Your app is here...

Aplikacja Dremel

STEROWANIE, KONTROLA I ZARZĄDZANIE ROTACYJNYM NARZĘDZIEM WIELOFUNKCYJNYM DREMEL PRZEZ APLIKACJĘ DREMEL

Pobierz aplikację Dremel z Apple App Store

Apple App Store

Tutaj można za darmo pobrać aplikację na iOS.

Pobierz aplikację Dremel ze sklepu Google Play

Sklep Google Play

Tutaj można za darmo pobrać aplikację na Androida.


Krótko o aplikacji

Ręka na pulsie

RĘKA NA PULSIE

Kontrola stanu akumulatora w czasie rzeczywistym wskazuje stan akumulatora i szacowany czas pracy. Termometry informują o temperaturze narzędzia i akumulatora.

KONTROLA

Możliwość ustawienia prędkości w aplikacji z użyciem zalecanych ustawień lub poprzez ręczne wprowadzenie wartości. Prędkość zalecana to wartość wyświetlana w zależności od wybranego materiału i rodzaju akcesorium.

Zarządzanie

ZARZĄDZANIE

Ostrzeżenia o przegrzaniu, przeciążeniu czy niskim poziomie akumulatora wraz ze wskazówkami, co robić. Alarmy można znaleźć w Centrum Alarmów.

POMOC W DOBORZE AKCESORIÓW

Dobierz odpowiednie akcesoria do narzędzia wysokoobrotowego w zależności od rodzaju projektu lub z katalogu popularnych projektów.

Wsparcie

WSPARCIE

Szybki kontakt z miejscowym działem wsparcia firmy Dremel przez e-mail lub telefon.

Często zadawane pytania

Aplikacja Dremel może służyć do lepszego poznawania posiadanych produktów Dremel i akcesoriów do nich, zalecanych ustawień produktów Dremel w zależności od materiału, zastosowania i akcesoriów, a także akcesoriów marki Dremel. Można się przez nią skontaktować z działem obsługi klienta, a w przypadku kompatybilnych produktów Dremel można nimi sterować, zarządzać i kontrolować je. Jednak niezależnie od informacji podanych w ramach usług należy zawsze zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi danego produktu Dremel przed użyciem tego produktu lub jakichkolwiek akcesoriów do niego.

Aplikacja Dremel pozwala sterować narzędziem 8260, kontrolować je i zarządzać nim. Większa kontrola nad narzędziem i projektami; ostrzeżenia dotyczące obsługi i wydajności narzędzia; porady dotyczące akcesoriów i wiele więcej – wszystko na smartfonie albo tablecie.

Nie, narzędzia można używać niezależnie od aplikacji Dremel, ale funkcje aplikacji znacznie poprawią sposób interakcji z narzędziem 8260.

Tak, aby powiadomienia się pojawiały, narzędzie 8260 musi być podłączone do urządzenia mobilnego.  Włączenie powiadomień pozwala również otrzymywać alarm o niskim poziomie akumulatora poniżej 10%.

Aplikacja informuje o temperaturze narzędzia i akumulatora kolorami: zielonym, żółtym i czerwonym.  Aplikacja Dremel umożliwia także włączenie powiadomień, aby można było odbierać takie informacje.

Jeśli logo świeci na czerwono, sekcja powiadomień aplikacji zaproponuje sposób rozwiązania problemu z narzędziem.

Poniżej przedstawiono wskazówki rozwiązania tego problemu:

  • Narzędzie jest włączone.  Wyłączyć narzędzie.  Aby narzędzie mogło połączyć się z urządzeniem mobilnym, musi być wyłączone.
  • Urządzenie mobilne ma wyłączony Bluetooth.  Należy włączyć Bluetooth.
  • Narzędzie było wyłączone przez 5 minut i rozłączyło się automatycznie.  Podłączyć narzędzie 8260 do urządzenia mobilnego zgodnie z instrukcją.
  • Akumulator rozładowany.  Naładować akumulator i podłączyć narzędzie.
  • Wyjęcie akumulatora z narzędzia 8260 spowoduje jego automatyczne rozłączenie.  Włożyć akumulator i podłączyć narzędzie.
  • Narzędzie jest już sparowane z innym urządzeniem mobilnym.  Odwołać parowanie i sparować narzędzie z wybranym urządzeniem mobilnym.
  • Narzędzie jest poza zasięgiem połączenia.  Narzędzie należy podłączać w odległości 1 metra od urządzenia mobilnego.  Po nawiązaniu połączenia zasięg łączności bez przeszkód wynosi do 20 metrów.

Użytkownik może otrzymywać ostrzeżenia dotyczące obsługi i wydajności narzędzia; porady dotyczące akcesoriów i wiele więcej – wszystko na smartfonie albo tablecie.  Funkcje te pozwolą lepiej pracować z narzędziem i pokierują użytkownika tak, aby jak najlepiej je wykorzystał.  Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wyłączenie narzędzia na czas sprawdzania parametrów w aplikacji Dremel.