Garancija

Vsa električna orodja Dremel so natančno pregledana, testirana in podvržena strogemu nadzoru službe za zagotavljanje kakovosti podjetja Dremel. Dremel zato za električna orodja Dremel daje garancijo. Ta garancija ne bo vplivala na vaš garancijski zahtevek, ki temelji na vaši prodajni pogodbi s prodajalcem, vključno z vašimi zakonskimi pravicami.
 

 1. Naša garancija v skladu z naslednjimi določili (številke od 2 do 7) zagotavlja brezplačno odpravljanje okvar orodja, če servisni center Dremel potrdi, da so okvare nastale kot posledica napake v materialu ali proizvodnji v okviru garancijskega obdobja.
   
 2. Garancijo lahko podaljšate za skupno tri leta (z izjemo 3D-tiskalnikov, baterijskih sklopov in polnilnikov). V ta namen se morate registrirati na spletu, kot je opisano spodaj, v štirih tednih od nakupa orodja:
   
  • Registrirate se lahko samo na naslednjem spletnem mestu: https://www.dremel.com/si/sl/my-dremel/overview. Registrirate se lahko samo, če nam dovolite hrambo vnesenih podatkov.
  • Za registracijo v navedenem obdobju potrebujete račun prodajalca, od katerega ste kupili orodje. Originalni račun si torej shranite.
  • Po dokončanju registracije boste prejeli potrdilo. Potrdilo potrebujete za uveljavljanje garancije, zato ga takoj natisnite in varno shranite.
    
 3. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev ali 12 mesecev v primeru komercialne ali profesionalne uporabe. Garancijo obdobje začne teči v trenutku nakupa novega orodja. Datum začetka je datum originalnega računa.
   
 4. Garancija ne krije:
   
  • Delov, ki so podvrženi obrabi zaradi uporabe ali druge običajne obrabe, in okvar orodja, ki so posledica uporabe ali druge običajne obrabe.
  • Okvar na orodju, ki so posledica neupoštevanja navodil za uporabo, nepravilne uporabe, neobičajnih okoljskih pogojev, neprimernih pogojev delovanja, prekomerne obremenitve ali nezadostnega servisiranja ali vzdrževanja.
  • Okvare, ki so posledica uporabe dodatkov, delov ali rezervnih delov, ki niso originalni deli Dremel.
  • Orodij, ki so bila spremenjena.
  • Rahlih odstopanj od navedene kakovosti, ki ne vplivajo na vrednost in funkcionalnost orodja.
    
 5. Okvare, ki jih odkrijemo in jih krije garancija, bodo odpravljene z brezplačnim popravilom okvarjenega orodja ali zamenjavo z orodjem, ki deluje brezhibno (ki je morda starejši model). Zadržana orodja, za katera je bila zagotovljena zamenjana, ostanejo v naši lasti.
   
 6. Garancijski zahtevek je treba uveljavljati v garancijskem obdobju. Slednje zahteva izročitev ali pošiljanje celotnega zadevnega orodja z originalnim računom, kjer morata biti navedena datum nakupa in oznaka orodja, prodajalcu ali enemu od servisnih centrov za stranke, navedenem na spletnem mestu WWW.DREMEL.COM. Delno ali v celoti razstavljenih orodij ni mogoče izročiti ali posredovati v okviru garancijskega zahtevka. Če se odločite za pošiljanje orodja prodajalcu ali servisnemu centru za stranke, boste krili stroške prevoza in vključeno tveganje.
   
 7. Zahtevkov, z izjemo pravice do odpravljanja okvar orodij, navedenih v teh garancijskih pogojih, naša garancija ne krije.
   
 8. Storitve, zagotovljene v okviru garancije, ne podaljšajo ali obnovijo garancijskega obdobja za orodje.
   

Zgoraj navedena zagotovila veljajo za orodja, ki so kupljena in uporabljena v Evropi. Za to garancijo velja nacionalna zakonodaja z izvzetjem Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).

DREMEL
Breda, Nizozemska

Februar 2018