Takuu

Kaikki Dremel-sähkötyökalut tarkastetaan ja testataan huolellisesti, jotta ne läpäisevät Dremelin laadunvalvonnan tiukat tarkastukset. Tästä syystä Dremel tarjoaa takuun Dremel-sähkötyökaluille. Tämä takuu ei vaikuta jälleenmyyjän kanssa tehtyyn myyntisopimukseen perustuviin takuuoikeuksiisi, mukaan lukien lakisääteiset oikeudet.

 

 1. Annamme takuumme seuraavien ehtojen (kohdat 2–7) mukaisesti korjaamalla veloituksetta työkalun puutteet, jos Dremelin palvelukeskus pystyy varmistamaan, että takuuajan kuluessa ilmenevät puutteet ovat olleet seurausta materiaali- tai valmistusvirheistä.
   
 2. Voit pidentää takuun yhteensä kolmeksi vuodeksi (ei koske suurtaajuustyökaluja, teollisuusakkuruuvinvääntimiä, paineilmatyökaluja, akkuja eikä latauslaitteita). Tämä edellyttää, että rekisteröit työkalun verkossa neljän viikon sisällä ostohetkestä seuraavasti:
  • Rekisteröinti on mahdollista vain seuraavilla verkkosivustoilla: https://www.dremel.com/fi/fi/my-dremel/standard-registration. Rekisteröinti on mahdollista vain, jos hyväksyt tietojesi tallentamisen.
  • Rekisteröinnin määräaika lasketaan työkalun myyneen kauppiaan antaman laskun tai kuitin päivämäärästä. Siksi alkuperäinen ostotosite pitää säilyttää.
  • Rekisteröinnin suorittamisen jälkeen saat todistuksen. Myös tämä todistus on tarpeellinen takuuvaateiden yhteydessä. Siksi se on tulostettava heti ja pidettävä hyvässä tallessa.
    
 3. Takuuaika on 24 kuukautta, kaupallisessa tai ammattimaisessa käytössä 12 kuukautta. Takuuaika alkaa siitä, kun ensikäyttäjä ostaa kyseisen tuotteen. Alkuperäisen ostokuitin päivämäärä on ratkaiseva.
   
 4. Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat:
  • Komponentit, jotka kuluvat normaalissa käytössä, tai työkalun viat, jotka johtuvat käytöstä aiheutuvasta tai muusta luonnollisesta kulumisesta
    
  • Työkalun viat, jotka ovat seurausta käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä, määräysten vastaisesta käytöstä, epänormaaleista ympäristöolosuhteista, epäasianmukaisista käyttöolosuhteista, ylikuormituksesta tai puutteellisesta huollosta tai hoidosta
    
  • Viat, jotka johtuvat muiden valmistajien varusteiden, tarvikkeiden tai varaosien (ei Dremelin alkuperäisvaraosien) käytöstä
    
  • Työkalut, joihin on tehty muutoksia tai täydennyksiä
    
  • Vähäiset laatupoikkeamat, jotka ovat työkalun arvon ja käytettävyyden kannalta epäolennaisia
    
 5. Takuun kattamaksi hyväksymämme vian poistaminen tapahtuu valintamme mukaan siten, että korjaamme viallisen työkalun veloituksetta tai korvaamme sen virheettömällä työkalulla (mahdollisesti myös seuraajamallilla). Uudella korvatut työkalut tai osat siirtyvät meidän omaisuudeksemme.
   
 6. Takuuvaatimus on esitettävä takuun voimassaoloaikana. Kyseessä oleva työkalu on vietävä tai lähetettävä täydellisenä myyjälle tai huoltopisteeseen joiden tiedot löytyvät osoitteesta WWW.DREMEL.COM. Tuotteen mukana on toimitettava alkuperäinen ostotosite, josta täytyy ilmetä ostopäivä ja tuotemääritys. Osittain tai kokonaan purettuja työkaluja ei hyväksytä takuun piiriin. Jos päätät lähettää työkalun jälleenmyyjälle tai asiakaspalvelukeskukseen, vastaat itse kuljetuksen kuluista ja riskeistä.
   
 7. Takuumme perusteella ei voida esittää muita vaatimuksia kuin takuuehdoissa mainittua oikeutta työkalun virheiden oikaisuun.
   
 8. Takuusuorituksemme ei pidennä eikä uusi työkalun takuuaikaa.
   

Yllä olevat takuuehdot koskevat työkaluja, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopassa. Tähän takuuseen sovelletaan kansallista lakia kansainvälistä tavaroiden kauppaa koskeva YK:n yleissopimus (CISG) poissulkien.

Dremel
Breda, Alankomaat

Helmikuu 2018