Vanliga frågor

Vanliga frågor | Allmänt

Ja, det finns skillnader mellan verktygen och sortimentet. Produktsortimentet är annorlunda, men även de tekniska specifikationerna kan variera över hela världen (t.ex. spänning). På landets webbplats finns exakta produktprogram och specifik produktinformation.

Läs våra produkthandböcker som kan laddas ned i avsnittet nedladdningar på vår webbplats och som medföljer produkterna. Du kan också läsa allmänna tips och råd i snabbstartguiden som du också kan ladda ned från nedladdningsavsnittet på webbplatsen.

Genom att använda sökfunktionen för återförsäljare på våra Dremel-webbplatser kan du hitta en lista över närmaste återförsäljare och de bästa sätten att nå dem. Om du vill handla online kan du hitta våra onlineåterförsäljare här.

Dremel-katalogen finns att hämta.

Det kan finnas flera saker som bidrar till det. Du kan felsöka det själv genom att ta bort allt från verktyget. Ta bort eventuella tillbehör, ta bort chucken eller spännhylsan och hylsmuttern. Slå på verktyget. Låt det gå i en sekund. Om du upptäcker något bör verktyget skickas till oss för utvärdering. Toleranserna på våra verktyg gör att vi kan tillverka verktyg som sällan skevar, men det kan hända ibland. Om verktyget verkar fungera som det ska kan du stänga av det, sätta fast spännhylsan, fästa den och slå på verktyget. Hur fungerar verktyget? Om du upptäcker att det skevar kan vi behöva ta en titt på chucken. När du skruvar fast den på verktyget ska den stängas jämnt. Om du använder en spännhylsa och hylsmutter gör du samma sak. Sätt fast dem på verktyget och kontrollera. Om verktyget fungerar som det ska med delarna på plats ska du kontrollera tillbehöret. Att montera ett tillbehör på rätt sätt är ett viktigt steg för att minska eller eliminera skevning. Vi rekommenderar att du sätter in tillbehöret så djupt som möjligt i spännhylsan/hylsmuttern eller chucken och drar åt. Se till att du inte drar åt på räfflade delar, tillbehören är avsedda att hållas fast i skaftet, inte den räfflade delen. Om verktyget skakar när du slår på det stänger du av verktyget, lossar tillbehöret, drar ut det, vrider det ett kvarts varv och sätter tillbaka det. Ibland måste man göra det flera gånger för att få saker och ting helt balanserade. Fördelen med att göra det är att verktyget går bättre. Det är bekvämare att använda och du har mer kontroll över verktyget, tillbehöret slits jämnt och du får bättre resultat.

På förpackningen står det alltid för vilken axelstorlek tillbehöret är avsett (visa ett exempel). Spännhylsorna är märkta med en ring. 480 har inga ringar runt skaftet, 481 (3/32) har 3 ringar, 482 (1/16) har 2 ringar och 483 (1/32) har 1 ring. Obs! När du har satt i och dragit åt axeln på ett tillbehör ska du alltid kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt i verktyget genom att dra i det en aning innan du slår på verktyget. Om spännhylsan och hylsmuttern som du har valt inte håller fast tillbehöret kan du behöva en annan spännhylsa.

Vanliga frågor | Service

Kontrollera om du kan lösa problemet själv. Tips och råd finns i produkthandboken. Om du inte längre har handboken kan du hämta den i nedladdningsavsnittet på vår webbplats. Om du inte kan lösa problemet själv kan du se om verktyget fortfarande täcks av garantin eller kontakta serviceavdelningen.

Alla Dremel-elverktyg kontrolleras noggrant, testas och är föremål för Dremels stränga kvalitetskontroller. Dremel erbjuder därför en garanti på Dremel elverktyg. Besök garantisidan på vår webbplats om du vill ha mer information.

 

Vår onlinesökning är snabb och enkel att använda när du vill hitta originalreservdelar till ditt elverktyg. Gå till reservdelswebbplatsen, ange verktygets typnummer i sökfältet och leta upp de delar du söker efter.

