Garanti

Alt Dremel-elværktøj kontrolleres og afprøves omhyggeligt og er underlagt Dremel-kvalitetssikrings strenge kontrol. Dremel yder derfor garanti på Dremel-elværktøj. Køberens mangelsbeføjelser i købekontrakten med forhandleren samt lovmæssige rettigheder begrænses ikke af denne garanti.

 

 1. Vi yder garanti i henhold til de følgende betingelser (nr. 2-7) ved gratis at udbedre mangler på værktøjet, der påviseligt indenfor garantiperioden skyldes materiale- eller produktionsfejl.
   
 2. Du kan forlænge garantiperioden til i alt tre år (dette gælder ikke for højfrekvensværktøjer, batteridrevne industriskruemaskiner, trykluftsværktøj, batterier og ladere). Forlængelsen forudsætter, at du senest fire uger efter anskaffelsen registrerer værktøjet på følgende måde:
  • Registreringen kan udelukkende foretages på følgende websider: https://www.dremel.com/dk/da/my-dremel/standard-registration. Registreringen forudsætter, at du giver samtykke til, at de oplysninger, du afgiver, gemmes.
  • Ved afgørelsen af om registreringen har fundet sted inden for den angivne tidsfrist, er det datoen på fakturaen eller købskvitteringen fra den sælger, som du har købt værktøjet af, der gælder. Det er derfor vigtigt, at du gemmer den originale købskvittering.
  • Når registreringen af gennemført, modtager du et garantibevis. Også dette garantibevis skal anvendes, hvis du vil gøre garantikrav gældende. Du bør derfor straks udskrive og gemme det.
    
 3. Garantiperioden er 24 måneder; ved kommercielt eller professionelt brug dog 12 måneder. Garantiperioden begynder med den første købers anskaffelse af produktet. Det er datoen på den originale kassebon eller kvittering, der gælder.
   
 4. Følgende er ikke omfattet af garantien:
  • Dele, der er udsat for slitage som følge af brug eller andet naturligt slid, samt fejl ved værktøjet, der skyldes slitage som følge af brug eller andet naturligt slid.
    
  • Fejl ved værktøjet, som skyldes tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne, forkert brug, unormale miljøpåvirkninger, ugunstige driftsforhold, overbelastning, utilstrækkelig service eller vedligeholdelse.
    
  • Fejl ved værktøjet, som er forårsaget af brug af ekstraudstyr samt tilbehørs- eller reservedele, der ikke er originale Dremel-produkter.
    
  • Værktøj der er foretaget ændringer eller tilføjelser på.
    
  • Mindre afvigelser fra standardudførelsen, der er uden betydning for værktøjets værdi og arbejdsevne.
    
 5. En mangel, som vi anerkender som værende garantipligtig, behandles på den måde, at vi enten vælger gratis at reparere det defekte værktøj eller at ombytte det med et intakt værktøj (evt. den efterfølgende model). Ombyttede værktøjer eller dele bliver vores ejendom.
   
 6. Garantikravet skal gøres gældende inden for garantiperioden. Det pågældende værktøj inklusive det originale købsbevis, der skal indeholde købsdatoen og produktbetegnelsen, skal indleveres eller sendes i komplet form til forhandleren eller til et af de kundeserviceværksteder, der er nævnt på WWW.DREMEL.COM. Delvist eller komplet adskilt værktøj kan ikke forelægges eller indsendes som garantikrav. Hvis køberen sender værktøjet til forhandleren eller til et kundeserviceværksted, sker transporten for købers regning og risiko.
   
 7. Krav ud over den i disse garantibetingelser nævnte ret til udbedring af mangler ved værktøjet er ikke dækket af vores garanti.
   
 8. Vores garantiydelser hverken forlænger eller fornyr værktøjets garantiperiode.
   

Ovenstående garantier gælder værktøj, der købes og anvendes i Europa. For denne garanti gælder national ret under udelukkelse af FN-konventionen vedr. aftaler om internationale løsørekøb (CISG).

DREMEL
Breda, Holland

Februar 2018