Bygg ett terrarium

Så här bygger du ett terrarium

  Du behöver

  Nu kör vi – steg för steg

  Steg19

  Gör en 3D-utskrift av sex olika delar inklusive en fyrkant och en trekant

  Du behöver:

  För att kunna bygga ett 3D utskrivet terrarium måste du skriva ut sex separata delar: en bit för var och en av de fyra sidorna, en bottendel och en stående del.

  Steg29

  Skär plexiglas eller plastskivor snyggt med en hantverkarkniv

  Du behöver:

  När alla delar skrivits ut kan du börja tillverka fönstren till terrariet. För att göra detta rekommenderar Dremel att du skär plexiglas eller plastskivor med en hantverkarkniv eller ett skärverktyg.

  Steg39

  Rita upp konturerna till panelerna på materialet och ta en linjal till hjälp för att skära ut panelerna

  Du behöver:

  För att delarna skall dimensioneras rätt innan skärningen kalkerar du av de enskilda delarna på det fönstermaterial du har valt. Så snart du ritat upp linjerna använder tar du en linjal till hjälp för att skära utmed de uppritade linjerna.

  Steg49

  Använd hetlim för att sätta fast fönstren ordentligt i ramen

  Du behöver:

  Nu när fönstren har skurits ut kan du placera dem i terrariets fönsterramar. Vi rekommenderar att du använder en hetlimpistol för att placera fönstren fast i ramen och för att få en snygg finish när du sätter dit fönstren bör du placera en tunn bädd av hetlim utmed ramens parallella kanter.

  Steg59

  Sätt i det förskurna fönstret och tryck fast det hårt

  Du behöver:

  Medan limmet fortfarande är hett placerar du det förskurna fönstret och trycker fast det hårt för att få en tät försegling.

  Steg69

  På de motsatta parallella kanterna placerar du ett tunt skikt med lim ovanpå fönstret

  Du behöver:

  På de motsatta parallella kanterna placerar du ett tunt skikt med lim ovanpå fönstret så nära fönsterramens kant som möjligt.

  Steg79

  Montera den färdiga produktens ram.

  Du behöver:

  Nu när fönstren är helt ihopsatta kan du montera den färdiga produktens ram. Vi rekommenderar att du använder en hetlimpistol för att sätta ihop fönstren i det färdiga terrariet. För att underlätta byggandet placerar du terrariets bottendel i mitten av din arbetsyta. Placera de återstående fönstren runt bottendelen så att du kan se hur du ska konstruera terrariet. Applicera en stor mängd lim i spåret i terrariets bottendel och sätt in tungan till ett av fönstren i det här spåret. Kontrollera att den släta kanten är riktad uppåt.

  Steg89

  Applicera lim både på delens tunga och i spåret

  Du behöver:

  Applicera lim på både tungan till den del som du precis har satt dig och det lodräta spåret i terrariets bottendel. Upprepa steg 7 och 8 tills du är klar.

  Steg99

  Placera terrariet i vinkel och fyll det med jord och växter!

  Du behöver:

  Nu när terrariet är klart placerar du det på basen i en sådan vinkel att innehållet inte kan ramla ut. Fyll terrariet med jord och växter!