Jak začít s vypalováním do dřeva

Nástroj na vypalování do dřeva Dremel VersaTip

Přáli jste si vždycky vyzkoušet pyrografii?  Ať jde o vytvoření vašeho vlastního dřevěného uměleckého díla nebo personalizovaných darů, nejlepší je naučit se nejprve základy. V tomto snadném průvodci pro začátečníky vám ukážeme správný způsob používání nástroje na vypalování do dřeva a ověřené postupy práce. Vše vám pomůže vytvářet výrobky s pomocí nástroje Dremel VersaTip úplně jednoduše!

1 7

Seznamte se s nástrojem

Nástroj na vypalování do dřeva Dremel VersaTip

Pro zahájení s vypalováním do dřeva budeme používat nástroj Dremel® VersaTip. Tento bezdrátový nástroj na butan je plynový hořák typu 6v1, který lze používat na pyrografii, řezání za horka, pájení atd. Nástroj se dodává se 6 různými nástavci:

V sadě také naleznete cín a krabičku s houbou, která se bude hodit při projektech s pájením.

Podle vašeho projektu s vypalováním do dřeva můžete přepínat nastavení teplot, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků. Nezapomeňte vyzkoušet různé nástavce a nastavení teploty na odpadovém materiálu, než se naostro pustíte do svého projektu. Další informace naleznete v tipu číslo 5, ale nejprve je na řadě bezpečnost!

2 7

Bezpečnost především

Než se pustíte do vypalování do dřeva, je třeba nejprve zvážit osobní bezpečnost a bezpečnost na pracovišti.  Protože pracujeme s nástrojem napájeným butanem, zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo dobře větrané nebo se nacházelo venku. Také se ujistěte, že je vaše pracoviště uklizené a v jeho blízkosti nejsou žádné vysoce hořlavé materiály. Pro svoji ochranu noste ochranu očí a protiprachovou masku, která zabrání v tom, abyste vdechovali případné výpary z vypalování do dřeva. Vlasy a veškeré volné oděvy udržujte mimo dosah nástavců a plamene. Pro maximální kontrolu a stabilitu používejte svorku pro zajištění obrobku na místě. Vždy si před použitím přečtěte návod a seznamte se s nástrojem.

3 7

Připevnění nástavce

Nástroj na vypalování do dřeva Dremel VersaTip s tvarovacím nožem (203)

Díky vyzkoušení všech různých typů nástavců chceme mít jistotu, že je budete umět správně nasadit.  Před výměnou nebo sejmutím nástavců zajistěte, aby byl váš pyrografický nástroj chladný. Pomocí 2 dodávaných klíčů můžete jedním klíčem aretovat katalyzátor a druhým utáhnout nástavec. Klíčem pro správné připojení nástavce je umístění výfukového otvoru tak, aby směřoval nahoru a mimo obrobek. Tím zabráníte tomu, aby výfukové teplo zanechalo jakékoli stopy na vašem projektu.

4 7

Plnění plynu

Nástroj na vypalování do dřeva Dremel VersaTip s tvarovacím nožem (203)

Plnění vašeho nástroje VersaTip je snadné. Uchopte láhev s běžným zkapalněným butanem, otočte nástroj VersaTip vzhůru nohama a bezpečně jej drže, zatímco budete zasouvat trysku láhve s butanem do nástroje. Postupujte podle pokynů k butanu, který používáte. Nádrž je plná, jakmile malé množství plynu začne unikat z plnicího ventilu. Když k tomu dojde, zastavte plnění.

5 7

Obsluha nástroje

Nástroj na vypalování do dřeva Dremel VersaTip se plní butanem

Váš nástroj na vypalování do dřeva je nyní připraven na použití! Nástroj VersaTip je vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, takže abyste jej mohli zapnout, musíte stisknout modrou pojistku trochu nahoru, což vám umožní stisknout spoušť a zapálit plamen. Nezapomeňte přesunout spínač, pokud budete chtít nástroj používat nepřetržitě. Slyšíte při zapalování krátké písknutí? Nebojte se. To znamená, že se nástroj zahřívá. Chcete-li nástroj VersaTip vypnout, uvolněte tlačítko pojistky stisknutím doprava, což okamžitě vypne plamen. Položte nástroj dolů na jeho klínek tak, aby se horký nástavec nedotýkal žádného povrchu, a nechejte jej vychladnout. To bude trvat asi 20 minut.

6 7

Procvičování pyrografie

Procvičování technik pyrografie na odpadovém kusu dřeva pomocí nástroje Dremel VersaTip

Procvičujte si své dovednosti vypalování do dřeva na odpadovém kusu dřeva, abyste si zvykli na držení nástroje a uměli seřídit knoflík regulace plamene pro změnu intenzity žáru. Také se seznamte s používaným dřevem. Měkké dřevo se bude pálit rychleji a snáze, takže vám úspěch zaručí nižší teplota a rychlejší pohyby. Tvrdé dřevo bude vyžadovat více času k vypálení, takže používejte pomalejší pohyby a vyšší teplotu. Dobrou cvičební metodou je zkusit si vypalování jednoduchého tvaru, např. čtverce nebo kruhu. Tyto  pyrografická technika vám pomůže zlepšit vaši kontrolu nad nástrojem a znalosti o různých tepelných intenzitách na dřevu, takže se zase posunete o jeden krok blíže k vašemu oblíbenému vzhledu a stylu pyrografie.

7 7

Péče o nástroj VersaTip

Používání nástroje na vypalování do dřeva Dremel VersaTip k vytváření jemných linií ve dřevě

Péče o nástroj Dremel VersaTip po dokončení vašeho pyrografického projektu je důležitá pro životnost nástroje. Udržováním čistých pyrografických nástavců zabráníte tomu, aby vám při práci na nástavci překážel nahromaděný materiál z předchozího projektu. Chcete-li nástavce vyčistit, ujistěte se, že je nástroj chladný a nebyl používán déle než 30 minut. Vyčistěte jej pomocí suchého nebo vlhkého hadříku s velmi malým množstvím neutrálního čisticího prostředku, podle závažnosti zbytků zanechaných na nástroji. Tento poslední krok vám zajistí, že vypalování do dřeva bude pro vás zábava a radost, takže svou vnitřní kreativitu budete moci vyjádřit několika jednoduchými kroky!