Garanti

Alla elverktyg från Dremel kontrolleras och testas noggrant och genomgår Dremel Quality Assurances stränga kontroller. Dremel erbjuder därför en garanti till elverktyg från Dremel. Ditt garantianspråk baserat på ditt försäljningsavtal med återförsäljaren, inklusive dina lagstadgade rättigheter, påverkas inte av den här garantin.

 

 1. Vår garanti i enlighet med följande bestämmelser (nummer 2–7) föreskriver korrigering av brister i verktyget, utan kostnad, om det kan verifieras till Dremels kundtjänstcenters tillfredsställelse att bristerna orsakats av ett material- eller tillverkningsfel inom garantiperioden.
   
 2. Du kan förlänga garantitiden till totalt tre år (med undantag av högfrekvensverktyg, industriella sladdlösa skruvdragare, tryckluftsverktyg, batterier och laddare). Detta förutsätter att du registrerar verktyget inom fyra veckor efter inköpsdatum online enligt följande:
  • Registreringen kan endast ske på följande webbsidor: https://www.dremel.com/se/sv/my-dremel/standard-registration . Registrering är endast möjlig om du godkänner att vi lagrar dina uppgifter.
  • För registrering inom fristen behöver du kvittot eller inköpsbevis från den återförsäljare som sålt verktyget till dig. Spara därför originalkvittot.
  • När registreringen är fullförd får du ett garantibevis. Även detta garantibevis är nödvändigt i garantifall och ska skrivas ut och sparas direkt.
    
 3. Garantiperioden är 24 månader eller, vid kommersiellt eller professionellt bruk, 12 månader. Garantiperioden börjar vid nyköp av verktyget. Startdatum är datumet på originalkvittot.
   
 4. Följande täcks inte av garantin:
  • Komponenter som utsätts för slitage på grund av användning eller övrigt naturligt slitage och defekter på verktyget som orsakas av användning eller övrigt naturligt slitage
    
  • Defekter på verktyget som orsakas av att bruksanvisningen inte följts, felaktig användning, onormala miljöförhållanden, olämpliga driftförhållanden, överbelastning eller otillräcklig service eller underhåll
    
  • Defekter som orsakas av att andra tillbehör, komponenter eller reservdelar än originaldelar från Dremel använts
    
  • Verktyg på vilka något ändrats eller lagts till
    
  • Mindre avvikelser från den angivna kvaliteten som inte påverkar verktygets värde eller funktion
    
 5. Om vi godkänner att en defekt omfattas av garantin ska defekten korrigeras antingen genom att det felaktiga verktyget repareras utan kostnad eller ersätts med ett verktyg i perfekt funktionsdugligt skick (detta kan eventuellt vara en senare modell). Verktyg som vi behållit och för vilka ett ersättningsverktyg har tillhandahållits blir vår egendom.
   
 6. Garantikravet måste lämnas in inom garantiperioden. Detta kräver att du lämnar in eller skickar in det fullständiga verktyget i fråga tillsammans med originalkvittot, där inköpsdatum och produktbenämning måste finnas med, till återförsäljaren eller till något av de kundtjänstcenter som anges WWW.DREMEL.COM. Delvis eller fullständigt isärtagna verktyg kan inte lämnas in eller skickas vidare i händelse av ett garantianspråk. Om du väljer att skicka verktyget till en återförsäljare eller till ett kundtjänstcenter står du för transportkostnaderna och transportrisken.
   
 7. Andra anspråk än rätten till korrigering av fel i verktyget som nämns i dessa garantivillkor täcks inte av vår garanti.
   
 8. Service som utförs enligt garantin förlänger eller förnyar inte garantiperioden för verktyget.
   

Garantierna ovan gäller för verktyg som köps och används i Europa. Nationell lag ska tillämpas på denna garanti med uteslutande av FN:s konvention om internationella köp av varor (CISG).

DREMEL
Breda, Nederländerna

Februari 2018