Garantija

Visi „Dremel“ elektriniai įrankiai yra kruopščiai patikrinti, išbandyti ir jiems taikoma griežta „Dremel“ kokybės užtikrinimo kontrolė. Todėl „Dremel“ suteikia garantiją „Dremel“ elektriniams įrankiams. Ši garantija neturi įtakos jūsų garantiniam reikalavimui, pagrįstam pirkimo-pardavimo sutartimi su mažmenininku, įskaitant jūsų įstatymines teises.
 

 1. Mūsų garantija pagal toliau nurodytas nuostatas (2-7 punktai) numato nemokamą įrankio trūkumų pašalinimą, jei „Dremel“ aptarnavimo centras gali patvirtinti, kad trūkumai atsirado dėl medžiagos ar gamybos defekto per garantijos laikotarpį.
   
 2. Garantiją galite pratęsti iš viso trejiems metams (išskyrus 3D spausdintuvus, akumuliatorius ir įkroviklius). Norėdami tai padaryti, turite užsiregistruoti internetu, kaip aprašyta toliau, per keturias savaites nuo įrankio įsigijimo:
   
  • Registruotis galite tik šiose interneto svetainėse: https://www.dremel.com/lt/lt/my-dremel/overview. Užsiregistruoti galite tik tuo atveju, jei sutinkate, kad saugotume jūsų įvestus duomenis.
  • Norint užsiregistruoti per nurodytą laikotarpį, jums reikės pardavėjo, iš kurio įsigijote Įrankį, sąskaitos faktūros arba pirkimo čekio. Todėl turėtumėte išsaugoti pardavimo čekio originalą.
  • Užbaigę registraciją gausite sertifikatą. Šis sertifikatas taip pat reikalingas norint pasinaudoti garantija, todėl jį reikia iš karto atsispausdinti ir laikyti saugioje vietoje.
    
 3. Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai, o komercinio ar profesionalaus naudojimo atveju – 12 mėnesių. Garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įrankio įsigijimo iš naujo. Pradinė data yra pardavimo čekio originalo data.
   
 4. Garantija netaikoma toliau nurodytais atvejais.
   
  • Komponentams, susidėvėjusiems dėl naudojimo ar kitokio natūralaus nusidėvėjimo, ir įrankio defektams, atsiradusiems dėl naudojimo ar kitokio natūralaus nusidėvėjimo.
  • Įrankio defektams, atsiradusiems dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo, netinkamo naudojimo, neįprastų aplinkos sąlygų, netinkamų eksploatavimo sąlygų, pernelyg didelės apkrovos arba nepakankamos techninės priežiūros ar aptarnavimo.
  • Defektams, atsiradusiems naudojant ne originalias „Dremel“ dalis, o kitus priedus, komponentus ar atsargines dalis
  • Įrankiams, kurie buvo pakeisti arba modifikuoti.
  • Nedideliems nukrypimams nuo nustatytos kokybės, kurie neturi įtakos įrankio vertei ir funkcionalumui.
    
 5. Defektai, kuriuos mes pripažįstame, kad jiems taikoma garantija, šalinami nemokamai remontuojant sugedusį įrankį arba pakeičiant jį nepriekaištingai veikiančiu įrankiu (tai gali būti vėlesnio modelio įrankis). Pasilikti įrankiai, kurie buvo pakeisti, tampa mūsų nuosavybe.
   
 6. Garantinis reikalavimas turi būti pateiktas per garantijos laikotarpį. Tam reikia mažmenininkui arba vienam iš klientų aptarnavimo centrų, nurodytų WWW.DREMEL.COM tinklalapyje, pateikti arba išsiųsti sukomplektuotą įrankį kartu su originaliu pirkimo čekiu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data ir gaminio pavadinimas. Iš dalies arba visiškai išmontuoti įrankiai negali būti pateikti arba perduoti teikiant garantinį reikalavimą. Jei nuspręsite siųsti įrankį mažmenininkui arba Klientų aptarnavimo centrui, padengsite transportavimo išlaidas ir prisiimsite transportavimo riziką.
   
 7. Pretenzijoms, išskyrus teisę į šiose garantijos sąlygose nurodytų įrankio defektų ištaisymą, mūsų garantija netaikoma.
   
 8. Pagal garantiją teikiamos paslaugos neprailgina ir neatnaujina įrankio garantinio laikotarpio.
   

Pirmiau nurodytos garantijos taikomos Europoje įsigytiems ir naudojamiems įrankiams. Šiai garantijai taikoma nacionalinė teisė, išskyrus JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo (CISG).

DREMEL
Breda, Nyderlandai

2018 m. vasaris