Vanliga frågor | Multiverktyg | Med sladd

4000 och 3000 har vissa likheter. Den största skillnaden är effekten och strömbrytaren, som är högre eller har lagts till på 4000. 3000 är å andra sidan mindre och lättare än 4000.

Men 4000 har ett hastighetsreglage som är separat från på/av-knappen och hastigheten kan ökas eller minskas i steg om cirka 1 000 varv/min. Fördelen för användaren är att när du hittar den bästa hastigheten så är det enkelt att hitta den igen. På/av-strömbrytaren på 4000 spärrar även spännhylsan eller fästets låsmekanism. Det innebär att när verktyget är på så kan du inte oavsiktligt skjuta på eller aktivera spännhylsans låsmekanism och skada verktyget. Dessutom har 4000 elektronisk återkoppling som ger dig extra kraft för tuffare jobb.

 

Dremel 3000 och 4300 Multi-tools har utbytbara motorborstar. Om du vill byta ut borstarna på en Dremel 4000 kontaktar du oss på https://www.dremel.com/gb/en/service--support/contact/dremel-contact

Borstarna bör hålla mellan 50 och 100 timmar, beroende på tillämpningen. En mer aggressiv tillämpning kan göra att borstarna behöver bytas oftare. Vårt råd är att kontrollera borstarna var 30:e timme. När koldelen är kortare än 0,32 cm ska båda borstarna bytas ut. Tänk på att de inte slits på samma sätt. Om du inte kontrollerar och byter ut borstarna kan det orsaka skador på verktyget. När de har bytts ut rekommenderar vi att verktyget slås på utan belastning i 5 till 10 minuter så att borstarna får säte. Verktyget går jämnare när borstarna har säte.

 • För Dremel 3000 och 4300 kan du beställa utbytbara borstar i reservdelsavsnittet
 • För Dremel 4000 kan du kontakta ett lokalt servicecenter som kan byta dem åt dig.

Verktygen 3000, 4000, 4300 fungerar med alla tillbehör i vårt sortiment som är lämpliga för användning med ett roterande höghastighetsverktyg. De flesta har ett 3,2 mm fäste. Vissa (som mindre borrskär) har mindre fästen. Om du inte använder en nyckelfri chuck (säljs separat) är det mycket viktigt att använda den alternativa spännhylsan och hylsmuttern som vi levererade. Spännhylsan som medföljer verktyget fungerar med tillbehör som har 3,2 mm fäste. Om du behöver en spännhylsa som fungerar med ett tillbehör med mindre fäste kan de köpas separat (481, 482, 483) eller som ett set (4485). Använd den spännhylsa som motsvarar storleken på fästet för det tillbehör du valt.

Det beror på. 3000 har variabel hastighet med en klicka-och-ställ in-omkopplare så när du använder det här verktyget känner eller hör du när du bör byta hastighet när du vant dig vid verktyget. Hastighetstabellen i användarhandboken fungerar som en riktlinje för hastighetsinställningarna 2/4/6/8/10 på verktyget. Om du vet att arbetet kräver mer exakt hastighet eller effekt rekommenderar vi att du uppgraderar till 4000 eller 4300. Du kan också överväga sladdlösa verktyg för extra rörelsefrihet. De har modellnumren 8220 eller Lite (även kallade 7760).

Nej. 4000 är ett verktyg som fungerar lika bra för krävande uppgifter som lättare arbeten.

Det finns skäl till att det händer och några saker som du kan göra för att förhindra det. Ventilationshålen på verktygets sladdände är luftinloppsventiler. Se till att de är öppna och inte blockeras. Ventilationshålen på verktygets främre del eller nos är utloppsventiler. Luften som strömmar genom verktyget måste strömma ut genom dessa ventiler. Du kan hålla verktyget nära ventilerna, men vi avråder dig från att linda handen runt det så att ventilationsöppningarna täcks. Om du håller i verktyget som en penna bör du överväga att använda detaljgreppet för optimal kontroll och luftflöde. Du kan också överväga att använda den böjliga axeln, den bär upp verktygets vikt helt och hållet. Om du håller verktyget som en golfklubba kan du flytta händerna bakåt en aning så att de är på verktygshuset, inte ovanpå ventilationshålen. Det är också viktigt att tänka på vad du gör. När du till exempel kapar kan verktyget gå på 35 000 varv/min och komma i kontakt med material som lätt blir varma – till exempel metall – och det alstrar mycket värme. Då är det verkligen viktigt att ha ordentligt luftflöde genom verktyget. Om du tycker att verktyget är mycket varmt när du ska stänga av det och överväga att låta det gå i en minut utan kontakt med materialet. Det gör att luften strömmar genom verktyget utan att ytterligare värme alstras av arbetet.

