Så här undviker du fel när du slipar med sandpapper

Sliptips: Lär dig hur du undviker fel i nästa GDS-projekt

Om sandpapper är gränsen för din slipvana finns vi här för att hjälpa dig. Det bästa sättet att få en jämn slipyta är förberedelser, oavsett om du är nybörjare med Dremel-verktyg eller inte. Det bästa sättet att undvika misstag är dessutom att vara medveten om de vanligaste felen innan du börjar! Vi har samlat ihop de bästa tipsen för slipning, från att förstå varvtal till att följa ådringen med slipverktyget. Lär dig vad du bör undvika innan du börjar, så får du jämna ytor på nolltid!

1 7

Tänk på ventilationen och säkerheten när du slipar

Även om det kanske bara ser ut som lite skräp kan det vara farligt att andas in sågspån. Ventilation är särskilt viktigt när det gäller slipytor som har målats, eftersom färgpartiklar är giftiga. Skadliga partiklar frigörs även vid slipning av metall och glasfiber. Slipa utomhus eller på ett ställe med stora fönster. Om inget av alternativen är genomförbara kan du suga upp sågspån och träflis med en dammsugare. Viktigast av allt: Använd alltid en ansiktsmask och ögonskydd för att undvika att du andas in damm eller får det i ögonen. Skydda alltid händerna med handskar.

2 7

Testa dina slipfärdigheter först

För att undvika att skada ytan eller ta bort för mycket material på till exempel en älskad leksak ska du alltid provslipa först. Alla slipverktyg och Dremels sliptillbehör är olika – vissa är hårdare än andra. Läs mer om Dremels sliptillbehör i Så här kommer du igång med slipning. Experimentera också med olika varvtal (varv/min). Ta några bitar av det material du ska slipa och se vad ett lågt varvtal gör jämfört med ett högt varvtal. Detsamma gäller för trycket.

3 7

Välj rätt varvtal för Dremel Multi-Tool

Alla Dremel Multi-Tool har en inställning för varvtal: varv per minut. Med ett högt varvtal kan du ta bort för mycket material eller till och med skapa brännmärken. För att undvika eventuella missöden ska du alltid börja med ett lägre varvtal och testa på en restbit. Ta även hänsyn till materialet. Hårdare material klarar högre hastigheter, medan mjukare material kan behöva en lägre. Plast kan till och med smälta när varvtalet är för högt och materialet blir varmt. Det är en bra idé att börja med att slå på slipverktyget och kontrollera varvtalet innan det vidrör ytan.

4 7

Låt slipverktyget göra jobbet

Undvik fördjupningar och spår i arbetet genom att använda ett lätt och jämnt tryck. På plana ytor ska du ta långa, jämna tag. Gå över ytan fler gånger i stället för att försöka göra allt på en gång. Du får bäst finish om du håller slipverktyget med två händer i ett golfgrepp och följer återkopplingen från slipverktyget. Om det inte känns naturligt att låta verktyget utföra arbetet kan det hända att slipmaterialet i tillbehöret är utslitet. I så fall byter du ut det. När du har rätt tillbehör i gott skick ska verktyget kunna vägleda dig.

5 7

Välj sandpapper med rätt kornstorlek för varje jobb

Räkna med att gå igenom ett antal olika tillbehör för varje slipprojekt. Det är ovanligt att ett projekt bara behöver ett. Om du till exempel slipar ett gammalt fönster ska du använda ett tillbehör med låg kornstorlek, till exempel ett slipband, för att ta bort gammal färg. Byt sedan till en slipskiva för att jämna till ytan. En sliprondell med högre kornstorlek är perfekt för en slutlig slipning av detaljerade projekt, t.ex. benen på en barockstol. Jämför alla tillbehör för slipning i vårt jämförande faktablad.

6 7

Arbeta med ådringen när du slipar trä

De naturligt förekommande linjerna och ringarna som du kan se när du tittar på en bit sågat trä kallas för ådring. När du börjar slipa är det viktigt att du flyttar verktyget i samma riktning som ådringen. Om du slipar mot ådringen, särskilt med grovt sandpapper, kan du orsaka splitter eller flisor. Även om du inte skapar större skador kan slipning mot ådringen orsaka repor. Reporna blir tydligare efter målning eller lackering. När du slipar trä ska du se till att du slipar med ådringen för slätast möjliga resultat.

7 7

Håll sliputrustningen i gott skick

Om du har slipat trä för hand med sandpapper vet du att det så småningom slits ut. Samma sak gäller för tillbehör till roterande verktyg som Dremel Multi-Tool. För bästa resultat bör du byta Dremel-sliptillbehören i god tid. Om du planerar att slipa mycket kan du prova Dremel EZ SpeedClic-systemet. Slipspindeln är ett praktiskt tillbehör som gör att du enkelt kan byta slipband. Placera alltid slipbandet över gummidelen på spindeln. Om den flyttas bakåt en aning kan gummit smälta, vilket gör spindeln obrukbar.