Gwarancja

Wszystkie narzędzia firmy Dremel są starannie sprawdzane i testowane oraz podlegają bardzo surowym procedurom kontroli w ramach Systemu Zapewnienia Jakości dla marki Dremel. Z tego względu firma Dremel udziela gwarancji na swoje elektronarzędzia. Gwarancja ta nie ogranicza uprawnień reklamacyjnych nabywcy wynikających z umowy sprzedaży zawartej z dystrybutorem, w tym także z obowiązujących przepisów ustawowych.

 

 1. Nasza gwarancja, zgodnie z poniższymi postanowieniami (punkty 2 – 7), umożliwia w okresie jej obowiązywania bezpłatną naprawę uszkodzeń narzędzia, jeżeli w trakcie weryfikacji reklamacji przez Centralny Serwis Elektronarzędzi Dremel zostanie potwierdzone, że uszkodzenia te wynikają z wad materiałowych lub produkcyjnych.
   
 2. Gwarancję można przedłużyć łącznie do trzech lat (z wyłączeniem drukarek 3D, akumulatorów i ładowarek). Aby to zrobić, musisz zarejestrować się online zgodnie z poniższym opisem w ciągu czterech tygodni od zakupu narzędzia:
  • Możesz zarejestrować się tylko na następujących witrynach: https://www.dremel.com/pl/pl/my-dremel/standard-registration ( http://www.mydremel.com/mydremel ). Możesz zarejestrować się tylko wtedy, gdy wyrażasz zgodę na przechowywanie wprowadzonych przez Ciebie danych.
  • Aby zarejestrować się w wyznaczonym okresie, będziesz potrzebować faktury lub paragonu od sprzedawcy, od którego nabyłeś Narzędzie. Dlatego należy zachować oryginał dowodu zakupu.
  • Po zakończeniu rejestracji otrzymasz certyfikat. Ten certyfikat jest również potrzebny do skorzystania z gwarancji i należy go od razu wydrukować i przechowywać w bezpiecznym miejscu
    
 3. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, a w przypadku zastosowań komercyjnych lub profesjonalnych na okres 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu nowego narzędzia przez pierwszego użytkownika. Data rozpoczęcia okresu gwarancji znajduje się na oryginalnym dowodzie zakupu narzędzia.
   
 4. Gwarancja nie obejmuje:
  • Części zużywających się w trakcie eksploatacji lub w sposób naturalny ani uszkodzeń narzędzia wynikających z eksploatacji lub naturalnego zużycia
    
  • Uszkodzeń narzędzia będących wynikiem eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, eksploatacji w nietypowych warunkach środowiskowych, niewłaściwych warunków pracy, przeciążenia lub niedostatecznej lub niewłaściwej konserwacji i serwisowania narzędzia
    
  • Uszkodzeń wynikających z zastosowania akcesoriów, podzespołów lub części zamiennych innych niż oryginalne części firmy Dremel
    
  • Narzędzi, które zostały poddane modyfikacji lub rozbudowie
    
  • Nieznacznych odstępstw od deklarowanej jakości, które nie mają żadnego wpływu na wartość ani funkcjonalność narzędzia
    
 5. Uszkodzenia objęte gwarancją, uznane przez nas w procedurze reklamacji, będą usuwane w drodze bezpłatnej naprawy wadliwego narzędzia lub wymiany na inne sprawne narzędzie (ew. jego późniejszy model). Narzędzia oddane do serwisu, które zostały wymienione na nowe, przechodzą na naszą własność.
   
 6. Reklamacja gwarancyjna musi zostać złożona w okresie obowiązywania gwarancji. W ramach reklamacji należy przekazać lub przesłać kompletne narzędzie wraz z oryginalnym dowodem zakupu, na którym znajduje się data zakupu oraz przeznaczenie narzędzia, do punktu sprzedaży lub Centralnego Serwisu Elektronarzędzi wymienionego na stronie WWW.DREMEL.COM. W ramach reklamacji gwarancyjnych nie można przekazywać ani przesyłać narzędzi częściowo lub całkowicie rozmontowanych. W przypadku podjęcia decyzji o przesłaniu narzędzia do punktu sprzedaży lub Centralnego Serwisu Elektronarzędzi koszt i ryzyko transportu ponosi nadawca.
   
 7. Nasza gwarancja nie obejmuje żadnych innych uprawnień, poza żądaniem naprawy uszkodzeń narzędzia wymienionych w niniejszych warunkach gwarancji.
   
 8. Czynności serwisowe wykonane w ramach gwarancji nie powodują wydłużenia ani odnowienia pierwotnego okresu gwarancji narzędzia.
   

Powyższa gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku narzędzi zakupionych i eksploatowanych na terenie Europy. Gwarancja podlega prawodawstwu krajowemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

ZESTAW PREMIUM
Breda, Holandia

Luty 2018