Vanliga frågor | Multiverktyg | Sladdlösa

Det finns inget exakt svar på den frågan. Drifttiden för ett sladdlöst verktyg beror på batteritypen, typen av arbete (t.ex. lätt polering eller tung kapning) och verktygsmodellen (Lite eller 8220). Vi har konstruerat våra verktyg så att den genomsnittliga batteritiden för varje verktyg motsvarar det vanligaste användningsområdet för varje modell.

Dremel-batterier räcker till hundratals laddningar.

Stoppskydd är inbyggt i verktyget för att skydda motorn och batteriet från överhettning i händelse av att verktyget fastnar i materialet.

Stoppskyddet aktiveras när du trycker för hårt på verktyget för länge eller om borren fastnar i arbetsstycket, särskilt vid höga hastigheter. Om det inträffar stannar motorn. Ta bara bort verktyget från materialet. Om verktyget har fastnat i mer än fem sekunder måste du stänga av verktyget och sedan slå på det igen för att starta om. Om stoppet varade i mindre än 5 sekunder bör verktyget börja rotera på egen hand när det tas bort från materialet. Om du upptäcker att du hela tiden fastnar i arbetsstycket kanske du måste hitta ett alternativt verktyg, tillbehör eller en annan teknik för att åstadkomma det du försöker göra med verktyget. Tänk på att verktyget är mer benäget att fastna när batteriets laddning börjar ta slut.

För verktyg med separat batteriladdare (inte USB-laddare), som den för 8220:
Tänk på att om laddaren upptäcker att batteriet är fulladdat kan indikatorlamporna på laddaren snabbt tändas i följd och det ser ut som om batteriet inte laddas. Du kan kontrollera det genom att ta ut verktyget ur laddaren, slå på det och se vilken färg laddningslampan har. Om den är grön är det bara att köra. Verktyget behöver inte laddas. På själva laddaren finns det inget som tänds. Alla signaler visas på verktyget. När batteripolerna på verktyget kommer i kontakt med laddaren kommer verktyget att utvärdera batteriets status. Om laddning behövs och batteriet kan laddas kommer de blå lamporna på verktyget som visade hastighet att blinka i följd medan verktyget laddas. Om batteriet är för varmt eller kallt laddas inte verktyget omedelbart, men det utvärderas på nytt och när verktyget når rätt temperatur börjar laddningen.

För verktyg med USB-laddare (t.ex. Lite (7760)):
När verktyget laddas ser du att indikatorn på verktyget lyser. Batteriet är laddat när lampan slocknar.

Motorn med höga prestanda gör att verktyget kan hålla varvtalet under belastning/användning. Funktionen är utformad för att återställa verktyget till den valda hastigheten när tillbehöret möter materialet. Det märks mest vid låga och medelhöga hastigheter. Det märks inte när hög hastighet används. Det är viktigt att tänka på tekniken när du använder ett verktyg som arbetar med hastighet i stället för vridmoment. Ett verktyg som fungerar som ett resultat av vridmoment eller kraft skiljer sig från ett höghastighetsverktyg. Tillbehöret ska aldrig tvingas in i materialet. Överväg mindre aggressiva, men mer frekventa tag på lägre och mellanhöga hastigheter, verktyget kommer att justeras till den valda hastigheten.

Det här verktyget fungerar med alla tillbehör i vårt sortiment som är lämpliga att använda med ett roterande höghastighetsverktyg. De flesta av dessa har ett fäste på 0,32 cm. Vissa (som mindre borrskär) har mindre fästen. Om du inte använder en nyckelfri chuck (säljs separat) är det mycket viktigt att använda den alternativa spännhylsan och hylsmuttern som vi levererade. Spännhylsan som medföljer verktyget fungerar med tillbehör som har 0,32 cm fästen. Om du behöver en spännhylsa som fungerar med ett tillbehör med mindre fäste finns de att köpa separat (481, 482, 483) eller som en sats (4485). Använd den spännhylsa som motsvarar storleken på fästet för det tillbehör du valt.

