Гаранция

Всички електроинструменти на Dremel са внимателно проверени, тествани и са предмет на стриктния контрол на отдела за осигуряване на качеството на Dremel. Следователно Dremel предлага гаранция за електроинструментите на Dremel. Вашите гаранционни претенции, основани на вашия договор за продажба с търговеца на дребно, включително вашите законови права, няма да бъдат засегнати от тази гаранция.
 

 1. Нашата гаранция в съответствие с разпоредбите по-долу (номера 2 - 7) предвижда безплатно отстраняване на недостатъци на инструмента, ако може да се провери и потвърди задоволително от сервизния център на Dremel, че недостатъците са причинени от материал или производствена грешка в рамките на гаранционния срок.
   
 2. Можете да удължите гаранцията до общо три години (с изключение на 3D принтери, батерийни блокове и зарядни устройства). За да направите това, трябва да се регистрирате онлайн, както е описано по-долу в рамките на четири седмици от покупката на инструмента:
   
  • Можете да се регистрирате само на следните уебсайтове: https://www.dremel.com/bg/bg/my-dremel/overview. Можете да се регистрирате само ако се съгласите да съхраним данните, които въведете.
  • За да се регистрирате в рамките на споменатия срок, ще ви е необходима фактура или касова бележка от продавача, от който сте закупили инструмента. Затова трябва да пазите оригиналната касова бележка от продажбата.
  • След като завършите регистрацията, ще получите сертификат. Този сертификат ще бъде необходим за упражняване на гаранцията и трябва да бъде отпечатан веднага и съхраняван на сигурно място.
    
 3. Гаранционният срок е 24 месеца или, в случай на търговска или професионална употреба, 12 месеца. Гаранционният срок започва да тече от момента на закупуване на инструмента като нов. Началната дата е датата на оригиналната касова бележка от продажбата.
   
 4. Гаранцията не покрива:
   
  • Компоненти, които се износват при употреба или друго естествено износване, и дефекти по инструмента, причинени от употреба или друго естествено износване.
  • Дефекти на инструмента, причинени от неспазване на инструкциите за експлоатация, неправилна употреба, необичайни условия на околната среда, неподходящи работни условия, претоварване или недостатъчно обслужване или поддръжка.
  • Дефекти, причинени от използване на аксесоари, компоненти или резервни части, които не са оригинални части на Dremel.
  • Инструменти, на които са направени промени или допълнения.
  • Леки отклонения от указаното качество, което не се отразява негативно върху стойността и функционалността на инструмента.
    
 5. Дефектите, признати от нас като покрити от гаранцията, се отстраняват или чрез безплатен ремонт на дефектния инструмент, или чрез замяна с инструмент в перфектно работно състояние (може да е следващ модел). Задържаните инструменти, за които е предоставена замяна, стават наша собственост.
   
 6. Гаранционната претенция трябва да бъде подадена в рамките на гаранционния срок. Това изисква представянето или изпращането на целия въпросен инструмент с оригиналната касова бележка от продажбата, която трябва да указва датата на покупката и обозначението на продукта, до търговеца на дребно или до един от центровете за обслужване на клиенти, посочени на WWW.DREMEL.COM. Частично или напълно разглобени инструменти не могат да бъдат предоставени или изпратени в случай на рекламация. Ако решите да изпратите инструмента до търговец на дребно или до център за обслужване на клиенти, вие поемате разходите за транспорт и транспортния риск.
   
 7. Рекламации, различни от правото на отстраняване на неизправности в инструмента, както е посочено в тези гаранционни условия, не се покриват от нашата гаранция.
   
 8. Предоставените гаранционни услуги не удължават и не подновяват гаранционния срок за инструмента.
   

Горните гаранции се отнасят за инструменти, които са закупени и използвани в Европа. Националното законодателство се прилага към тази гаранция с изключение на Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки (CISG).

DREMEL
Бреда, Нидерландия

февруари 2018 г.