Dremel VersaTip træbrændeværktøj

Har du altid ønsket at kaste dig ud i pyrografi?  Hvadenten det er for at skabe dit eget kunstværk i træ eller personliggøre gaver, er det bedst at lære de grundlæggende ting først. I denne begynderguide, der er nem at overskue, viser vi den korrekte måde at bruge et træbrændeværktøj på og de bedste fremgangsmåder at følge. Alt sammen for at hjælpe dig med at fremstille noget på ingen tid med Dremel VersaTip!

1 7

Bliv fortrolig med dit værktøj

Dremel VersaTip træbrændeværktøj

Vi vil bruge Dremel® VersaTip til at komme i gang med træbrænding. Dette trådløse butanværktøj er en 6-i-1 gasbrænder, der kan anvendes til pyrografi, varmskæring, lodning og andet. Værktøjet får med 6 forskellige spidser:

I sættet findes der også tin og en svampeæske, som vil være praktisk til et loddeprojekt.

Afhængigt af dit træbrændingsprojekt kan temperaturindstillingen ændres for det bedste resultat. Glem ikke at afprøve de forskellige spidser og temperaturindstillinger på affaldsmateriale, før du fordyber dig i dit projekt. Der kan findes mere om det i tip 5, men først: sikkerhed!

2 7

Sikkerhed først

Før du går i gang med træbrænding, skal der først ses på personlig sikkerhed og sikkerhed på arbejdspladsen.  Da vi arbejder med et butandrevet stykke værktøj, sørg for, at arbejdsomgivelserne er godt ventileret eller er udendørs. Sørg også for, at dit arbejdsområde er fri for roderi og uden meget brandfarligt materiale tæt på. For at beskytte dig selv, sørg for at bære øjenbeskyttelse og en støvmaske, der forhindrer dig i at blive påvirket af den røg, som brændende træ kan afgive. Hold hår og eventuelt løstsiddende beklædning væk fra spidsen og flammen. For maksimal kontrol og stabilitet skal der bruges en klemme til at sikre, at arbejdsemnet bliver på plads. Læs altid manualen og bliv fortrolig med værktøjet før brugen.

3 7

Fastgørelse af en spids

Dremel VersaTip træbrændingsværktøj med udformningskniv (203), pyrografispids

Med alle de forskellige typer spidser, der kan afprøves, vil vi være sikre på at de fastgøres korrekt til dit værktøj.  Før der skiftes eller fjernes spidser, sørg for, at dit pyrografiværktøj er kølet af. Med de 2 medfølgende skruenøgler kan katalysatoren fastholdes stabilt med den ene skruenøgle og spidsen strammes med den anden. Nøglen til at fastgøre spidsen korrekt er, at udstødningshullet vender opad og væk fra arbejdsemnet. På den måde undgås det, at udstødningsvarmen efterlader mærker på dit projekt.

4 7

Gaspåfyldning

Dremel VersaTip træbrændingsværktøj med udformningskniv (203), pyrografispids

Påfyldning af VersaTip er enkelt. Tag en flaske almindelig, flydende butangas, vend din VersaTip på hovedet, og hold den godt fast, mens butanbeholderens dyse sættes ind i værktøjet. Følg eventuelle instruktioner på den butanflaske, der bruges. Tanken er fuld, når en lille mængde gas begynder at sive ud af påfyldningsventilen, og stop altid påfyldningen, når dette sker.

5 7

Brugen af værktøjet

Træbrændingsværktøjet Dremel VersaTip, der er ved at blive fyldt med butangas

Dit træbrændingsværktøj er nu klar til brug! VersaTip er udstyret med en børnesikring, så for at tænde for den, skal den blå lås skubbes en smule opad, hvilket vil gøre det muligt at trykke aftrækkeren ned og tænde for flammen. Husk at flytte kontakten, hvis du gerne vil bruge værktøjet kontinuerligt. Kan du høre en kort fløjtelyd, når du tænder? Vær ikke urolig. Det betyder, at værktøjet er ved at varme op. For at slukke for din VersaTip, frigør låseknappen ved at trykke den til højre, dette slukker for flammen med det samme. Læg værktøjet ned på dets kilestykke for at holde den varme spids væk fra alle overflader og lad det køle af. Dette vil vare cirka 20 minutter.

6 7

Indøvning af pyrografi

Indøvning af af pyrografiteknikker på affaldstræ med brug af Dremel VersaTip

Indøv dine træbrændingsfærdigheder på et stykke affaldstræ for at vænne dig til, hvordan værktøjet føles, og for at justere flammekontrolknappen for at ændre på varmeintensiteten. Også for at få en fornemmelse af træet. Blødt træ kan brændes hurtigere og nemmere, så en lavere temperatur og hurtigere bevægelser vil være en garanti for succes. Hårdttræ er mere tidskrævende at brænde kombineret, så lav en langsommere bevægelse med en højere temperatur. En god indøvningsteknik er at afprøve træbrænding i en simpel form, såsom en firkant eller en cirkel. Denne  pyrografiteknik vil hjælpe med til at forbedre din kontrol over og viden om forskellige varmeintensiteter på træ, og skubbe dig et skridt nærmere på at finde dit yndlingslook og din pyrografistil.

7 7

Pas på dit VersaTip-værktøj

Brug af træbrændeværktøjet Dremel VersaTip til at skabe fine linjer i træ

Det er vigtigt for værktøjets levetid at passe på din Dremel VersaTip, efter pyrografiprojektet er færdigt. Ved at holde dine pyrografispidser rene undgås det også, at overskydende materiale fra dit tidligere projekt er i vejen. For at gøre dette skal det tilsikres, at værktøjet er koldt og ikke har været i brug i mere end 30 minutter. Rengør værktøjet ved at bruge en tør eller fugtig klud med en meget lille mængde, neutralt rengøringsmiddel, afhængigt af hvor slemme rester der er tilbage på værktøjet. Dette sidste trin vil gøre træbrænding morsomt og stressfrit, så du kan lufte din indre kreativitet med nogle få, enkle trin!