Alla Dremel-tillbehör för roterande höghastighetsverktyg är kompatibla med 8220, men batteriets laddning kanske inte räcker så länge med vissa insatsverktyg.

Verktyget är sladdlöst, så den största nyttan kan vara att använda verktyget i en situation där det inte går att använda ett verktyg med sladd, till exempel att slipa en motorsåg i skogen eller i trädgården och på platser där det är svårt att komma åt med en sladd. Sladdlösa verktyg har en fördel som sladdförsedda verktyg saknar, men de har också begränsad användningstid.

Tre lampor med fast sken betyder att batteriet är fulladdat och klart att användas. Två lampor betyder att batteriet har 50 % laddning. En blinkande lampa betyder att verktyget håller på att stängas av. Tre blinkande lampor betyder att verktyget är för varmt för att användas. Låt det svalna. Tre sidolampor betyder att batteriet är för svagt för att användas. Laddning krävs.

Vanliga frågor | Multiverktyg | Klotrimmerkit

Kloklippningsverktyget har två hastighetsinställningar. Vi rekommenderar att du börjar med den lägsta hastighetsinställningen först för att få hunden van vid verktyget. Den här inställningen kan vara perfekt att använda hela tiden. Men om du vill ta bort mer och din hund låter dig göra det, kan du ställa in hastigheten på läge 2.

Innan du klipper ditt husdjurs klor måste du hitta pulpan. Diagrammet nedan visar klons grundläggande anatomi. Den yttre klon är hård och har ingen känsla eftersom den inte har några nervändar. Kärnan i klon är pulpan. Den består av små blodkärl och nervändar och är mycket känslig. Pulpan är en ven som tillför klon näring. Om du klipper pulpan när du klipper klon kommer klon att börja blöda. Ljusa klor är ofta tillräckligt genomskinliga för att du ska kunna se den rosa kärnan som är pulpan. På mörka klor kanske du inte kan se var pulpan finns. Ditt husdjur kan ha både ljusa och mörka klor vilket gör att du kan uppskatta längden på pulpan. Diagrammet visar också en uppskattning av den rätta vinkeln för att klippa klorna på husdjur. En tumregel är att vinkeln är 45 grader uppåt från tassens undersida. Det är den vinkel som skyddet på verktyget har. Den rätta vinkeln kan variera beroende på ägarens önskemål eller djurets anatomi. Klipp klorna så att de nästan nuddar marken när djuret går.

Det kan vara ett stressande arbete för både ägaren och husdjuret att klippa klorna för första gången. Kloklipping behöver inte vara en stressande upplevelse. Genom att börja tidigt och se kloklippning som en del av husdjurets träning kommer husdjuret att bli van vid det. Träna först att hantera och ta på djurets tassar innan du använder verktyget. Ett sätt att göra det är att massera benen, tassarna och enskilda tår i några minuter minst en gång om dagen. Efteråt kan du skapa en positiv koppling till upplevelsen genom att belöna ditt husdjur med dess favoritgodis. Därefter övar du djuret att vänja sig vid det roterande verktyget. Låt djuret lukta på verktyget när det är avstängt. Låt djuret lyssna på verktyget när det är påslaget och du håller verktyget i handen. Helst bör djuret sitta eller ligga på sidan när verktyget är påslaget i din hand. Börja gradvis föra djurets klor i kontakt med den roterande slipskivan i mindre än en sekund. Slipa inte klorna än. Låt djuret bekanta sig med verktyget. Under övningen fortsätter du att berömma djuret och belöna gott uppförande med godis. Den här processen kan ta några dagar eller veckor.

Vanliga frågor | Multiverktyg | Tillbehör/insatsverktyg

Ja. Klicka här för att gå till tillbehörsavsnittet på vår webbplats. Du kan använda filter för att hitta rätt tillbehör.

