Multiverktyg

Multiverktyg

Dremels höghastighetsmultiverktyg är ett komplett system av funktioner som utgår från ett grundverktyg. Dremels multiverktygssystem består av olika verktyg, användbara tillbehör (inklusive EZ SpeedClic) och and smidiga insatser för en mängd olika högprecisionsarbeten. Detta gör grundverktygen mångsidiga och lättanvända. Dremels multiverktygssystem hjälper dig att ta dina projekt till nästa nivå, oavsett om du är kreativ nybörjare eller erfaren hantverkare.

MyDremel

MyDremel

Inom 4 veckor efter köpet kan du säkra tre års garanti för ditt nya Dremel -verktyg

Multiverktygssystemet

Collage av Dremels multiverktyg med ditsatta tillbehör

Verktyg

Dremel har skapat ett stort antal snabbroterande multiverktyg, både nätanslutna och sladdlösa. Varje verktyg har särskilda egenskaper som gör det unikt i sin klass. Dremel har utformat varje verktyg så att det uppfyller de allra högsta kvalitetskraven för att ditt arbete ska bli så roligt och bekvämt som möjligt. Dremel multiverktyg tillsammans med rätt tillbehör gör att du kan uppnå perfekt resultat vid alla typer av användning. Den variabla höga hastigheten gör det möjligt att karva, gravera, fräsa, vässa, slipa, rengöra, polera, kapa och sandpappra alla typer av material.

Tillbehör

Dremel erbjuder ett stort sortiment med högkvalitativa tillbehör för olika användningstyper. För att du lättare ska kunna välja de rätta tillbehören har Dremel skapat ett system med färgkoder där varje färg betecknar ett användningsområde. Dremel har lösningen, oavsett vilka material du arbetar med.

Såga i trä med Dremels multiverktyg och universalkapningssats (565)

Insatsverktyg

Dremels sortiment har många olika tillbehör vilket gör Dremel multiverktyg ännu mer mångsidigt.
Med Dremels tillsatser till multiverktyg är det ännu enklare att utföra jobben, med ännu större precision. Dremel har tillsatser för fräsning, kontroll, kapning, sågning, vässning och för bättre åtkomst.

Mer om att använda multiverktyg

Kollage med Dremel-tillbehör och Dremel-insatsverktyg

Tillbehör och insatsverktyg för Multi-Tool

Dremel har ett brett utbud av kvalitetstillbehör för olika tillämpningar.
Karta över England med Dremel-återförsäljare markerade

Var hittar jag en Dremel-återförsäljare?

Hitta en återförsäljare nära dig eller online.

Vanliga frågor | Multiverktyg | Med nätsladd

4000 och 3000 har vissa likheter. Den största skillnaden är effekten och strömbrytaren, som är högre eller har lagts till på 4000. 3000 är å andra sidan mindre och lättare än 4000.

Men 4000 har ett hastighetsreglage som är separat från på/av-knappen och hastigheten kan ökas eller minskas i steg om cirka 1 000 varv/min. Fördelen för användaren är att när du hittar den bästa hastigheten så är det enkelt att hitta den igen. På/av-strömbrytaren på 4000 spärrar även spännhylsan eller fästets låsmekanism. Det innebär att när verktyget är på så kan du inte oavsiktligt skjuta på eller aktivera spännhylsans låsmekanism och skada verktyget. Dessutom har 4000 elektronisk återkoppling som ger dig extra kraft för tuffare jobb.

 

Dremel 3000 och 4300 Multi-tools har utbytbara motorborstar. Om du vill byta ut borstarna på en Dremel 4000 kontaktar du oss på https://www.dremel.com/gb/en/service--support/contact/dremel-contact

Borstarna bör hålla mellan 50 och 100 timmar, beroende på tillämpningen. En mer aggressiv tillämpning kan göra att borstarna behöver bytas oftare. Vårt råd är att kontrollera borstarna var 30:e timme. När koldelen är kortare än 0,32 cm ska båda borstarna bytas ut. Tänk på att de inte slits på samma sätt. Om du inte kontrollerar och byter ut borstarna kan det orsaka skador på verktyget. När de har bytts ut rekommenderar vi att verktyget slås på utan belastning i 5 till 10 minuter så att borstarna får säte. Verktyget går jämnare när borstarna har säte.

