda smarta enhet.
  • Ditt verktyg ligger utanför anslutningsområdet.  Se till att du ansluter ditt verktyg inom 1 meter från din smarta enhet.  Vid anslutning är anslutningsområdet med en fri siktlinje upp till 20 meter/65 fot.

Du kan få varningar om verktygshantering och prestanda, vägledning om tillbehör och mycket mer - från din smartphone eller surfplatta.  De här funktionerna kommer att hjälpa dig lära dig verktyget bättre och hjälpa dig att få ut det mesta av ditt verktyg.  Av säkerhetsskäl råder vi dig att stänga av verktyget när du vill använda Dremel-appen för att övervaka din verktygsanvändning.