Det är ett innovativt system utvecklat av Dremel som gör att du enkelt kan byta tillbehör på några sekunder med tre enkla steg: Dra, klicka och vrid. Du behöver inte använda andra verktyg eller nycklar. Tillbehören känns igen på EZ SpeedClic-logotypen.

Det finns två sätt att montera tillbehör på multiverktyget: Spännhylsor: Det finns 4 olika hylsstorlekar (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm). Det finns tillbehörsfästen med 4 olika diametrar som passar de olika spännhylsorna. Dremel-verktyget levereras med en spännhylsa på 3,2 mm. Om du köper ett tillbehör med ett mindre fäste måste du även köpa en spännhylsa med rätt storlek. Spännhylsor kan köpas som en sats med alla hylsstorlekar eller individuellt. Multichuck: Om du har en multichuck (4486) behöver du inte använda spännhylsor. Multichucken passar alla Dremel-originaltillbehör med fästen från 0,4 upp till 3,4 mm. Den fungerar som en vanlig borrchuck och du behöver bara dra åt den för hand.

Ja och nej. Alla Dremel-insatsverktyg kan anslutas till Dremel-multiverktyg med gängad noskåpa. Men det är inte alla kombinationer av verktyg och insatsverktyg som fungerar optimalt. Här kan du se vilket verktyg som fungerar med vilket insatsverktyg.

Äldre tillbehör som handöverfräsen, tillformningsplattformen och borrstationen ansluts på ett annat sätt till verktyget. Om du har någon av dessa tre tillbehör kan du beställa en adapter hos din lokala kundtjänst. Med adaptern kan tillbehöret anslutas till ditt nya Dremel-multiverktyg. Här kan du se om du behöver en adapter.

Det finns inget rätt eller fel svar. I de flesta fall är svaret JA om insatsverktyget går över hylsmuttern eller chucken. När insatsverktyget täcker dem kan du inte komma åt hylsmuttern eller chucken. Du måste montera tillbehöret i verktyget och sedan ansluta insatsverktyget. Exempel på några av de insatsverktyg som du bör sätta in i tillbehöret innan du ansluter insatsverktyget helt är fräsbordet (eftersom det är svårt att se) och gejder som hanterar djup, till exempel fräsgejden eller cirkelgejden.

Det finns inget exakt svar på den här frågan. Visst kan du dra åt chucken med fingrarna, men om du inte tycker att du är tillräckligt stark så att det sitter ordentligt i verktyget under arbetet så rekommenderar vi att du använder en nyckel för att dra åt chucken – det finns plana ytor på chuckens sidor. Du kan börja med att dra åt tillbehöret med fingrarna och använda nyckeln om du tycker att det sitter löst. Se nästa fråga om det fortfarande inte verkar sitta fast ordentligt.

Multichucken är mycket praktisk – men den är inte konstruerad att användas för tunga jobb. Det kan vara saker som belastar verktyget mycket på en sida eller saker som kräver större precision. För sådana tillämpningar rekommenderar vi att du använder en spännhylsa och en hylsmutter. Tillbehören sitter säkrare och hålls fast i verktyget med delar som är särskilt utformade för ett fäste i den storleken.

Vissa tillbehör håller längre än andra. De goda nyheterna är att användaren delvis kan styra den förväntade livslängden för alla tillbehör. Här är några saker att tänka på – tillbehören arbetar med HASTIGHET, inte kraft eller moment. Om du upptäcker att du måste trycka på ett tillbehör i stället för att styra det är det förmodligen inte det bästa tillbehöret för arbetet eller materialet. Om det tillbehör du har är det enda alternativet och det kan arbeta i materialet kanske du måste justera din teknik för att lyckas. Överväg att minska mängden material som tillbehöret kommer i kontakt med och lätta på trycket på tillbehöret. Det finns många tillbehör i vårt sortiment som kan användas i en mängd olika tillämpningar. Mindre aggressiva men fler tag är det bästa sättet att förlänga livslängden på alla tillbehör. Rätt tillbehör brinner inte eller ryker när det används på rätt sätt.

