Så här skapar du en kristalljusramp med Dremels multiverktyg och butanverktyg

Kristaller som hänger från en aluminiumramp är allt du behöver för att skapa en glamorös och härlig stämning i köket eller vid matbordet. LED-lamporna drivs med fyra AA-batterier och har mycket lång brinntid utan behov av att något byts ut. Det betyder att du och dina gäster kommer att bada i glittrande, gnistrande kristalljus under lång tid. Ta din Dremel® 8200 och Dremel® VersaTip och följ vår steg för stegguide nedan!

Du behöver
 • Inga hjälpmedel behövs
 • 900 x 40 mm diameter kromad ledstång
 • 2 x kromade ändpluggar
 • 4 x vita LED-lampor och 4 x glödlampshållare
 • 6 x R2 motstånd
 • Batterihållare och 4 x AA-batterier
 • 30 x pappersclips av mässing
 • Två meter ringledningstråd
 • 1 x ultraliten brytare
 • 4 x stopp för stållina
 • Takfäste
 • Stållina
L: längd, B: bredd, H: höjd, D: diameter

Nu kör vi – steg för steg

Steg 1 6
Mät ut ställena där dina LED-lampor och kristaller ska hänga

Köp en kromad ledstång (900 mm) hos en byggvaruhandel. Maskera den med maskeringstejp för att skydda kromytan och så att du kan markera. Rita en linje längs hela ledstången. På denna linje markerar du längden för kromledstången i fem lika stora segment. På de punkterna ska LED-lamporna placeras.

Använd denna linje igen för att rita två linjer till på 20 mm avstånd på varje sida längs hela kromledstången.

De två linjer du precis har ritat är de linjer som kristallerna ska hänga från.

Steg 2 6
Förborra ett hål med borr (628) med hjälp av Dremels multiverktyg 8200

Använd nu en körnare för att undvika att borren slinter på ledstångens yta, förborra sedan ett hål genom ledstången för LED-lamporna på linjen som beskrivs ovan med din Dremel® 8200 med Dremel®-borret 1,6 mm från precisionsborrsats 628. Förstora sedan hålet med en borrmaskin med ett 8 mm-borr.

Gå nu till de två linjerna som du har ritat för att hänga kristallerna från. Dela in dessa linjer i fem lika delar och borra tre hål på 1,6 i varje segment, jämnt fördelade. Detta är för att du ska kunna hänga tre kristalluppsättningar per segment. På den översta raden markerar du en plats 20 mm från varje ände. Här ska stållinan gå igenom ledstången så att ljusrampen kan hängas upp i taket. Borra hål i en storlek som är lämplig för den stållina du tänker använda.

TIPS: Du bör använda en skärvätska vid borrning i metall.

Steg 3 6
Löd anslutningarna med Dremel VersaTip och spets (201)

Du bör hitta ett kopplingsschema som medföljer LED-lamporna. Följ det och mata alla kablar korrekt genom ledstångens ändar och ut genom hålen för LED-lamporna. Lämna tillräckligt med slack på ledningarna så att de lätt kan lödas på utsidan av röret.
Slacket gör att du kan göra lödanslutningarna på utsidan av röret och sedan skjuta in dem i röret när elsystemet har lötts och isolerats. Gör anslutningarna och ta sedan din Dremel® VersaTip med lödspets 201 och löd fast anslutningarna på batteripaketet, brytaren och motstånden på flödena till LED-lamporna.

Vi matar två separata flöden från batteriets pluspol genom tre R2-motstånd på varje, parallellt med de två separata LED-par som är seriekopplade: A, K, A, K.

Sedan drog vi ledningen från varje LED-par till batteriets minuspol via brytaren.

Steg 4 6

När du har gjort detta, isolerar du alla delar av elsystemet och de exponerade ändarna av LED-lamporna. När elsystemet är klart testar du det för att se att allt fungerar som det ska innan du monterar lampan. Sätt sedan in LED-lamporna i hållarna och tryck in alla kablar i ledstången. Var försiktig så att du inte skadar isoleringen.
Nu trycker du in LED-hållarna i hålen.

SÄKERHETSTIPS: Om du inte tror att du klarar av att utföra det här steget på ett säkert sätt ska du be en lokal elektriker kontrollera ledningsdragningen åt dig eller be honom eller henne att ansluta belysningen åt dig.

Steg 5 6
Isolera, testa och sätt sedan i LED-lamporna i deras hållare

Borra ett hål i lämplig storlek för mikrobrytaren på ändpluggen med Dremel® 8200 och en borrbit från Dremel® precisionsborrsats 628 upp till en storlek på 3,2 mm. Om brytaren behöver ett större hål än detta måste du använda en annan borr och borrbit. Montera brytaren.
För sedan stållinor genom hålen som du borrat i vardera änden av ledstången och kapa i önskad längd, beroende på takhöjden och hur lågt du vill att ljusrampen ska hänga över bordet. Säkra med vajerlås. Sätt i den andra änden av stållinan i takfästet. Säkra med ett vajerlås till.
Placera ut de övre halvorna av takfästet med ett avstånd på 860 mm och fäst dem i taket.
Skruva fast den nedre halvan av takfästet på den övre delen.

Steg 6 6
Säkra ljusrampen, häng upp kristallerna och tänd sedan belysningen

När ljusrampen hänger på plats hänger du upp alla kristaller i hålen du har borrat. Tänd ljusrampen.