Jak si zpestřit atmosféru zahradní slavnosti malým osobním krbem

Zpestřete atmosféru zahradní slavnosti malým osobním krbem.

Potřebuješ
  • Není třeba žádné jiné vybavení
  • Mělký kovový kbelík
  • Drátěné pletivo
  • Gelové palivo
  • Kameny
D: délka, Š: šířka, V: výška, P: průměr

Do toho – krok za krokem

Krok 1 2
Pomocí voskovky na drátěné pletivo obtáhněte dnem vzhůru otočený kbelík

Drátěné pletivo položte na zem a překlopte na něj kbelík. Voskovou tužkou výrazné barvy obkreslete kbelík. TIP: při řezání kovu noste vždy pracovní rukavice, protože od obrobku mohou odletovat jiskry. Tyto jiskry mohou být odkloněny ochranným krytem Dremel® 550. Při instalaci ochranného nástavce 550 odstraňte hlavici nářadí Dremel® 4000 a místo ní nasaďte nástavec. Průhledný ochranný kryt se dá kolem hlavice otáčet; nastavte jej tedy tak, aby jiskry odkláněl co nejlépe. Při řezání kovů začněte řezat na nízkých otáčkách a podle potřeby je zvyšujte. Když kovový obrobek začne drnčet, zvyšujte postupně rychlost nástroje, dokud řezání nebude zase probíhat hladce. Řezné kotouče se mohou při práci opotřebovat, proto jich mějte vždy několik při ruce, pro případ, že byste je museli měnit. V případě potřeby proveďte další rychlá oříznutí pro odstranění nerovností a otřepů.

Krok 2 2
Pomocí nářadí Dremel 4000, kotouče, SC476 a ochranného štítu 550 vyřízněte obrys

Kbelík zase postavte a dejte do něj gelové palivo. Vyříznutý kus pletiva dejte do kbelíku asi 2,5 cm pod okraj, aby se na něj vešly ještě kameny – toť vše!