Nej. Multichucken kan användas med flera tillbehör, men innan du gör det bör du överväga hur hög precision arbetet kräver. Chucken ska inte användas med skärgejder, fräsbord och frästillbehör.

Om fästet eller spindeln inte passar i spännhylsan kanske spännhylsan har fastnat i hylsmuttern. Om det händer tar du bort hylsmuttern från verktyget genom att vrida den moturs. Om spännhylsan inte lossnar från hylsmuttern när den tagits bort från verktyget trycker du in fäste 6 i hålet på hylsmuttern. Det bör göra att spännhylsan skjuts ut ur hylsmuttern. Montera ihop genom att sätta spännhylsan i den utgående axeln och vrida hylsmuttern medurs över spännhylsan för att dra åt den på den utgående axeln igen.

Vanliga frågor | Gör det själv | Dremel-limpistol

Om du använder en limstav för låga temperaturer eller med glitter kan limmet förlora sina färgpigment. Den höga temperaturen gör också att lågtemperaturlimmet blir för flytande vilket gör att limpistolen droppar.

Översikt över limpistoler:

 • GG910 – hög temperatur (165 grader Celsius)
 • GG920 – låg temperatur (105 grader Celsius)
 • GG930 – dubbel temp (105 och 165 grader Celsius)
 • GG940 – hög temperatur (165 grader Celsius)

Översikt över limstavar:

 • GG01 – universallim för höga temperaturer (165 grader Celsius) för GG910 eller GG930 (högtemperaturläge)
 • GG02 – universallim för låga temperaturer (105 grader Celsius) för GG920 eller GG930 (lågtemperaturläge)
 • GG03 – trälim för höga temperaturer (165 grader Celsius) för GG910 eller GG930 (högtemperaturläge)
 • GG04 – glitterlim för låga temperaturer (105 grader Celsius) för GG920 eller GG930 (lågtemperaturläge)
 • GG05 – färglim för låga temperaturer (105 grader Celsius) för GG920 eller GG930 (lågtemperaturläge)
 • GG11 – universallim för höga temperaturer (165 grader Celsius) för GG940
 • GG13 – trälim för höga temperaturer (165 grader Celsius) för GG940

Det beror på användningen, i allmänhet tar det ungefär fem minuter innan limmet i behållaren svalnar. Men limpistolen behöver ström för att värma mer lim och fylla på behållaren.

VANLIGA FRÅGOR | GÖR DET SJÄLV | Dremel gravyrverktyg

Det finns två tillbehör, de utbytbara gravyrstiften. Det är karbidstift 9924 och diamantgravyrstift 9929. Tillbehör som passar i Dremel-multiverktygen fungerar inte i det här verktyget.

Hårdmetallspetsar fungerar bra för allmän gravyr i de flesta material. Om du har ett jobb som kräver kontinuerligt arbete eller använder ett bräckligt material som glas, är diamantspetsen konstruerad för att hantera tyngre belastning under en längre tid. Den ger samma snitt, men klarar hårdare material och/eller längre användning på vanliga material. Diamantspetsen är inte lämplig för gravering på stål.

Det finns en liten skruv på sidan av verktyget där spetsen möter huset på verktyget. Om du lossar på skruven är det enkelt att byta spetsen.

Vanliga frågor | Gör det själv | Dremel Versatip™ och Dremel VersaFlame™

Vanlig butangas används i Versatip och Versaflame. Det är samma gas som används i cigarettändare. Butangas finns i vanliga järnaffärer och tobaksbutiker. Följ bruksanvisningarna när du fyller på tanken.

Versatip används för mjuklödning och pyrografi. Pennformen gör den bekväm att använda för exakta jobb. Den har också fler spetsar än Versaflame, så den kan användas för fler jobb. Versaflame används för allmänna lödningsarbeten. Den kan användas som lödkolv och en öppen låga. Båda verktygen kan nå en temperatur på upp till 1 200 °C, beroende på vilket tillbehör som används. Skillnaden mellan de två verktygen är att Versaflame har högre uteffekt så att du kan värma upp mer material på kortare tid.