  • För Dremel 3000 och 4300 kan du beställa utbytbara borstar i reservdelsavsnittet
  • För Dremel 4000 kan du kontakta ett lokalt servicecenter som kan byta dem åt dig.

Verktygen 3000, 4000, 4300 fungerar med alla tillbehör i vårt sortiment som är lämpliga för användning med ett roterande höghastighetsverktyg. De flesta har ett 3,2 mm fäste. Vissa (som mindre borrskär) har mindre fästen. Om du inte använder en nyckelfri chuck (säljs separat) är det mycket viktigt att använda den alternativa spännhylsan och hylsmuttern som vi levererade. Spännhylsan som medföljer verktyget fungerar med tillbehör som har 3,2 mm fäste. Om du behöver en spännhylsa som fungerar med ett tillbehör med mindre fäste kan de köpas separat (481, 482, 483) eller som ett set (4485). Använd den spännhylsa som motsvarar storleken på fästet för det tillbehör du valt.

Det beror på. 3000 har variabel hastighet med en klicka-och-ställ in-omkopplare så när du använder det här verktyget känner eller hör du när du bör byta hastighet när du vant dig vid verktyget. Hastighetstabellen i användarhandboken fungerar som en riktlinje för hastighetsinställningarna 2/4/6/8/10 på verktyget. Om du vet att arbetet kräver mer exakt hastighet eller effekt rekommenderar vi att du uppgraderar till 4000 eller 4300. Du kan också överväga sladdlösa verktyg för extra rörelsefrihet. De har modellnumren 8220 eller Lite (även kallade 7760).

Nej. 4000 är ett verktyg som fungerar lika bra för krävande uppgifter som lättare arbeten.

Det finns skäl till att det händer och några saker som du kan göra för att förhindra det. Ventilationshålen på verktygets sladdände är luftinloppsventiler. Se till att de är öppna och inte blockeras. Ventilationshålen på verktygets främre del eller nos är utloppsventiler. Luften som strömmar genom verktyget måste strömma ut genom dessa ventiler. Du kan hålla verktyget nära ventilerna, men vi avråder dig från att linda handen runt det så att ventilationsöppningarna täcks. Om du håller i verktyget som en penna bör du överväga att använda detaljgreppet för optimal kontroll och luftflöde. Du kan också överväga att använda den böjliga axeln, den bär upp verktygets vikt helt och hållet. Om du håller verktyget som en golfklubba kan du flytta händerna bakåt en aning så att de är på verktygshuset, inte ovanpå ventilationshålen. Det är också viktigt att tänka på vad du gör. När du till exempel kapar kan verktyget gå på 35 000 varv/min och komma i kontakt med material som lätt blir varma – till exempel metall – och det alstrar mycket värme. Då är det verkligen viktigt att ha ordentligt luftflöde genom verktyget. Om du tycker att verktyget är mycket varmt när du ska stänga av det och överväga att låta det gå i en minut utan kontakt med materialet. Det gör att luften strömmar genom verktyget utan att ytterligare värme alstras av arbetet.

Vanliga frågor | Multiverktyg | Sladdlös

Det finns inget exakt svar på den frågan. Drifttiden för ett sladdlöst verktyg beror på batteritypen, typen av arbete (t.ex. lätt polering eller tung kapning) och verktygsmodellen (Lite eller 8220). Vi har konstruerat våra verktyg så att den genomsnittliga batteritiden för varje verktyg motsvarar det vanligaste användningsområdet för varje modell.

Dremel-batterier räcker till hundratals laddningar.

Stoppskydd är inbyggt i verktyget för att skydda motorn och batteriet från överhettning i händelse av att verktyget fastnar i materialet.

