Jak obnovit starý okenní rám

Před a po obnově starého okenního rámu
  • Náročnost
    Malá

Potřebujete obnovit starý okenní rám? Už nemusíte hledat dále: náš podrobný návod vám pomůže využít vaše dovednosti v broušení na dokončení projektu. Vyzkoušejte své znalosti o brusném nářadí a broušení dřeva na vylepšení své domácnosti.

Potřebuješ

Do toho – krok za krokem

Videonávod

Krok19

Zkontrolujte, zda dřevo není shnilé

Než začnete brousit, zkontrolujte, zda dřevo nemá měkká místa.

Potřebuješ:

Předtím, než začnete brousit, zkontrolujte okenní rám, zda neobsahuje hnilobu, která požírá dřevo. Hniloba dřeva může narušit strukturu rámu. Nejprve vyjměte rám z pantů a položte ho na pracovní stůl. Je to nejsnazší způsob, jak začít práci. Pomocí ostrého, špičatého nástroje známého jako šídlo začněte kontrolovat hrany a spáry dřeva. Nezapomeňte prohlédnout měkké místa, která znamenají, že dřevo je shnilé. Všude, kde šídlo povrch dřeva snadno prorazí se nachází hniloba!

Krok29

Odstraňte hnilobu dřeva a starou barvu

Příprava na broušení: zbavení se hniloby a starého nátěru trojúhelníkovou škrabkou.

Potřebuješ:

Předtím, než budete moci vyčistit shnilé části, nejprve odstraňte starou barvu z okenního rámu. Můžete to snadno udělat pomocí trojúhelníkové škrabky na barvu. Nástrojem oškrábejte celý rám, dokud neodstraníte veškerou uvolněnou barvu. Barva by měla snadno odlupovat. Pokud není povrch hladký, nebojte se - k broušení se dostaneme později. Nyní můžete začít odstraňovat hnilobu. Špičatou stranou škrabky (nebo šídla) seškrabejte hnilobu, kterou jste našli v prvním kroku. Toto je první fáze odstraňování hniloby - v následujícím kroku vás provedeme důkladnějším čištěním.

Krok39

Důkladně odstraňte poškozené dřevo

Příprava na broušení: odstranění starého, poškozeného a vlhkého dřeva s frézovacím bitem Dremel.

Potřebuješ:

Důkladné odstranění hniloby pomůže zajistit správnou strukturu dřeva vašeho rámu a zabrání vzniku budoucí hniloby. Předtím, než si vyberete multifunkční nářadí Dremel, nasaďte si ochranné rukavice, ochranné brýle, chrániče sluchu a masku proti prachu. Frézovací bit 6,4 mm (640) připevněte k multifunkčnímu nářadí. Začněte s nízkými otáčkami - například 10 000 nebo 15 000 otáček za minutu a začněte procházet místa, která jste seškrábali v kroku 2. Nevyvíjejte přílišný tlak a pohybujte se pomalu. Odstraňte všechnu hnilobu dřeva a nedělejte si starosti s drsností: broušením se vše vyhladí. Podívejte se na to, jak se vyhnout chybám při broušení, kde najdete další podobné tipy.   

Krok49

Broušení vyfrézovaných částí

Broušení vyfrézovaných částí pomocí brusného kotouče Dremel.

Potřebuješ:

Po frézování je čas začít brousit. Vložte lamelový brusný kotouč 4,8 mm (504) do multifunkčního nářadí Dremel. Tentokrát můžete otáčky nastavit o něco vyšší, než při frézování –  kolem 20 000. Nechte si na sobě ochranné prostředky a začněte brousit povrch dřeva. Zaměřte se na broušení otvorů, které vznikly odstraněním hniloby. Pokračujte v broušení, dokud nejsou okraje vyfrézovaných otvorů hladké a připravené k vyplnění.

Krok59

Otvory vyplňte

Po broušení dřeva vyplňte otvory epoxidovým tmelem.

Potřebuješ:

Nyní je cílem opravit všechny otvory a obnovit rovnoměrný povrch rámu. Dvousložkový epoxidový tmel je na to skvělý, protože dobře tvrdne a je odolný vůči vodě. Začněte se základním tmelem na špachtli a přidejte jeden nebo dvě stlačení druhého komponentu. Pomocí další špachtle je promíchejte, dokud nebude tmel konzistentní v barvě a struktuře. Zatlačte jej do všech otvorů nebo mezer a vyplňujte ji jednu po druhé. Bokem špachtle setřete přebytečný tmel a nechte ho vyschnout. Nebojte se, pokud není úplně hladký – brzy ho obrousíte.

Krok69

Broušení rámu

Broušení těžko dostupných míst brusným pásem Dremel.

Potřebuješ:

Dalším krokem je příprava rámu na malování tím, že ho obrousíme. Nasaďte si své ochranné prostředky a začněte s excentrickou bruskou. Tímto způsobem můžete brousit celý povrch. Pak přejděte na multifunkční nářadí Dremel a připevněte brusný pás zrnitosti 120 (432). Začněte nízkými otáčkami a malým tlakem na těžko dostupných místech, jako jsou rohy a hrany. Dávejte pozor na oblasti s tmelem, abyste zajistili hladký přechod mezi ním a dřevem. Není třeba odstraňovat všechen starý nátěr – cílem je hladký povrch bez třísek připraven na nanášení barvy.

Krok79

Otřete rám

Po broušení očistěte rám okna odmašťovačem.

Potřebuješ:

Nyní, když jste nářadím na broušení vyhladili rám, bude celkem zaprášený. Nasaďte si masku na obličej a pomocí štětce odstraňte většinu povrchového prachu. Můžete použít i vysavač. Následně naplňte malou misku vodou a odmašťovačem - na obalu odmašťovače by měl být návod na správný poměr. Do směsi namočte suchý hadřík a před čištěním skla nejdříve přetřete rám okna. Nakonec zajistěte, aby byl váš pracovní povrch zcela bez prachu pro perfektní nátěr.

Krok89

Okolí rámu oblepte páskou

Oblepte rám okna tak, aby se barva nedostala na sklo.

Potřebuješ:

Bez ohledu na to, jak jste si svými malířskými schopnostmi jisti, oblepení skla zaručí úhledný povrch. Tip na začátek: použijte silnou a kvalitní pásku, aby po pozdějším odstranění nezanechala lepidlo. Je váš rám tvořen množstvím malých oken, stejně jako ten náš? Jednoduše přelepte pásku i přes dřevo a části, které budete muset natřít, zkraťte odlamovacícm nožem. Podívejte se na video v horní části této stránky, kde se dozvíte, jak na to.

Krok99

Rám obroušeného okna natřete barvou

Malování okenního rámu pomocí malého válečku.

Potřebuješ:

Dobrá práce! Došli jste k poslednímu kroku při obnově rámu okna. Barvu pořádně promíchejte a postupně začněte natírat všechny úzké okraje malým štětcem. Štětec je vhodný i na strany rámu. Na větší plochy strany použijte malý váleček. Pro dosažení co nejlepšího výsledku naneste dvě tenké vrstvy, přičemž jednu vrstvu nechte před nanášením druhé zaschnout. Když poslední vrstva zaschne, odstraňte pásku. Ještě předtím ale přejděte hrany odlamovacím nožem, abyste přeřezali všechny zaschlé barvy a zajistili tak čisté odstranění. Na závěr připevněte rám k oknu a obdivujte svou práci!