Du kan höra hur gasen flödar när du slår på verktyget, men det tänds inte. Det kan bero på att det inte kommer någon gnista från Versatip. För att korrigera detta ska du se till att metallskyddet är ordentligt monterat på rätt sätt. Det säkerställer anslutningen till metallstiftet som alstrar gnistan. Rör inte vid Versatip förrän den har svalnat helt.

Det kan bero på att munstycket har blockerats av flytande butan. Den vanligaste orsaken till ett blockerat munstycke är överfyllning av tanken. Tanken är full när flytande butan kommer ut från påfyllningsventilen. När det händer ska du sluta fylla på gas för att undvika att tanken fylls på för mycket. Mer information finns i avsnittet FYLLA PÅ TANKEN i Versatip-handboken. Om problemet kvarstår skruvar du bort avböjarskärmen. Skruva sedan loss den keramiska isolatorn. Ta bort munstycket med en tång och låt flytande butan inuti munstycket förångas genom att hålla i munstycket i 30 sekunder och sedan sätta ihop komponenterna igen. Om problemet kvarstår när du provat dessa förslag kan du kontakta oss. Vi hjälper dig att skicka verktyget till oss så att vi kan ta en närmare titt på det.

Vanliga frågor | Gör det själv | Dremel DSM20

Dremel DSM20 är en mycket kraftfull och kompakt handsåg. Med den kan användare lätt göra plansnitt, överhandssnitt och längdsnitt samt såga geringar i olika material.

Ja. Det finns för närvarande fem olika tillbehör att välja mellan för DSM20. De gör att användaren kan skära i en mängd olika material.

DSM20 har ett maximalt snittdjup på 20 mm.

Nej. DSM20 är ett verktyg som är unikt för Dremel och det behöver därför speciella tillbehör. Andra Dremel-tillbehör är inte kompatibla med DSM20.

Ett överhandssnitt är när du skär rakt in i mitten av materialet. Det är särskilt praktiskt med DSM20, eftersom dess skärhjul inte har tänder utan slipkorn vilket ger en jämn ingång i materialet. Dessutom hjälper den fjäderbelastade foten dig att komma in i materialet exakt och säkert. Planskärning kan utföras med en DSM600 universalkapskiva för planskärning. Det här specialtillbehöret är ett förskjutet hjul med kupolform som gör att du kan skära på ytan. Ett längdsnitt är när en bit material kapas rakt, vanligtvis parallellt med ådringen (i trä).

Vanliga frågor | Gör det själv | Dremel Forti-Flex™

Ja. Den böjliga axeln och handtaget blir varma under användning och därför blir fettet inuti mer flytande. Se till att handtaget inte är riktat nedåt efter användning för att undvika att fett droppar ut.

Nej. Använd vanligt kullagerfett för att smörja den böjliga axeln. TIPS: För att förlänga verktygets livslängd ska du se till att den böjliga axeln smörjs regelbundet.

Du kan få bytesdelar från den lokala kundtjänsten.

Dremel Forti-Flex har en helt justerbar chuck (upp till 4 mm) för tillbehör och kan därför användas med alla nuvarande Dremel MultiTool-tillbehör med valfri spindelstorlek utan att flera spännhylsor behövs. Dremel Forti-Flex bör inte användas med Dremel Trio-tillbehör eftersom de har spindlar på 4,8 mm som är för stora för Forti-Flex-chucken. Dremel Multi-Max-, Engraver- och VersaTip-/VersaFlame-tillbehör är inte heller kompatibla.

Vanliga frågor | Gör det själv | Dremel Versa

Tuffa rengöringsjobb tillhör det förflutna med kraftfulla och mångsidiga Dremel Versa. Att skrubba på hög hastighet är perfekt för att ta itu med tvålrester, fastbränd mat, kladdigt fett, smuts och mycket mera. Litiumjonbatteriet laddas snabbt och är perfekt för användning inomhus och utomhus på torra och våta underlag. Den lätta och kompakta designen är perfekt för användning med en hand och för att komma åt svåråtkomliga ställen. Det går snabbt att byta tillbehör med kardborrfästen. Växla från kakel till glas eller från stoppning till metall på nolltid och använd Dremel Versa med eller utan vatten och rengöringsmedel beroende på jobbet. Mer information finns på Dremel PC10.

