Garanti

Tüm Dremel elektrikli aletleri dikkatli şekilde kontrol edilir, test edilir ve Dremel Kalite Güvence'nin en sıkı kontrollerine tabidir. Bu nedenle Dremel, Dremel elektrikli aletleri için bir garanti sunar. Kanuni haklarınız dahil olmak üzere bayinizle yaptığınız satış sözleşmesini baz alan garanti talepleriniz bu garantiden etkilenmez.

 

 1. Aşağıdaki koşullara (2 - 7 arası numaralar) uygun şekilde garantimiz, garanti süresi içerisinde bir malzeme veya üretim hatasının sebep olduğu kusurların Dremel servis merkezi tarafından düzeltilebileceğinin doğrulandığı hallerde ücretsiz olarak aletteki kusurların düzeltilmesini karşılar.
   
 2. Garanti süresi 24 aydır, ticari veya profesyonel kullanım durumlarında ise 12 aydır. Garanti süresi aletin yeni olarak satın alındığı tarih itibariyle başlar. Başlangıç tarihi orijinal satış faturasının tarihidir.
   
 3. Garanti aşağıdakileri kapsamaz:
  • Kullanım nedeniyle aşınma veya diğer doğal aşınma meydana gelen parçalar ve kullanım veya diğer doğal aşınmaların neden olduğu alet üzerindeki kusurlar
    
  • Kullanım talimatlarına uyulmaması, hatalı kullanım, anormal çevre koşulları, uygun olmayan çalışma koşulları, aşırı yük veya yetersiz servis veya bakım gibi alette uygunsuzluk nedeniyle oluşan kusurlar
    
  • Orijinal Dremel parçaları dışında aksesuar, parça veya yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşan kusurlar
    
  • Değişiklik veya eklemeler yapan aletler
    
  • Aletin değerini ve fonksiyonlarını etkilemeyen belirlenen kaliteye göre hafif sapmalar
    
 4. Bizim tarafımızdan garanti kapsamında olduğu belirlenen kusurlar, kusurlu aletin ücretsiz olarak onarımı veya çalışır durumda bir alet (bu daha yeni bir model de olabilir) ile değiştirilmesi yöntemlerinden biriyle düzeltilecektir. Değiştirme yapılmak üzere alınan aletler bizim mülkiyetimize geçecektir.
   
 5. Garanti talebi, garanti süresi içerisinde yapılmalıdır. Bunun için konu aletin tamamının satın alma tarihi ve ürün tanımlama bilgilerini içeren orijinal satış faturası ile birlikte bayiye veya WWW.DREMEL.COM adresinde verilen Müşteri Servis Merkezlerinden birine teslim edilmesi veya gönderilmesi gereklidir. Kısmen veya tamamen demonte edilmiş aletler bir garanti talebi kapsamında teslim edilemez veya iletilemez. Eğer aleti bir bayiye veya Müşteri Servis Merkezimize göndermeyi seçerseniz, nakliye ücretlerinin karşılanması veya nakliye riski size ait olacaktır.
   
 6. Bu garanti koşullarında adı geçen alette hataların düzeltilmesi hakkı dışındaki talepler garantimiz kapsamında değildir.
   
 7. Garanti kapsamında yapılan servisler alet için garanti süresini uzatmaz veya yenilemez.
   

Yukarıdaki garantiler Avrupa'da alınan ve kullanılan aletler için geçerlidir. Bu garanti için Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Anlaşması (CISG) dışındaki konularda yerel kanunlar geçerlidir.

DREMEL
Breda, Hollanda

Şubat 2018