Garanti

Alle elektroverktøy fra Dremel er grundig inspisert og testet og har gjennomgått de strenge kontrollene i Dremels kvalitetssikring. Dremel tilbyr derfor garanti på Dremel elektroverktøy. Dine garantikrav ifølge din salgskontrakt med forhandleren, inkludert dine lovbestemte rettigheter, påvirkes ikke av denne garantien.

 

 1. Vår garanti i henhold til følgende vilkår (punkt 2–7) gir rett til kostnadsfri korrigering av mangler på verktøyet, dersom det kan bekreftes for Dremels servicesenter at manglene skyldes material- eller produksjonsfeil i løpet av garantitiden.
   
 2. Du kan forlenge garantien til totalt tre år (med unntak av høyfrekvensverktøy, batteridrevne skrumaskiner for industri, trykkluftverktøy, batteripakker og ladere). Dette forutsetter at du registrerer deg på nettet innen fire uker etter at du kjøpte verktøyet:
  • Registrering er kun mulig på følgende nettsider: https://www.dremel.com/no/no/my-dremel/standard-registration. Registrering er bare mulig hvis du samtykker til at opplysningene som angis, blir lagret.
  • Fakturaen eller kvitteringen fra selgeren som du kjøpte verktøyet er avgjørende for registrering innen den nevnte fristen. Det er derfor viktig å ta vare på den originale kjøpskvitteringen.

  • Etter registreringen mottar du et bevis. Også dette beviset er nødvendig for garantien og må skrives ut umiddelbart og oppbevares.
    

 3. Garantitiden er 24 måneder, eller 12 måneder ved kommersiell eller profesjonell bruk. Garantitiden starter på tidspunktet for kjøp av et nytt verktøy. Startdatoen er datoen på den originale salgskvitteringen.
   
 4. Garantien dekker ikke:
  • Komponenter som er utsatt for slitasje på grunn av bruk eller naturlig slitasje og feil på verktøyet som skyldes bruk eller naturlig slitasje
  • Feil på verktøyet som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisningen, feil bruk, uvanlige miljøbetingelser, uegnede driftsforhold, overbelastning eller utilstrekkelig service eller vedlikehold
  • Feil som skyldes bruk av tilbehør, komponenter eller reservedeler som ikke er originale Dremel-deler
  • Verktøy som har blitt endret eller som det er lagt til noe på
  • Små avvik fra den spesifiserte kvaliteten som ikke påvirker verdien og funksjonene til verktøyet
    
 5. Feil som av oss blir fastslått å være dekket av garantien, skal korrigeres enten ved kostnadsfri reparasjon av det defekte verktøy eller ved at verktøyet erstattes med et verktøy i feilfri driftstilstand (dette kan eventuelt være en senere modell). Returnerte verktøy som har blitt erstattet, forblir vår eiendom.
   
 6. Garantikravet må meldes innenfor garantitiden. Dette krever at det fullstendige verktøyet fremlegges eller sendes inn med den originale salgskvitteringen, som må inneholde kjøpsdatoen og produktbetegnelsen, til en forhandler eller til et av kundeservicesentrene som er angitt WWW.DREMEL.COM. Delvis eller helt demonterte produkter kan ikke fremlegges eller sendes ved et garantikrav. Hvis du velger å sende verktøyet til en forhandler eller til et kundeservicesenter, må du dekke kostnadene for transport, og du har ansvaret med hensyn til transportrisiko.
   
 7. Andre krav enn krav som gjelder retten til korrigering av feil på verktøyet som er nevnt i disse garantivilkårene dekkes ikke av vår garanti.
   
 8. Tjenester som er utført under garanti forlenger eller fornyer ikke garantitiden for verktøyet.
   

Ovennevnte garantier gjelder for verktøy som er kjøpt og brukt i Europa. Nasjonal lov gjelder for denne garantien, med unntak av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG).

Dremel
Breda, Nederland

Februar 2018