När du är klar med ett rengöringspad tar du bort det från stödplattan, sköljer det med vatten och ställer undan det för att torka. När ett pad har blivit slitet byter du till ett nytt.

För att få bästa prestanda från verktyget vill vi ge följande tips: Ladda verktyget:  Ladda verktyget i minst två timmar innan du använder produkten. Det gör att batteriet är fulladdat för ditt första projekt. Du vet att verktyget laddas när den blå lampan lyser. När verktyget är fulladdat (efter cirka två timmar) stannar laddningen automatiskt och den blå lampan slocknar.
Använda verktyget:  Om verktyget stängs av under användning kan du försöka minska trycket du använder. Verktyget är konstruerat att stanna om du trycker för mycket. Låt verktyget utföra arbetet. Om du inte får önskat resultat kan du använda ett grövre rengöringspad. Fukta plattan före användning, du kan också använda diskmedel. Det gör att plattan går jämnt.

Borste, hörnborste, raderpad, repfria och slitstarka pads kan användas för rengöring av bilen. Versa Power Cleaner rekommenderas endast för rengöring av strålkastarna på en bil.  Den vita skumgummiskivan och polermedel för strålkastare kan användas. Kom ihåg att sätta fast maskeringstejp runt strålkastaren så att skivan inte kommer i kontakt med lackerade karossdelar. Vi rekommenderar att du trycker lätt på verktyget och använder stänkskyddet så att medlet inte sprutar över bilen. Andra ytor på bilar är inte avsedda att rengöras med pads.

Vanliga frågor | Övrigt

Det finns två alternativ för att gravera glas med Dremel-verktyg: Dremels gravyrverktyg (290): Dremels gravyrverktyg fungerar med vanliga drag och levereras med ett gravyrstift av hårdmetall. Välj en av fem djupinställningar på verktyget och börja gravera. Dremels multiverktyg: För fin gravering kan du använda ett diamantstift som tillbehör. Det finns 7 olika storlekar och former. När du fyller i en design föreslår vi att du använder slipstenar av kiselkarbid som finns i 6 olika storlekar och former. Mer information om produkterna ovan finns i avsnittet om tillbehör på webbplatsen.

Vanliga frågor | Utgångna produkter

Series 100 är ett verktyg med en hastighet. Series 200 är ett verktyg med två hastigheter.

Ja. 7700 har ett laddningsbart 7,2 V NiCd-batteri. Både 8000 och 8200 har laddningsbara litiumjonbatterier på 10,8 volt. Fördelen med litiumjonbatterier är att de håller laddningen mycket längre och att de saknar den så kallade minneseffekten så att du kan ladda batteriet när du vill.

Både 8000 och 8200 har litiumjonbatterier på 10,8 volt. Eftersom 8200-motorn är större och elektroniken lite smartare har 8200 högre prestanda än 8000. Som en vägledning motsvarar allroundprestandan på sladdlösa 8000 sladdanslutna Dremel 300-serien och högpresterande 8200 motsvarar sladdanslutna Dremel 4000.

Multi-Max-tillbehörsskruven har en 5 mm insexnyckel.

Tillbehörsskruven är en maskinskruv M6 x 1 som är 18 mm lång.

Minska hastighetsinställningen på verktyget. Vi rekommenderar att du inte överskrider en hastighetsinställning på 7 (eller 18 000 svängningar per minut (OPM)) på Multi-Max-verktyget för det här tillbehöret.

Med universaladaptern MM300 Multi-Max kan ägare av andra oscillerande verktyg använda oscillerande Dremel-originaltillbehör på sina verktyg. Fein Multi-Master 636 är kompatibel med Multi-Max-tillbehör utan att den universella Dremel MM300-adaptern behövs. Du bör aldrig försöka använda andra märkestillbehör på Multi-Max oscillerande verktyg.

Den här produkten är inte längre tillgänglig i Dremel-sortimentet.

Den här produkten är inte längre tillgänglig i Dremel-sortimentet.

Dremel Support

Skriv bara ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär.

Kontakt kundtjänst

För alla frågor gällande våra produkter, användningsområden och vår kundservice:
Telefontid
Mån – tors 8-16
Fre 8-15