Så här undviker du fel när du använder en limpistol

Så här undviker du fel när du använder en limpistol

Limpistolen är ett mångsidigt verktyg som kan användas för limning av trä, läder, plast, ömtåliga material och mycket mer. I den här felsäkra guiden får du veta hur du använder en limpistol och hur du undviker vanliga misstag redan från början – från att sätta i en limstav till att rengöra limpistolen.

1 7

Tänk på munstycket på limpistolen

När limpistolen har värmts upp är munstycket varmt, så rör inte vid det om du inte har värmebeständiga handskar på dig. En annan sak att komma ihåg är att det varma munstycket kan lämna brännmärken på materialet, så se till att de inte kommer i kontakt med varandra. Håll alltid limpistolen på säkert avstånd från materialet. Du kan styra vart limmet går genom att luta handleden eller armbågen mot ett stöd för att hålla armen stadig.

2 7

Skydda arbetsytan

Skydda alltid arbetsområdet eftersom du inte vill att det ska täckas med härdat lim som är svårt att ta bort. Du kan till exempel täcka med en skärmatta, bakpapper eller en bit kartong. En silikonmatta är det bästa skyddet eftersom du bara kan skala bort eventuellt utspillt lim efteråt. Om du arbetar med ett litet projekt kan du använda ett limunderlägg.

3 7

Vänta tills limpistolen har värmts upp

Låt alltid limpistolen värmas upp i cirka fem minuter innan du använder den. Du vet att limmet är tillräckligt varmt när det blir flytande och frigörs när du trycker på avtryckaren. När du arbetar med en limpistol med två temperaturer – som Dremels limpistol 930 – måste du ta reda på rätt temperatur för din typ av limstav. Färgade limstavar behöver en lägre temperatur.

4 7

Använd alltid limpistolens stativ

En sak du bör komma ihåg är att alltid placera limpistolen i stativet när du inte använder den. Lägg aldrig limpistolen på sidan, då droppar varmt lim ut. Alla Dremels limpistoler har en droppskyddad precisionsspets som förhindrar att lim droppar när de placeras på stativet.

5 7

Tryck långsamt på avtryckaren

Oavsett om du limmar trä eller ömtåliga material är det alltid bäst att ta dig tid med limpistolen så att du vänjer dig vid den. Speciellt för kreativa projekt och när du vill ha precision kan du öva din teknik på restmaterial. Tvinga aldrig limmet genom limpistolen. Tryck i stället in avtryckaren långsamt, om du trycker för hårt kommer en stor mängd lim att matas ut och du förlorar kontrollen över arbetet.

6 7

Dra aldrig ut en halvanvänd limstav

När du använder en limpistol är det viktigt att du använder hela limstaven i stället för att dra ut den och byta den mot en ny. Ta aldrig bort en halvanvänd limstav från limpistolens baksida när den fortfarande är påslagen, eftersom det varma limmet kan droppa på händerna och bränna dig.

7 7

Rengör limpistolens munstycke innan det svalnar

När du är klar med limningen ska du först koppla bort limpistolen innan du gör något annat. Börja rengöra munstycket medan limmet fortfarande är varmt för att förhindra att limmet på munstycket stelnar och blockerar munstycket. Var försiktig när du tar bort limmet från munstycket – det är fortfarande varmt! – använd alltid värmebeständiga handskar och torka av munstycket med en trasa.