Stoppskyddet aktiveras när du trycker för hårt på verktyget för länge eller om borren fastnar i arbetsstycket, särskilt vid höga hastigheter. Om det inträffar stannar motorn. Ta bara bort verktyget från materialet. Om verktyget har fastnat i mer än fem sekunder måste du stänga av verktyget och sedan slå på det igen för att starta om. Om stoppet varade i mindre än 5 sekunder bör verktyget börja rotera på egen hand när det tas bort från materialet. Om du upptäcker att du hela tiden fastnar i arbetsstycket kanske du måste hitta ett alternativt verktyg, tillbehör eller en annan teknik för att åstadkomma det du försöker göra med verktyget. Tänk på att verktyget är mer benäget att fastna när batteriets laddning börjar ta slut.

För verktyg med separat batteriladdare (inte USB-laddare), som den för 8220:
Tänk på att om laddaren upptäcker att batteriet är fulladdat kan indikatorlamporna på laddaren snabbt tändas i följd och det ser ut som om batteriet inte laddas. Du kan kontrollera det genom att ta ut verktyget ur laddaren, slå på det och se vilken färg laddningslampan har. Om den är grön är det bara att köra. Verktyget behöver inte laddas. På själva laddaren finns det inget som tänds. Alla signaler visas på verktyget. När batteripolerna på verktyget kommer i kontakt med laddaren kommer verktyget att utvärdera batteriets status. Om laddning behövs och batteriet kan laddas kommer de blå lamporna på verktyget som visade hastighet att blinka i följd medan verktyget laddas. Om batteriet är för varmt eller kallt laddas inte verktyget omedelbart, men det utvärderas på nytt och när verktyget når rätt temperatur börjar laddningen.

För verktyg med USB-laddare (t.ex. Lite (7760)):
När verktyget laddas ser du att indikatorn på verktyget lyser. Batteriet är laddat när lampan slocknar.

Motorn med höga prestanda gör att verktyget kan hålla varvtalet under belastning/användning. Funktionen är utformad för att återställa verktyget till den valda hastigheten när tillbehöret möter materialet. Det märks mest vid låga och medelhöga hastigheter. Det märks inte när hög hastighet används. Det är viktigt att tänka på tekniken när du använder ett verktyg som arbetar med hastighet i stället för vridmoment. Ett verktyg som fungerar som ett resultat av vridmoment eller kraft skiljer sig från ett höghastighetsverktyg. Tillbehöret ska aldrig tvingas in i materialet. Överväg mindre aggressiva, men mer frekventa tag på lägre och mellanhöga hastigheter, verktyget kommer att justeras till den valda hastigheten.

Det här verktyget fungerar med alla tillbehör i vårt sortiment som är lämpliga att använda med ett roterande höghastighetsverktyg. De flesta av dessa har ett fäste på 0,32 cm. Vissa (som mindre borrskär) har mindre fästen. Om du inte använder en nyckelfri chuck (säljs separat) är det mycket viktigt att använda den alternativa spännhylsan och hylsmuttern som vi levererade. Spännhylsan som medföljer verktyget fungerar med tillbehör som har 0,32 cm fästen. Om du behöver en spännhylsa som fungerar med ett tillbehör med mindre fäste finns de att köpa separat (481, 482, 483) eller som en sats (4485). Använd den spännhylsa som motsvarar storleken på fästet för det tillbehör du valt.

Alla Dremel-tillbehör för roterande höghastighetsverktyg är kompatibla med 8220, men batteriets laddning kanske inte räcker så länge med vissa insatsverktyg.

Verktyget är sladdlöst, så den största nyttan kan vara att använda verktyget i en situation där det inte går att använda ett verktyg med sladd, till exempel att slipa en motorsåg i skogen eller i trädgården och på platser där det är svårt att komma åt med en sladd. Sladdlösa verktyg har en fördel som sladdförsedda verktyg saknar, men de har också begränsad användningstid.

Tre lampor med fast sken betyder att batteriet är fulladdat och klart att användas. Två lampor betyder att batteriet har 50 % laddning. En blinkande lampa betyder att verktyget håller på att stängas av. Tre blinkande lampor betyder att verktyget är för varmt för att användas. Låt det svalna. Tre sidolampor betyder att batteriet är för svagt för att användas. Laddning krävs.

Dremel Support

Skriv bara ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär.

Kontakt kundtjänst

För alla frågor gällande våra produkter, användningsområden och vår kundservice:
Telefontid
Mån – tors 8-16
Fre 8-15